ประเภทของเศรษฐศาสตร์

ประเภทของเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ แบ่งเป็น 2 สาขา

- เศรษฐศาสตร์จุลภาค หรือ จุลเศรษฐศาสตร์ : MICROECONOMICS

- เศรษฐศาสตร์มหภาค  หรือมหเศรษฐศาสตร์ : MACROECONOMICS

เศรษฐศาสตร์ทั้งสองความเกี่ยวพันกัน อย่างใกล้ชิด  จึงมีความจำเป็นที่ต้องศึกษาประกอบกัน

ไปทั้งสองสาขา  กล่าวคือ  การที่ระบบเศรษฐกิจมวลรวมจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับส่วนต่างๆ

ของระบบเศรษฐกิจ  เช่น  ผลผลิตมวลรวมของระบบเศรษฐกิจจะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับผลผลิตของ

หน่วยผลิตแต่ ละหน่วย ในขณะเดียวกันการตัดสินใจของผู้ผลิตและผู้บริโภคแต่ละคนก็จะขึ้นอยู่

กับ กิจกรรมมวลรวมในระบบเศรษฐกิจ  เป็นต้น

สร้างโดย: 
นางรัชญา ไชยนา,นางสาว ศิรินทิพย์ทิพย์ งามธโนปจัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul