แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง แรงและความดัน

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบทีถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ถ้ามีแรง 2 นิวตัน และแรง 5 นิวตัน กระทำต่อโต๊ะในทิศเดียวกัน แรงลัพธ์จะมีค่าเท่าไร
ก. 2 นิวตัน
ข. 3 นิวตัน
ค. 5 นิวตัน
ง. 7 นิวตัน

2. น้ำหนักของวัตถุขึ้นอยู่กับสิ่งใด
ก. แรงดึงดูดของวัตถุ
ข. แรงดึงดูดของบรรยากาศ
ค. แรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุ
ง. แรงเสียดทานที่มีต่อพื้นผิวของวัตถุ

3. แรงเสียดทานเกิดขึ้นในทิศทางใด
ก. ทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่
ข. ทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่
ค. ทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่
ง. ทิศทางในแนวราบเท่านั้น

4. การเข็นรถเข็นบนพื้นผิวในข้อใดที่ทำให้เกิดแรงเสียดทานน้อยที่สุด
ก. พื้นหญ้า
ข. พื้นทราย
ค. พื้นหินกรวด
ง. พื้นกระเบื้อง

5. การที่วัตถุสามารถลอยอยู่ในของเหลวได้เป็นเพราะเหตุใด
ก. วัตถุมีน้ำหนัก
ข. วัตถุมีแรงลอยตัว
ค. ของเหลวมีน้ำหนัก
ง. ของเหลวมีแรงลอยตัว

6. วัตถุในข้อใดลอยน้ำได้ทั้งหมด
ก. หลอดพลาสติก ลูกโป่ง
ข. ลวดเสียบกระดาษ ดินสอ
ค. ถ่านไฟฉาย แม่เหล็ก
ง. แก้วน้ำ ไข่ไก่

7. เพราะเหตุใด วัตถุจึงลอยในของเหลวได้
ก. วัตถุมีความหนาแน่นเท่ากับวัตถุ
ข. วัตถุมีความหนาแน่นเท่ากับของเหลว
ค. วัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว
ง. วัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลว

8. ข้อใดเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของความดันอากาศ
ก. เครื่องสีข้าว
ข. เครื่องยกน้ำหนัก
ค. ปากกาหมึกซึม
ง. ตาอบไฟฟ้า

9. อุปกรณ์ของรถยนต์ชิ้นใดอาศัยหลักการของความดันอากาศ
ก. พวงมาลัย
ข. กระบอกสูบ
ค. ระบบเพลา
ง. ระบบไฟส่องสว่าง

10. คนที่ดำน้ำลงสู่ใต้ทะเลลึก ความดันของ ของเหลวมีผลต่อร่างกายอย่างไร
ก. ปวดหู
ข. ตาลาย
ค. อึดอัด หายใจลำบาก
ง. ปวดตามตัว

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

สร้างโดย: 
nongkoo

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์