แหล่งอ้างอิงข้อมูล

 

 

กรมศิลปากร การขุดค้นทางโบราณคดีในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เอกสารกองโบราณคดี หมายเลข 4/2530  กรุงเทพ2531                                                                                                                 
                                                                                                                                                         ชาญวิทย์  เกษตรศิริและสุภางค์ จรัลพัฒน์ (บรรณาธิการ)การค้าสังคโลก,รายงานสัมมนาวิเคราะห์เรือโบราณที่ค้นพบในอ่าวไทย  เนื่องในโอกาส 700ปีลายสือไท อมรินทร์การพิมพ์ กรุงเทพ 2526
                                                                                                                                                           ธิดา  สาระยา เมืองศรีสัชนาลัย สำนักพิมพ์เมืองโบราณ กรุงเทพ 2537
                                                                                                                                                           นคร พันธุ์ณรงค์ (บรรณาธิการ) รายงานผลการสัมมนาการเมืองและสภาพสังคมสมัยสุโขทัย ศูนย์สุโขทัยศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒน์ พิษณุโลก 2521
                                                                                                                                                          ภุชงค์  จันทวิช เครื่องถ้วยในเมืองไทย เครื่องถ้วยสังคโลก สำนักพิมพ์เมืองโบราณ กรุงเทพ 2551
                                                                                                                                             http://www.thaioldbead.com/viewtopic.php?f=4&t=187 หัวข้อสังคโลกศรีสัชนาลัย   สืบค้นวันที่ 29 กันยายน 2552
 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์