อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

รูปภาพของ knw32349

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการศึกษาและการใช้ระบบที่ดำเนินการ โดยการควบคุมการไหลของอิเล็กตรอน หรืออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าแบบอื่นๆ ในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สารกึ่งตัวนำ และหลอดสุญญากาศ การออกแบบและการสร้างวงจรไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ ถือเป็นสาขาหนึ่งของฟิสิกส์และด้านการออกแบบฮาร์ดแวร์ของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำแบบใหม่ และเทคโนโลยีดังกล่าว วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน

ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้ในงานต่างๆ อย่างแพร่หลาย ลักษณะการใช้งานหลักๆ อาจแบ่งได้เป็น กลุ่มการควบคุม การประมวลผล และการกระจายข้อมูล และอีกกลุ่มคือการแปลงผันและดูดพลังงานไฟฟ้า ทั้งสองกลุ่มเกี่ยวข้องกับการสร้างและตรวจจับสนามและกระแสไฟฟ้า แม้ความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนจะถูกประยุกต์ใช้กับโทรเลขและโทรศัพท์มาก่อนบ้าง แต่จุดเริ่มต้นที่อิเล็กทรอนิกส์ถูกนำไปใช้อย่างจริงจังคือช่วงการเริ่มต้นต่างๆ เพื่อแปลงสัญญาณขาเข้าให้อยู่ในรูปที่ต้องการ

  1.  จะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะแปลงสัญญาณทางเคมีเป็นสัญญาณทางฟิสิกส์ที่ต้องการ เช่น การหมุน การแสดงผล เสียง แสง เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น โทรทัศน์ นั้นสามารถแบ่งได้ว่าสัญญาณจากเสาอากาศถือว่าเป็นสัญญาณขาเข้า วงจรในโทรทัศน์ประมวลผลสัญญาณเหล่านั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่เหมาะสมเช่น ความสว่าง สี และเสียง เป็นต้น สัญญาณไฟฟ้าของภาพที่ประมวลผลแล้วจะถูกส่งเป็นสัญญาณขาออกไปยังจอภาพโทรทัศน์เพื่อแสดงต่อผู้ชม ส่วนสัญญาณไฟฟ้าของเสียงจะถูกส่งมายัของระบบวิทยุ

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

การศึกษาระบบอิเล็กทรอนิกส์มักจะแบ่งระบบออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

  1.  ได้รับจากเครื่องรับรู้ (เซนเซอร์) เพื่อแปลงสัญญาณทางฟิสิกส์ (เช่น อุณหภูมิ ความดัน ระยะทาง เป็นต้น)ให้กลายเป็นสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กระแส และ แรงดันไฟฟ้า
  2. ส่วนวงจรประมวลผลสัญญาณ เป็นวงจรที่ประกอบขึ้นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์งลำโพงเพื่อให้ผู้ชมได้ยินเช่นกัน

ไฟล์:Voltmeter.jpg

 

 เเหล่งข้อมูลอ้างอิง http://th.wikipedia.org/

 

รูปภาพของ knw_32282

http://www.thaigoodview.com/node/57872 ฝากค้ะ ๆ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์