เอกสารแนะนำ

รูปภาพของ sea

เอกสารแนะนำ

 

 

 

โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างสันติสุข   

 

 

Q: คือโครงการอะไร ?

A: โครงการที่สืบเนื่องมาจากปี 2551คือการให้ความสำคัญกับเยาวชน และให้เยาวชนได้มารวมตัวกันจัดตั้งองค์กรเยาวชน เน้นการเรียนรู้ การบริหารองค์กร การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเยาวชน เกิดความยั่งยืนในแต่ละ อบต. โดยในปีแรกดูแลศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เป็นแบบฝึกหัดในการบริหารองค์กร    

 

Q: ดำเนินการโดยใคร ?

A: ดำเนินการในการจัดอบรมโดยมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศัย (กศน.) และ อบต. ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าวเสริมสุขภาพ (สสส.)  

 

Q: กลุ่มเป้าหมายคือใคร ?

A: เยาวชน ชาย-หญิง พุทธ มุสลิม อายุ 18-30 ที่อยู่ในตำบล มีภาวะเป็นผู้นำจิตสาธารณะ สามารถเป็นแกนนำตัวแทนเยาวชนในตำบล หรือเยาวชนที่กำลังศึกษา กศน. ในพื้นที่  

 

Q: กลุ่มที่เข้าอบรมมีใครบ้าง ?

A: ประกอบด้วยเยาวชน ชาย-หญิง พุทธ มุสลิม จำนวน 10 คน  ครูกศน. 1คน และเจ้าหน้าที่ อบต. 1 คน   

 

Q: อบรมทีใหน แล้วอบรมกี่วัน ?

A: โครงการนี้มีการอบรมที่มูลนิธิสุขแก้ว แก้วแดง ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ตลอด 4 วัน 3 คืน มีการพักที่มูลนิธิฯแยกชาย- หญิง และมีอาหาร 6 มือ ในแต่ละวัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 84 คน กำลังออนไลน์