ข้อที่น่าสังเกตเกี่ยวการการค้าสังคโลก

 

คือ เริ่มมีการค้าสังคโลกกับหัวเมืองชายทะเลในอ่าวไทยตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษ ที่ 19 เป็นอย่างน้อย และเรือที่พบส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเรือใช้เดินทางระยะใกล้ ซึ่งคงจะเลียบชายฝั่ง


การขยายแหล่งเตาผลิตเครื่องปั้นดินเผาเห็นได้ชัดว่า เตาแม่น้ำน้อยผลิตภาชนะใช้สอยทั้งขนาดกลางเป็นสินค้าออกสำคัญ ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 ปรากฏว่าเครื่องถ้วยไทยในเรืออ่าวไทย 1 เทียบกับเครื่องถ้วยจีนและเวียดนามนับเป็นจำนวนชิ้นคือ 10,480 :4:276 แสดงให้เห็นถึงความเฟื่องฟูของการค้าเครื่องถ้วยไทยสมัยนี้สันนิษฐานว่า มีความนิยมในการใช้โถหรือตลับสำหรับบรรจุกระดูก นับเป็นสิ่งของที่ใช้ในพิธีกรรม ปรากฏว่าโถและตลับที่ขุดพบ ณ เมืองศรีพโล(เมืองโบราณน่าจะอยู่สมัยอยุธยาตอนต้นปัจจุบันอยู่บริเวณ วิทยาลัยพลศึกษาชลบุรีต.หนองไม้แดงอ.เมืองจ.ชลบุรี)นั้นเป็นของที่ใช้บรรจุ อัฐิแล้วฝังไว้

สรุปผลการศึกษาโบราณคดีใต้น้ำจากเรือสีชัง


หลักฐานทางโบราณคดีที่ช่วยยืนยันการค้าสังคโลกทางทะเลก็คือ ผลของการศึกษาโบราณคดีใต้น้ำจาก เรือสีชัง 3 โดยงานโบราณคดีใต้น้ำ กองโบราณคดี กรมศิลปากรร่วมกับ The Western Australian Maritime Museum พบว่าเรือสำเภาโบราณลำนี้มีความยาวตลอดลำเรือประมาณ 20 – 22 เมตร ปากเรือกว้าง 6 เมตร ระวางบรรทุก 16 ระวาง ลักษณะและขนาดเป็นเรือแล่นค้าขายตามชายฝั่งทะเลในน่านน้ำอ่าวไทย และตามลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย ออกไปค้าขายยังเมืองท่าทางภาคใต้เป็นครั้งสุดท้ายและอับปางเมื่อกลางพุทธศตวรรษที่ 22 ที่สำคัญคือ สินค้าหลักของเรือลำนี้ได้แก่ เครื่องปั้นดินเภาประเภทไหสี่หูเคลือบสีน้ำตาลขนาดต่าง ๆ จากแหล่งเตาลุ่มน้ำน้อย

นอกจากนี้มีเครื่องถ้วยลายน้ำเงินขาวของเวียดนามจะเห็นได้ว่าเครื่องปั้นดินเผาที่นิยมในชุมชนบ้านเมืองชายฝั่งจนมีการบรรทุกลงเรือส่งไปค้าขายจำนวนมากเป็นของใช้สามัญทั่วไป เช่น โอ่ง ไห หม้อ คนที กระปุก สินค้าประเภทนี้มีอยู่ในทุกลำเรือที่พบซากจมและมีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 22 เช่นซากเรือจมที่พบในอ่าวไทยพร้อมกับเครื่องสังคโลกนั้น ส่วนใหญ่เป็นเรือสำเภาค้าขายกับชุมชนชายฝั่งหรือเมืองใกล้ทะเล ประมาณอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 –22 ยกเว้นสำเภาขนาดใหญ่ เช่น เรืออ่าวไทย 1 ซึ่งจมอยู่กลางอ่าวแสดงให้เห็นว่า ลูกค้าสำคัญของการค้าขายสังคโลกและเครื่องปั้นดินเผาเป็นชุมชนบ้านเมืองในอ่าวไทยและคาบสมุทรทางใต้

  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์