สรุปลวดลาย และประเภทเครื่องเคลือบสังคโลก

 
เทคนิคการตกแต่งลวดลายเครื่องถ้วยสังคโลก

เนื้อดินของเครื่องสังคโลกเป็นประเภทเนื้อแกร่ง หรือสโตนแวร์ซึ่งต้องใช้อุณหภูมิในการเผาสูงประมาณ 1,150-1,280 องศาเซลเซียส  และมีการเคลือบ   ทำลวดลายต่างๆกันหลายรูปแบบ พอสรุปได้ว่าเทคนิคการตกแต่งลวดลายเครื่องถ้วยสังคโลกมีดังนี้

1 การเขียนใต้เคลือบ

2 เขียนบนเคลือบ

3 เขียนในเคลือบ

4 ขูดขีด

5 กดพิมพ์

6 ปั้นติด

 

 

เครื่องถ้วยสังคโลกจำแนกประเภทได้ดังนี้


1.เครื่องปั้นดินเผาเนื้อแกร่งไม่เคลือบ แต่ประดับลวดลายด้วยการใช้แม่พิมพ์ลววดลายประทับ หรือปั้นดินแล้วติดกับภาชนะก่อนเข้าเตาเผา
2.เครื่องถ้วยเคลือบสีนำตาลเข้มอันเป็นการเคลือบสีพื้นสีเดียว
3.เครื่องถ้วยเคลือบขาวสีเดียวที่เขียน
4.เครื่องถ้วยเคลือบขาวที่เขียนลวดลายใต้เคลือบสีนำตาลดำ
5.เครื่องถ้วยเคลือบขาวที่เขียนลวดลายบนเคลือบสีนำตาลทอง
6.เครื่องถ้วยเคลือบขาวที่เขียนลวดลายในบนเคลือบสีนำตาลทอง
7.เครื่องถ้วยเนื้อกึ่งสดตนแวร์ ไม่เคลือบแต่ชุบน้ำดินแล้วเขียนลวดลายด้วยสีแดง
8.เครื่องถ้วยเคลือบสีเขียวไข่กาหรือเซลาดอน ซึ่งตกแต่งลวดลายด้วยวิธีการขูดลาย หรือขุดลายในเนื้อดินแล้วเคลือบทับ
9.เครื่องถ้วยดินเผาหรือตากให้แห้งแล้วนำไปชุบนำดินขาวหรือสลิป ทาทับอย่างหนา แล้วสลักลายเบาๆแล้วนำเข้าเตาเผาเคลือบรักอีกชั้นหนึ่ง

คนสุโขทัยใช้น้ำขี้เถ้าจากไม้รกฟ้าและไม้มะก่อตาหมูเป็นส่วนผสมในการทำน้ำเคลือบที่มีลักษณะเขียวหยกใส เขียวอมฟ้า เขียวอมเทา การเผาเคลือบแต่ละครั้งจะได้สีไม่เหมือนกันเพราะเป็นสีจากธรรมชาติสวยงามมาก และใช้ออกไซด์ของเหล็กจากดินลูกรังเป็นตัวเขียนลายสีน้ำตาลหรือสีเกือบดำ หรือเป็นส่วนผสมในการทำนำเคลือบเช่นกันนิยมใช้สีน้ำตาลเคลือบพวกไห โอ่ง และกระปุก

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์