GMO จุลชีพ

วิทยาการด้าน GMOs ในจุลชีพ

  จุลชีพหรือจุลินทรีย์ได้ถูกนำมาใช้เพื่อก่อประโยชน์ให้กับมนุษย์เป็นเวลายาวนาน ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการแพทย์ จากโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน วงจรชีวิตที่สั้น จึงมีการนำเอาจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ มาทำการดัดแปลงและปรับปรุงองค์ประกอบทางพันธุกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก่อประโยชน์ให้สูงสุด กลุ่มของจุลินทรีย์ที่นำมาดัดแปลงทางพันธุกรรมส่วนใหญ่ได้แก่ แบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต์

รูปภาพจาก http://www.bloggang.com

ในแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กประกอบไปด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว รูปร่างแตกต่างกันตามชนิด มีโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย เนื้อเยื่อบางๆ ห่อหุ้มส่วนที่เป็นของเหลวหรือโปรโตพลาสซึมที่มีสารพันธุกรรมอยู่ภายใน และส่วนโครงสร้างภายนอก เช่น ปลอกหุ้ม (capsule) ระยางต่างๆ ได้แก่ flagella, pilli แล้วแต่ชนิดของแบคทีเรียตามธรรมชาติ แบคทีเรียมีกลไกการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมระหว่างเซลล์แบคทีเรียด้วยกันอยู่แล้ว ทั้งกระบวนการ Transformation ที่เกิดจากความสามารถในการรับดีเอ็นเอที่อยู่ภายนอกเซลล์เข้าสู่ภายในเซลล์ของแบคทีเรีย, กระบวนการ Conjugation จากการสร้าง sex pilli เชื่อมระหว่างเซลล์เพื่อการถ่ายทอดสารพันธุกรรม และกระบวนการ Transduction เป็นกระบวนการส่งถ่ายสารพันธุกรรมจากกลไกการเข้าบุกรุกเซลล์แบคทีเรียของ ฟาจ (bacteriophage) ซึ่งกระบวนการส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพื่อช่วยในการดำรงชีวิตของแบคทีเรีย จึงมีการนำเอากลไกการส่งถ่ายสารพันธุกรรมตามธรรมชาติ มาพัฒนาเพื่อนำมาใช้เพื่อส่งถ่ายยีนในแบคทีเรีย โดยเฉพาะกระบวนการ Transformation และ Transduction แบคทีเรียแปลงพันธุกรรมได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในหลายด้าน เช่น การส่งถ่ายยีนผลิตอินซูลินจากคนที่มีการดัดแปลงเข้าสู่แบคทีเรีย เพื่อการผลิตสารอินซูลินในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานที่แพ้อินซูลินที่สกัดมาจากสัตว์, การผลิตยาและวัคซีนต่างๆ , การถ่ายยีนเข้าแบคทีเรียเพื่อใช้ในการกำจัดกากของเสียโรงงานอุตสาหกรรม เช่นการถ่ายยีนเพื่อผลิตสาร poly (3-hydroxy butyric acid) จากเชื้อ Pseudomonas putida เข้าสู่เชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และเชื้อ Pseudomonas stain อื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายองค์ประกอบของของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมให้อยู่ในรูปที่ง่ายต่อการสลายตัวตามธรรมชาติ, การสร้างแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายองค์ประกอบของน้ำมันปิโตเลี่ยม เพื่อใช้กำจัดคราบน้ำมันในทะเล, การส่งถ่ายยีน alcohol dehydrogenase II และยีน pyruvate decarboxylase จาก Zymomonas mobilis เข้าสู่เชื้อ Escherichia coli, Erwinia หรือ Klebsiella เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการหมัก เพื่อการผลิตแอลกอฮอล์ เป็นต้น

เชื้อราและยีสต์ เป็นสิ่งมีชีวิตพวกยูคาริโอท มีองค์ประกอบและโครงสร้างภายในเซลล์ซับซ้อนต่อแบคทีเรีย ประกอบด้วยผนังเซลล์ เยื่อหุ้มนิวเครียส การส่งถ่ายยีนจึงสามารถใช้ทั้งการส่งถ่ายโดยวิธี Transformation โดยการแยกโปรโตพลาสออกจากผนังเซลล์ แล้วทำการส่งชิ้นส่วนดีเอ็นเอเข้าไปซึ่งอาจใช้การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า หรือการใช้สารเคมี (polyethyleneglycal) เข้าช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งถ่ายยีนหรือส่งถ่ายโดยนำเอายีนเคลือบบนอนุภาคโลหะขนาดเล็ก ส่งถ่ายเข้าสู่เซลล์โดยใช้เครื่องยิงอนุภาค เช่นเดียวกับการใช้ในพืชชั้นสูง การถ่ายฝากยีนในเชื้อรา หรือยีสต์ให้เป็นผู้รับยีนสามารถช่วยลดข้อจำกัดของการถ่ายฝากยีนเข้าสู่แบคทีเรีย เพราะแบคทีเรียไม่มีกระบวนการทางชีวเคมีบางชนิดในการสร้างการแสดงออกของยีนในบางกลุ่ม เช่น กลไกย่อยสลายประกอบอะโรแมติก มีการพัฒนาสร้างเชื้อราและยีสต์แปลงพันธุ์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์หลายด้านเช่น ด้านการแพทย์การผลิตสารปฏิชีวนะพวก b-lactam โดยเชื้อรา Penicillum chrysogenum และ Cephalosporium chrysogenum โดยดัดแปลงจำนวนชุดของยีนทำให้สามารถผลิตได้ในปริมาณมากขึ้น, การผลิตอินซูลินของคนโดยใช้ยีสต์ Saccharomyces cervisiae , การผลิตฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของคน เพื่อแก้ไขโรค hypopituitary dwarfism ในยีสต์ , การผลิตวัคซีนต่างๆ เช่น วัคซีนไวรัสบี (hepatitis B) ด้านอุตสาหกรรมการผลิตเอนไซม์จากเชื้อราในอุตสาหกรรมกระดาษ (Trichoderma reesei, Phanerochaete chrysosporium) และอุตสาหกรรมอาหาร (Aspergillus niger, Aspergillus oryzac) โดยแยกยีนมาทำการดัดแปลงในส่วนของส่วนควบคุมการแสดงออกของยีน และการใช้ stain ของเชื้อที่เหมาะสมสามารถผลิตเอนไซม์ได้มากขึ้น การพัฒนาและดัดแปลงยีนในการผลิตโปรตีนจากสัตว์ เช่น Chynosin, Therapeutics จากเชื้อราให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น เป็นต้น นอกจากการนำเอาจุลินทรีย์มาแปลงพันธุกรรมเพื่อก่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตของมนุษย์แล้วยังมีการนำเอาจุลินทรีย์มาแปลงพันธุกรรม เพื่อใช้เป็นอาวุธชีวเคมีในการสงคราม เช่นเชื้อ Bacillus anthracis ที่ก่อโรค anthrax, เชื้อ Brucella melitensis ที่ก่อโรค Brucellosis และเชื้อ Pasteurella tularensis ที่ก่อโรค Tularaemia เป็นต้น

อ้างอิง http://www.bloggang.com

เนื้อหาดี

มีสาระ

น่าอ่านมาก

ฝากเม้นบล็อกด้วยนะค่ะที่

 http://www.thaigoodview.com/node/41014

 ขอบคุนค่ะ

รูปภาพของ knw32086

เนื้อหาดีม๊าก ,

ขอบคุนที่ให้ความรู้นะค่ะ (:

ฝากเม้นหน่อยนะ ^^

http://www.thaigoodview.com/node/52911

ขอบคุนนะค่ะ .

รูปภาพของ knw32070

ดีอ่านแล้วงงนิดๆ

แต่ก็ดี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์