strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/tgv/htdocs/modules/book/book.module on line 559.

ปฏิทินสุริยคติไทย

รูปภาพของ supatkul

     ปฏิทินสุริยคติไทย คือปฏิทินอย่างเป็นทางการของประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นระบบปฏิทินสุริยคติอ้างวันเดือนปีตรงตามปฏิทินเกรกอเรียนที่มีจำนวนวัน 365 หรือ 366 วันในแต่ละปี โดยปรับเปลี่ยนจากปฏิทินจันทรคติไทยเดิมเมื่อ พ.ศ. 2431 (จุลศักราช 1240) ในสมัยรัชกาลที่ 5 ชื่อเดือนในภาษาไทยทั้งสิบสองในปฏิทินตั้งชื่อโดยกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ
     ในปฏิทินไทยจะมีการแสดงปีปฏิทินสุริยคติไทยเป็นหลักแสดงในรูปแบบปีพุทธศักราช และในหลายปฏิทินมักจะมีการแสดงวันพระ วันข้างขึ้น ข้างแรม ปีจีน และคริสต์ศักราชควบคู่กันไป ในปฏิทินปัจจุบัน ระยะห่างระหว่างปีคริสต์ศักราชกับปีพุทธศักราชจะต่างกัน 543 ปี (ซึ่งปี พ.ศ. 2543 จะตรงกับปี ค.ศ. 2000 พอดี)
     ในปฏิทินสุรยคติไทยใช้จำนวนเดือน 12 เดือน ตามปฏิทินเกรกอเรียน โดยจำนวนวันในแต่ละเดือนได้อ้างอิงตามเช่นเดียวกันโดยในแต่ละเดือนจะมีจำนวนวันตั้งแต่ปี 28-31 วัน ชื่อเดือนทรงตั้งโดยกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ โดยทรงใช้ตำราจักรราศี ซึ่งแสดงการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ในหนึ่งปีตามวิชาโหราศาสตร์ โดยทรงนำคำสองคำมาสมาสกัน คำต้นเป็นชื่อราศีที่ปรากฏในช่วงเวลานั้นรวมกับคำว่า "อาคม" หรือ "อายน" ที่หมายถึง "การมาถึง" โดยได้ระบุวันอย่างชัดเจนโดยคำว่า "คม" สำหรับเดือนที่มี 31 วัน และคำว่า "ยน" สำหรับเดือนที่มี 30 วัน ยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ที่มี 28 หรือ 29 วัน ถ้าเป็นปีอธิกสุรทิน

ชื่อไทย (อักษรย่อ)

คำอ่าน

รากศัพท์

ความหมาย

มกราคม (ม.ค.)

มะ-กะ-รา-คม หรือ มก-กะ-รา-คม

มกร + อาคม

การมาถึงของราศีมังกร

กุมภาพันธ์ (ก.พ.)

กุม-พา-พัน

กุมภ + อาพันธ์

การมาถึงของราศีกุมภ์

มีนาคม (มี.ค.)

มี-นา-คม

มีน + อาคม

การมาถึงของราศีมีน

เมษายน (เม.ย.)

เม-สา-ยน

มษ + อายน

การมาถึงของราศีเมษ

พฤษภาคม (พ.ค.)

พรึด-สะ-พา-คม

พฤษภ + อาคม

การมาถึงของราศีพฤษภ

มิถุนายน (มิ.ย.)

มิ-ถุ-นา-ยน

มิถุน + อายน

การมาถึงของราศีมิถุน

กรกฎาคม (ก.ค.)

กะ-ระ-กะ-ดา-คม

กรกฎ + อาคม

การมาถึงของราศีกรกฎ

สิงหาคม (ส.ค.)

สิง-หา-คม

สิงห + อาคม

การมาถึงของราศีสิงห์

กันยายน (ก.ย.)

กัน-ยา-ยน

กันย + อาคม

การมาถึงของราศีกันย์

ตุลาคม (ต.ค.)

ตุ-ลา-คม

ตุล + อาคม

การมาถึงของราศีตุล

พฤศจิกายน (พ.ย.)

พรึด-สะ-จิ-กา-ยน

พฤศจิก + อายน

การมาถึงของราศีพิจิก

ธันวาคม (ธ.ค.)

ทัน-วา-คม

ธนู + อาคม

การมาถึงของราศีธนู