งานที่ 4 ประวัติวันคริสต์มาส (5 คะแนน)

รูปภาพของ skksrisakul

งานที่ 4  ประวัติวันคริสต์มาส (5 คะแนน)

ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติวันคริสต์มาส พร้อมบอกแหล่งที่มา ให้เรียบร้อย

กำหนดส่งภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เท่านั้น

รูปภาพของ skk06551

จรัญ เริงไม ส่งงานครับงานที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/54568

http://www.thaigoodview.com/node/53757

ณรงค์ฤทธิ์ ปันมาเรือน งานครั้งที่4

รูปภาพของ skk05748

ส่งงานครั้งที่ 4 แล้วคะ  น.ส.ขนิษฐา ชัยวรรณ์

 

http://www.thaigoodview.com/node/53756

รูปภาพของ skk05757

งานครั้งที่ 4 ประวัติวันคริสต์มาส

น.ส.จีราภรณ์  เรือนรักเรา

http://www.thaigoodview.com/node/53752

ธิดารัตน์    พิทักษ์ขัณฑสีมา

http://www.thaigoodview.com/node/53271

http://www.thaigoodview.com/node/53266

งานที่  4  จักรพันธ์   กันธิยะ

รูปภาพของ skk06561

งานครั้งที่ 4 นาย ทิวา คำสี ม. 4/3

http://www.thaigoodview.com/node/53256

http://www.thaigoodview.com/node/53270

นาย เจษฏา  พรมปั๋น  ม. 4/3

รูปภาพของ skk05743

ครั้งที่ 4 นายกฤษณะ เขียวสุจา ม.4/3

http://www.thaigoodview.com/node/18211

รูปภาพของ skk05762

http://www.thaigoodview.com/node/53262                                                                                            งานที่ 4  นาย เจษฎา  สมยานะ  ม.4/3    

รูปภาพของ skk5657@goodview.com

นาถวัฒน์ จันต๊ะมา ม4/3 เลขที่ 17

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/53193#comment-form

รูปภาพของ skk05743

ครั้งที่ 4 นาย กฤษณะ เขียวสุจา ม.4/3

http://www.thaigoodview.com/node/53264

รูปภาพของ skk05762

http://www.thaigoodview.com/node/53262

งานที่ 4 นาย เจษฎา  สมยานะ ม.4/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพของ skk5780

http://www.thaigoodview.com/node/53254 

งานครั้งที่4

นาย ธนวัฒน์ สุขศรี

http://www.thaigoodview.com/node/53246

จิราพร   นุพองานครั้งที่4

รูปภาพของ skk5780

http://www.thaigoodview.com/node/53245

ส่งแล้วครับ นาย ธนวัฒน์ สุขศรี

รูปภาพของ skk05779

http://www.thaigoodview.com/node/53243

งานครั้งที่4ส่งแล้วครับ

นาย ธนวัฒน์ หม่องมาลี เลขที่7

งานที่ 4 น.ส.นิจรีย์   สิงห์บัว

http://www.thaigoodview.com/node/53239

งานที่ 4

 น.ส เครือวัลย์  วงค์มูล  ชั้น 4/3

http://www.thaigoodview.com/node/53238

รูปภาพของ skk05774

http://www.thaigoodview.com/node/53236

นาย ณัฐวุฒิ สวัสดินาม เลขที่ 6 ม. 4/3

รูปภาพของ skk005759

ส่งงานครั้งที่  4 นางสาว จุฬารัตน์ แสงศาลาhttp://www.thaigoodview.com/node/53235

วิลาศ 4/3http://thaigoodview.com/node/532333 ส่งงานครั้งที่ 4 แล้วครับ

รูปภาพของ skk06559

http://thaigoodview.com/node/53211

ส่งแล้วครับ..ปม..นาย ไตรรัตน์  ตุยดง เลขที่ 14 ม 403

ส่งงานครั้งที่4  นาย ชัยวุฒิ  พนาลัยสีทองhttp://www.thaigoodview.com/node/53219

รูปภาพของ skk06613

งานครั้งที่ 4

น.ส อุทุมพร ขาวน้อย  ชั้น 4/3

http://www.thaigoodview.com/node/53218

    งานครั้งที่ 4   น.ส.ชนาภรณ์  วงษ์มูล

    ชั้น ม.4/3 

 http://www.thaigoodview.com/node/53207

  งานครั้งที่ 4   น.ส จีราวรรณ   อินต๊ะ

    ชั้น ม. 403

http://www.thaigoodview.com/node/53208

รูปภาพของ skk05740

 งานครั้งที่ 4

กรรณิการ์  เตจ๊ะนา

เลขที่ 20   ม.4/3

http://www.thaigoodview.com/node/53204

รูปภาพของ skk5854

ส่งงานครั้งที่4 นางสาว หัทยา  ป๋ามีhttp://www.thaigoodview.com/node/53203

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์