งานที่ 4 ประวัติวันคริตส์มาส กำหนดส่ง 30 ธ.ค. 2552

รูปภาพของ skksrisakul

งานที่ 4  ประวัติวันคริตส์มาส กำหนดส่ง 30 ธ.ค. 2552

รูปภาพของ skk06623

ธงชัย ไชยโอ๊ดนันท์ 4/4

http://thaigoodview.com/node/59041

รูปภาพของ skk_6594

นาย วิสิทธิ์  คำหล้า งานชิ้นที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/58992

น.ส  ภัทรา  จิโน  ม.4/4

เลขที่  24

http://www.educatepark.com/english/christmas.php

นาย สงกรานต์ เสาเมืองมูล ชั้นม4/4  เลขที่ 15

http://www.zabzaa.com/event/christmas.htm

รูปภาพของ skk05852

งานที่ 4  เสาวนีย์ 

 

404http://www.thaigoodview.com/node/56290

รูปภาพของ skk6599

งานครั้งที่ 4 คริสมาส

นาย  สิทธิชัย  เเซ่ว้าง  เลขที่  16  ม.4/4

http://www.thaigoodview.com/node/55257

รูปภาพของ skk05784

  นาย ธีรทัช  มาปินตา

ม.404  เลขที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/55249

รูปภาพของ skk05849

ส่งงานาที่ 4  สุรีรัตนื  วงษายะ 

ม 404 เลขที่  23

 http://hilight.kapook.com/view/18771

รูปภาพของ skk06580

งานที่4

เพ็ญนภา  พะดอก

http://www.thaigoodview.com/node/55238

รูปภาพของ skk06594

น.ส ศุภลักษณ์ ปู่ดอก เล่ขที่ 32

 

http://www.thaigoodview.com/node/55234

รูปภาพของ skk06607

           งาน ชิ้น ที่ 4 ประวัติวันคริตส์มาส

                นาย อดุลย์ เมืองมูล เลขที่19

http://www.thaigoodview.com/node/55233 

รูปภาพของ skk06589

งานครั้งที่ 4 วาสนา เจริญวัฒนเศรษฐ์ เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/55201

รูปภาพของ skk05809

งานครั้งที่ 4 มงคล มณีวรรณ เลขที่ 4

http://thaigoodview.com/node/55196

รูปภาพของ skk06568

งานครั้งที่ 4 นาตยา มหาวัน 4/4 เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/55188

น.ส  สุพิน  เขียวสา   ม.4/4

เลขที่   35

 

http://www.thaigoodview.com/node/55070

รูปภาพของ skk05849

สุรีรัตน์  วงษายะ  เลขที่  23 

ม 404http://hilight.kapook.com/view/18771

รูปภาพของ skk1234

ส่งงานครั้งที่ 4

สุรเดช อุดมพัฒนากูล

http://www.thaigoodview.com/node/54693

รูปภาพของ SKK05808

นาย ภานุกร สุการะ เลขที่3 ม.4/4

งานที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/54692

รูปภาพของ skk05815

ส่งงานครั้งที่ 4

รุ่งทิวา ปัญญาวงค์

http://www.thaigoodview.com/node/54690

รูปภาพของ skk05851

นาย เสกสิทธิ์  จิตตาดู  ม.4/4

งานที่4

http://www.thaigoodview.com/node/54689

ส่งงานที่4

น.ส  ภัทรา  จิโน  ม.4/4

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/54687#comment-form

รูปภาพของ skk05778

ส่งงาน ครั้งที่ 4

ทินกร เลิศเสริมทรัพย์

http://www.thaigoodview.com/node/54688

รูปภาพของ skk06622

น.ส  ชนนิกานต์  ปิ่นปัก   ม. 4 / 4   เลขที่  33

  ส่ งง า  นค รั้ ง ที่ ..  4

 

http://www.thaigoodview.com/node/54110

รูปภาพของ skk06581

ส่งงานครั้งที่ 4 ประวัติวันคริตส์มาส

นาย ภานุพงศ์  ลาโซ ม.4/4

http://www.thaigoodview.com/node/54425

 

รูปภาพของ skk05877

ส่งงานที่   4

ศุภชัย  ใจตา

เลขที่   6

ม.4/4

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

รูปภาพของ skk05815

รุ่งทิวา ส่งงานครั้งที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

รูปภาพของ skk05778

ทินกร ส่งงานครั้งที่ 4

 

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

รูปภาพของ skk05865

ส่งงานที่ 4

อลงกรณ์ อ่อนแสง ม.4/4

http://www.thaigoodview.com/node/54170

 

รูปภาพของ skk06430

ส่งงานชิ้นที่4 จินดา  ยานะคำ  เลขที่27

http://www.thaigoodview.com/node/54088

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์