ปัจจัยที่ทำให้ตลาดการค้าสังคโลกเปลี่ยนแปลง

 

การที่จีนหวนกลับมาผลิตเครื่องเคลือบชั้นดีกลายเป็นที่นิยมมากกว่า   อีกทั้งราชสำนักเหม็งก็หันกลับมาส่งเสริมพ่อค้าจีนในการค้าทางทะเล  ประกอบกับโฉมหน้าของการค้าในอยุธยาเปลี่ยนไป  เมื่อชาวตะวันตกที่เคยมาค้าขายนั้นสามารถเรียกร้อง  หรือกำหนดประเภทสินค้าที่ต้องการ  และในบางกรณีเริ่มแสดงบทบาททางการเมืองในพื้นภูมิภาคนี้ สำหรับชาวตะวันตกแล้วสินค้าอย่างอื่นที่ผ่านตลาดค้าที่อยุธยาดูจะเป็นที่ ต้องการมากกว่าเครื่องสังคโลก   แม้จะมีหลักฐานกล่าวถึงพ่อค้าดัทช์สั่งซื้อเครื่องถ้วย     สมัยพระเจ้าทรงธรรม   เครื่องถ้วยดังกล่าวอาจมิใช่หมายถึงเครื่องสังคโลกก็ได้ เมื่อเทียบสัดส่วนของสินค้าในเรือจมบางลำปลายสมัยอยุธยา   สินค้าอื่นกลับเป็นที่ต้องการมากกว่าด้วยเหตุนี้เงื่อนไขของการค้าสังคโลกจึงเปลี่ยนไป

ประการที่ 1

สินค้าไม่เป็นที่ต้องการดังก่อน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งรสนิยมของไพร่สามัญซึ่งเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ตอนกลาง  และบรรดาชนไพร่ซึ่งอยู่ตามเมืองชายฝั่งทะเลต่าง ๆ เปลี่ยนความนิยม  หรือให้ความนิยมกับเครื่องปั้นดินเผาซึ่งเผ็นเครื่องใช้สามัญทั่วไปมากกว่า  สภาวะเช่นนี้สัมพันธ์กับการที่ตลาดลดความต้องการลงด้วยเงื่อนไขอื่น ๆ เช่น มีความต้องการหนังสัตว์ งาช้าง และผลิตผลจากป่าชนิดต่าง ๆ มากกว่า ในบางครั้งข้าวเป็นสินค้าที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ

 

ประการที่ 2

ศักยภาพในการส่งเสริมของรัฐอยุธยาด้อยถอยลง  ความรุ่งเรืองทางการค้าช่วงหลังอาศัยช่าวต่างประเทศดำเนินการค้าเองอยู่ไม่น้อย   แม้ว่าโดยระบบแล้วการค้าอยุธยาต้องผ่านพระคลังสินค้าก็ตาม   เงื่อนไขเช่นนี้แตกต่างจากช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 – 22 ซึ่งอยุธยามีบทบาททางการค้าเองโดยอาศัยชาวจีนในการเดินเรือ  แต่เรือนั้นเป็นอภิสิทธิ์ของรัฐแน่นอน   วัตถุอย่างหนึ่งพบเป็นจำนวนมากในเรือซากเรือจมบางลำคือ ตะกั่วนม (บางคนสันนิษฐานว่าเป็นอับเฉาเรือ) ที่จริงแล้วตะกั่วเป็นสินค้าต้องห้าม  ผูกขาดโดยรัฐเท่านั้น การพบตะกั่วจำนวนมากในเรือ   นอกจากแสดงว่า ตะกั่วเป็นสินค้าชนิดหนึ่งแล้ว ยังหมายถึงอภิสิทธิ์ทางการค้าของเรือลำนั้นอีกด้วย     โดยนัยนี้เราอาจบอกได้ว่า การค้าสังคโลกของสยามเป็นการค้าระบบผูกขาดโดยรัฐ  แม้เปิดช่องให้เอกชนเจ้าขุนมูลนายเช่นใดก็ตามการค้ากับชุมชนโพ้นทะเลต้อง  อาศัยต้นทุนทางด้านทรัพยากรทุกรูปแบบสูงไม่สามารถยืนยงได้ถ้าปราศจากซึ่ง   การสนับสนุนของรัฐ ชุมชนอุตสาหกรรมซึ่งเคยผลิตสินค้าส่งไปขายจำนวนมาก   ยิ่งต้องการความสนับสนุนจากรัฐ จึงจะยืนหยัดอยู่ได้ ในเรื่องที่ว่าการค้าสังคโลกเสื่อมถอยลงเพราะไม่เป็นที่ต้องการของตลาดช่วง นั้นนับว่าสำคัญ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าตามชุมชนชายฝั่งอ่าวไทยนิยมสินค้าเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งอื่น  ซึ่งผลิตได้ปริมาณมากกว่า  และราคาย่อมต้องถูกกว่าด้วย ปรากฎการณ์เช่นนี้สะท้อนสภาวะการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คน บ้านเมืองชุมชนตอนนั้นว่า   เติบโตและมีชนไพร่สามัญหนาแน่นกว่าเดิม   พิจารณาจากเกณฑ์ทัพรับศึกแต่ละครั้งกวาดต้อนผู้คนได้มากมายจากหัวเมืองสำคัญ   ทั้งในบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางตอนบนตอนล่าง   การขยายชุมชนจากอยุธยาตามลำน้ำออกสู่อ่าวไทย    มีการตั้งถิ่นฐานชุมชนเพิ่มมากบางแห่งจนต้องประกาศยกเป็นเมือง  มีการขุดคูคลองสร้างทางคมนาคมเชื่อมโยงชุมชนเหล่านั้นเช่นที่ นนทบุรี  ปทุมธานี  นครชัยศรี  ธนบุรี  บางกอก  จันทบุรี  ชลบุรี ตลอดจนเมืองต่าง ๆ ที่เติบโตตามชายฝั่งทะเลทางใต้จนอยุธยาต้องส่งเสริมให้ตั้งหัวเมืองสำคัญและ ศูนย์กลางขึ้น เช่นที่พัทลุงและนครศรีธรรมราช เป็นต้น ย่อมยืนยันถึงการเกิดไพร่สามัญอีกมากมายในบรรดาเมืองทั้งหลาย  ไพร่ใหม่ย่อมมีรสนิยมและวัฒนธรรมในการเลือกใช้เครื่องปั้น  ดินเผาของตนเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์