งานที่ 2 วันพ่อแห่งชาติ (5 คะแนน)

รูปภาพของ skksrisakul

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันพ่อแห่งชาติ ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ของไทย

ให้นักเรียน สืบค้นหาประวัติวันพ่อแห่งชาติ  ไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด  พร้อมแหล่งที่มาและผู้จัดทำ ส่งภายในวันที่ 10 ธ.ค.

*ใครส่งหลังกำหนดไม่มีคะแนนให้นะจ๊ะ*Frown

ครูศรีสกูล

 

http://www.thaigoodview.com/node/54560
นาย จาตุรนต์ พรหมเสน ม.6/1
แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/54559

นายจาตุรนต์  พรหมเสน เลขที่7 ม.6/1

ส่งงานชิ้นที่ 2

ส่งงานครั้งที่2นายปิยะนนท์คำยองhttp://www.thaigoodview.com/node/53751

รูปภาพของ skk05401

ส่งงานที่  2 นะคร้า.....

ดุสิตรา มนชัยภูมิ  เลขที่ 15  ม.6/1

รูปภาพของ skk05374

ส่งงานชิ้นที่2

นางสาว เกศินี  สิริสิทธิ์

http://thaigoodview.com/node/52407

ส่งงานครั้งที่ 2 ค่ะ ธิดารัตน์  นะค่ะ

http://thaigoodview.com/node/52384

ส่งงานครั้งที่ 2 ค่ะอาจารย์ หนูกุสุมาจร้า

http://thaigoodview.com/node/52382

ส่งงานครั้งที่ 2 ค่ะ  บุปผา

http://thaigoodview.com/node/52379

ส่งค่ะครั้งที่  2  บุปผา

 พ่อคนนี้คนดีเป็นที่หนึ่ง
จะทำดีโดยไม่ต้องรีรอ
คิดคำนึงถึงพ่อคนนี้หนอ
ลูกจะขอให้พ่อมีสุขเอย
5 ธันวา วันพ่อ ก่อเกิดสุข สร้างเสริมลูก เผ่าไทย ขยายผล
ลูกขอกราบ แทบเท้า เอามงคล ลูกทุกคน รักพ่อ ขอแทนคุณ
งานพ่อหนัก ลูกประจักษ์ ในดวงจิต ขออุทิศ กายใจ สนับสนุน
ลูกทุกคน รักพ่อ พร้อมเทิดทูน ขอเนื้อบุญ จงบันดาล ผสานใจ
ทั่วแผ่นดิน ถิ่นแคว้น แดนเหนือใต้ ทรงห่วงใย เสริมสร้าง ทางสดใส
ให้รักษ์น้ำ รักษ์ดิน ตราบสิ้นใจ ขาดสิ่งใด ก็ไร้ค่า พาเศร้าตรม
เมื่อดินดำ น้ำชุ่ม ไม่กลุ้มจิต สร้างชีวิต เสริมชีวา พาสุขสม
สุขภาพดี ถ้วนหน้า ธันวาคม ชาวโลกชม พ่อไทย จากใจจริง

รูปภาพของ skk6127

ส่งงานค่ะ แก้ใหม่แล้วค่ะอาจารย์

http://www.thaigoodview.com/node/52364

รูปภาพของ skk6127

ส่งงานค่ะ

นิดารัตน์ ไพศาลธารา

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

รูปภาพของ skk05369

ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ นางสาว กนกวรรณ ฝั้นเฝือ เลขที่ 8 ชั้น ม.6/1

http://www.thaigoodview.com/node/52359

รูปภาพของ skk05486

ส่งงานชิ้นที่2

หทัยรัตน์6/1

http://thaigoodview.com/node/52342

รูปภาพของ skk05407

งานที่  2  วันพ่อแห่งชาติ

 น.ส.ธัญญพร   เลาต๋า

ม.6/1  เลขที่  16

http://www.thaigoodview.com/node/52358

รูปภาพของ skk05394

ส่งงานชิ้นที่2ค่ะ น.ส ฐิติมา  กันธิยะ  ม.6/1 เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

รูปภาพของ skk05374

งานที่2

นางสาว เกศินี สิริสิทธิ์

http://www.thaigoodview.com/node/52341

รูปภาพของ skk06107

งานที่2  กรนิการ์ เลขที่23 ม.6/1

http://www.thaigoodview.com/node/52337

รูปภาพของ skk05375

งานครั้งที่ 2 เกสรินทร์  6/1  เลขที่ 10

http://thaigoodview.com/node/1127/

รูปภาพของ skk06145

 

คำสอนพ่อ กลั่นมา จากความรัก
คำสอนพ่อ ประจักษ์ ให้เราเห็น
คำสอนพ่อ สอนเรา ทุกเช้าเย็น
คำสอนพ่อ หวังเห็น เราทำดี

http://www.thaigoodview.com/node/52334

แหล่งที่มา

http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=129&post_id=37658

อัยรินทร์  สาครสุขเกษม  601

รูปภาพของ skk05369

วันพ่อแห่งชาติ

“อันราชาเลี้ยงรักษาซึ่งทวยราษฎร์           ราชอยู่ทุกเมื่อ
 ควรที่บุตรสุดรักจักจุนเจือ          พระคุณนั้นให้อะเคื้ภักดี

รูปภาพของ skk05381

ส่งงานค่ะ จินตนา  นันตาคำ 6/1 เลขที่ 12

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/52344#comment-form

รูปภาพของ skk1500400071251

ส่งงานครั้งที่  2ค่ะ  รุ่งทิวา 6/1 เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/52352

รูปภาพของ skk05431

ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ  นางสาว พวงผกา  ปาระมียอง เลขที่ 19  ชั้น ม.6/1

http://www.thaigoodview.com/node/52354

รูปภาพของ skk06145

 

คำสอนพ่อ กลั่นมา จากความรัก
คำสอนพ่อ ประจักษ์ ให้เราเห็น
คำสอนพ่อ สอนเรา ทุกเช้าเย็น
คำสอนพ่อ หวังเห็น เราทำดี

แหล่งที่มา

http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=129&post_id=37658

รูปภาพของ skk05369
วันพ่อแห่งชาติ
ทุกบุปผา มาลัยคือราษฎร์พระ คือ บิดาข้าแผ่นดิน
ลุ ๕ ธันวามหาราช
พระเปี่ยมล้นด้วยเมตอาทร
ภักดีบาทองค์บพิตรเป็นนิจสิน
ร่วมร้อยรินมาลัยถวายพระพร
"วันพ่อแห่งชาติ" คือองค์อดิศรพสกนิกรเป็นสุขทุกคืวัน

รูปภาพของ skk05486

ส่งงานคะ

หทัยรัตน์  ใจระณะ6/1

http://thaigoodview.com/comment/reply/52342#comment-form

รูปภาพของ skk05443

ส่งงานค่ะ น.ส.มะลิวัลย์  แสงคำลา เลขที่20 ม.6/1

http://www.thaigoodview.com/node/52351

รูปภาพของ skk06112

ส่งงานค่ะ  จารุวรรณ  คอโพ

http://www.thaigoodview.com/node/52350

รูปภาพของ skk05419

ส่งงานที่2จร้า

น.ส.นิลประไพ    ใจคำ   ม.6/1   เลขที่ 17

http://www.thaigoodview.com/node/52347

รูปภาพของ skk05431

วัน

 

 

พ่อแห่งชาติ เป็นวันสำคัญสัมพันธ์กับวันแม่แห่งชาติ ในการฉลองความเป็นพ่อและบุคคลที่นับถือในการเป็นพ่อ วันพ่อแห่งชาตินั้นทั่วโลกจะมีการจัดแตกต่างกันไป โดยในประเทศไทยจัดตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี โดยในกว่า 50 ประเทศจะจัดวันอาทิตย์ที่สามของเดือนมิถุนายน

       จอห์น บี. ดอดด์ ชาวอเมริกันเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดของวันพ่อแห่งชาติ โดยเริ่มต้นที่เมือง รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2461 ในโบสถ์แห่งหนึ่งในแฟร์มอนต์  

       วันพ่อแห่งชาติในประเทศไทยตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดติดต่อกันทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2523 โดยการริเริ่มของ นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา  สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันพ่อได้แก่ ดอกพุทธรักษาซึ่งมีชื่ออันเป็นมงคล

        วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ในประเทศไทย นอกจากจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้ว ยังถือว่าวันนี้ เป็น “วันชาติของไทย” อีกด้วย

         วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา หลักการและเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อขึ้นแห่งชาติ เนื่องจากพ่อ เป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็น "วันพ่อแห่งชาติ" เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะ “พ่อแห่งชาติ” ซึ่งนอกจากพระองค์จะเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงทะนุบำรุงพระราชโอรสธิดาด้วยความรัก และทรงอบรมอนุศาสน์ให้ทรงเจริญวัยสมบูรณ์ ทรงเป็น "พ่อ" ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา อีกทั้งยังทรงบำเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ทรงพระมหากรุณาทะนุบำรุงขจัดทุกข์ผดุงสุขพสกนิกรถ้วนหน้า พระองค์ทรงเป็น “พ่อแห่งชาติ” ที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทะนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้วัฒนาถาวรสืบไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์