มารู้จักโปรแกรม

รูปภาพของ abp3786

 มารู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003

คุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft Excel 97/2000/XP/2003/2007

      โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสำหรับงานเกี่ยวกับการคำนวณตัวเลข การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บบันทึกข้อมูลของตาราง การสร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนพัฒนาให้เป็นระบบงานที่มีขีดความสามารถสูง มีการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนความสามารถเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการได้เป็นอย่างดี หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกิจอื่นๆ ได้โดยใช้เวลาเพียงนิดเดียวเท่านั้น เมื่อเทียบกับเวลาที่คุณใช้เครื่องมือแค่ปากกากับกระดาษและ ในโปรแกรม Microsoft Excel นั้น คุณสามารถใช้ทั้งแผนภูมิและแผนผังลำดับงานเพื่ออธิบายแนวคิดที่สลับซับซ้อน สร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษา ทบทวนความคืบหน้าของงาน และหารือเรื่องที่ค้างคาอย่างมีชีวิตชีวามีฟังก์ชันสำหรับการคำนวณและเทคนนิคมากขึ้นซึ่งสามารถนำมาประยุกต์และวิเคราะห์กับการทำงานให้เกิดความสะดวก และรวดเร็ว

       โปรแกรมทางด้าน Spreadsheet มีทั้งบนระบบปฏิบัติการ DOS และ Windows สำหรับ Spreadsheet บนระบบปฏิบัติการ Windows ได้มีการเพิ่มการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ OLE ( Object Link Embedding ) เครื่องมือ ( Tools ) ที่ช่วยการทำงานให้ง่ายยิ่งขึ้น Graphic ในการจัดรูปแบบของ Spreadsheet ที่หลากหลาย นอกจากนี้การใช้ Spreadsheet ขั้นสูงได้มีการประยุกต์ระบบงานที่มีความซับซ้อนเน้นการแนะนำเทคนิคเพื่อเป็นแนวทางในการใช้โปรแกรม Spreadsheet เช่น การเขียนมาโคร ( Macro ) เพื่อควบคุมการทำงาน การสร้างและกำหนด Toolbar ขึ้นมาใช้เอง

หน้าตาของ โปรแกรม Microsoft Excel 97/2000/XP/2003/2007

        หน้าตาของ โปรแกรม Microsoft Excel ก็จะมี tool หรือเครื่องมือต่างๆที่ช่วยในการสนับสนุนการทำ ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น กว่าไปใช้งานทางตรง คือ เปิดจากไฟล์ต่างๆ อย่างเช่น tool ที่ใช้คือ เมนูบาร์ ( menu bar ) , ไตเติลบาร์ ( title bar ) , แถบใส่สูตร ( formula bar ) , แถบเครื่องมือ ( tool bar ) , ตัวชี้ ( mouse pointer ) , ผู้ช่วยoffice ( office assistant ) , ชื่อที่อยู่ของเซลล์ ( cell adress ) , แท็บแผนงาน ( worksheet tab ) , แท็บสถานะ ( status bar ) , เซลล์ที่ใช้อยู่ ( active cell ) , ช่องแสดงตำแหน่งของเซลล์ ( name box ) , เมนูบาร์ ( memo bar ) ทั้งหมดนี้คือ tool ที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งในหน้าต่างของ Excel มันจะทำให้คุณทำงานสำเร็จใน โปรแกรม Microsoft Excel ไปได้ด้วยดี ซึ่งโดยเฉพาะตัวผู้ช่วย office จะทำให้คุณมีไกด์ที่ดีได้เลย ทำให้คุณทราบทุกอย่างใน Excel แต่ก่อนที่จะเข้ามาถึงเห็นหน้าตาของส่วนประกอบ หรือ tool ต่างๆ ทั้งหลายนั้น ก็จะต้องผ่านการเรียกใช้งานโปรแกรม โปรแกรม Microsoft Excel เสียก่อน โดยจะผ่านทาง เมนู สตาร์ทบนทาร์สบาร์                 และเลือก โปรแกรม Microsoft Excel  จากนั้นถ้าคุณยังไม่มีข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ คุณก็เลือก ไอคอน บนสมุดงานเปล่า แต่ถ้าคุณมีงานที่เคยได้บันทึกไว้แล้ว คุณก็เข้าไปที่ My document หรือโฟล์เดอร์ที่เคยได้ทำการบันทึกข้อมูลนั้นไว้ ไม่อย่างนั้นคุณก็อาจเข้าไปที่ โปรแกรม Microsoft Excel โดยตรง และอาจจะเห็นงานของคุณแสดงอยู่ในฐานข้อมูลของ Excel ก็ได้ เมื่อผ่านขั้นตอนพวกนี้แล้ว คุณก็จะเห็นหน้าตา ( ตาราง ) ของ โปรแกรม Microsoft Excel แล้วก็จะเห็น tool ต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยงานคุณให้ทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

รายละเอียดที่น่าสนใจบน โปรแกรม Microsoft Excel 97/2000/XP/2003/2007

 • แรกใช้งานเอ็กเซล แฟ้มข้อมูลที่สร้างขึ้นมาและเซฟไว้ในเอ็กเซลนี้ เรียกว่า สมุดงาน ( worksheet ) ภายในสมุดงานก็ประกอบไปด้วย แผ่นงาน ( worksheet ) ทีมีลักษณะคล้ายกระดาษทำบัญชีที่มีตารางแบ่งเป็นช่องๆ อาจจะมีหนึ่งแผ่นหรือมากกว่านั้นก็ได้แต่สำหรับแผ่นงานของเอ็กเซลจะพิเศษกว่าตรงที่สามารถใส่สูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อให้มันคำนวณผลลัพธ์ออกมาได้เลยทันที โดยไม่ต้องเสียเวลากดโปรแกรมเครื่องคิดเลขอีก เมื่อติดตั้งเอ็กเซลลงในเครื่องแล้ว จะสามารถสร้างเอกสารสำหรับใช้วิเคราะห์และเก็บข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น
  • รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน
  • แผนภูมิแสดงยอดขายประจำปี
  • ตารางแสดงกำหนดการชำระเงินสำหรับอุปกรณ์ที่สั่งเข้ามา ฯลฯ
 • ทักษะเบื้องต้นของการใช้สมุดงาน
  การสร้างสมุดงานของไมโครซอฟท์เอ็กเซลนั้นเป็นเรื่องง่ายพอๆ กับการพิมพ์ข้อมูลลงไปในเอ็กเซลของแผ่นงานเลยทีเดียว ข้อมูลในเซลล์อาจเป็นค่าเลเบล ( label ) หรือค่าที่เป็นตัวเลข ( value ) หรืออาจมีค่าที่ผสมกันทั้งเลเบล หรือค่าที่เป็นตัวเลขก็ได้ และข้อมูลทั้งหมดสามารถถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ คีย์บอร์ด หรือ เม้าส์ ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถเครื่องมือต่างๆ ของเอ็กเซลในการตกแต่งและแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูล โดยย้ายข้อมูลหรือ คัดลอกข้อมูลไปยังเซลล์อื่นๆ ซึ่งความสามารถเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดเวลาที่ใช้สำหรับพิมพ์ข้อมูลลง ถึงแม้ว่า จะวางแผนได้ดีขนาดไหนก็ตาม แต่ในความเป็นจริงแล้ว คงมีหลายสถานการณ์ ที่จำเป็นต้องเพิ่มหรือลบเซลล์บางส่วนออกไปจากแผนงาน คงยังทำงานโดยใช้ปากกากับกระดาษแบบโบราณ โบราณอยู่ หนทางเดียวสำหรับการแก้ไขข้อมูลในตารางก็คือ ลบทิ้งแล้วเขียนใหม่ และอีกหลายครั้งเหมือนกันที่ต้องฉีกหน้าเดิมเพื่อวาดตารางใหม่ เพียงเพราะตอนแรกกะจำนวนช่องไม่พอ แต่หากเปลี่ยนมาใช้เอ็กเซล ก็จะสามารถทำงานเหล่านี้ได้อย่างอัตโนมัติ เพราะเอ็กเซลอนุญาตให้เลือกตำแหน่งปลายทางที่ต้องการเคลื่อนย้ายเซลล์ที่มีอยู่เดิม เพื่อลบหรือแทรกข้อมูลใหม่ลงไปในแผนงาน ทำให้ไม่ต้องเหนื่อยกับการสร้างแผนงานใหม่หมดเหมือนเดิมอีกต่อไป
 • การใช้สูตรและฟังก์ชัน
  เมื่อไรก็ตามที่ลงมือป้อนข้อมูลลงบนแผนงานอาจต้องการเพิ่มสูตรสำหรับคิดคำนวณผลลัพธ์เข้าไปด้วย โดยโปรแกรมเอ็กเซลจะอนุญาตให้สร้างสูตรคำนวณแบบง่ายของตัวเอง หรือสร้างสูตรสำเร็จรูปที่มาพร้อมกับตัวโปรแกรมเรียกว่า ฟังก์ชัน สำหรับการคิดคำนวณทางเศรษฐศาสตร์ที่ซับซ้อน ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานของนักบัญชีเลย เพราะตราบใดที่เราทราบว่าตัวเราเองต้องการผลลัพธ์ประเภทไหน เช่น ค่าเสื่อมราคาของสินค้า หรือมูลค่าการลงทุนสุทธิ จะสามารถสั่งให้เอ็กเซลค้นหาฟังก์ชันที่เหมาะสมสำหรับผลลัพธ์ประเภทนั้นได้เลย เมื่อต้องการคัดลอกสูตรหรือฟังก์ชันไปใช้ในเซลล์อื่นเอ็กเซลก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเซลล์อ้างอิง ของเดิมภายในสูตรหรือฟังก์ชันนั้นๆ ให้เข้ากับตำแหน่งแถวหรือหลักใหม่ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาแก้ไขอาร์กิวเมนต์ ในฟังก์ชันเองแล้ว ก็ยังจะได้รับความสะดวกเมื่อเข้าไปแก้ไขค่าตัวเลขในเซลล์อ้างอิงด้วย เพราะการอ้างอิงนั้นเป็นแค่การอ้างที่ตำแหน่งของเซลล์ ไม่ใช่ค่าในเซลล์ ค่าที่อ้างไว้ในอาร์กิวเมนต์ที่เปลี่ยนไป จึงส่งผลลัพธ์ของฟังก์ชันเปลี่ยนตาม ก็เลยไม่จำเป็นต้องแก้ไขผลลัพธ์ทุกครั้งที่ข้อมูลเดิมเปลี่ยนแปลง
 • การตกแต่งแผนงานและสมุดงานให้ดูดี
  การแก้ไขรายละเอียดในสมุดงานของเอ็กเซลนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลย เพราะผู้ใช้ทุกคนย่อมไม่สามารถคิดคำนึงถึงองค์ประกอบที่เหมาะสมได้หมดครบถ้วนตั้งแต่เริ่มแรก โดยที่ไม่ต้องมาแก้ไขอะไรอีกในภายหลัง ซึ่งนอกจากการแก้ไขข้อมูลในสมุดงานแล้ว ยังแก้ไขตัวสมุดงานในขณะที่ใช้งานได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม ลบ ย้าย หรือเปลี่ยนชื่อของแผ่นงาน ไม่ว่าจะเป็นแผ่นงานชนิดใด ก็จะสามารถแทรกหรือลบเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ หรือปรับขนาดความสูงของแถวหรือความกว้างของคอลัมน์ได้ เพื่อให้โครงสร้างแผ่นงานเป็นไปอย่างที่ใจต้องการซึ่งแก้ไขงานนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะ เอ็กเซลสามารถอัพเดตการอ้างอิงเซลล์ในสูตรที่มีอยู่ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถตกแต่งรูปร่างหน้าตาของแผ่นงานก่อนสั่งพิมพ์ได้ด้วยการปรับค่าพิมพ์ที่มีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นแนวการป้อนกระดาษ กั้นระยะขอบ กั้นระยะหัวท้ายกระดาษ และอื่นๆ เพื่อเพิ่มความน่าดูของแผ่นงานและสมุดงานให้ดูดีขึ้น

   

        อ้างอิง http://mfatix.com/home/node/104

                                                            
                                                        [คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

   

   

  ความสำคัญของ โปรแกรม Microsoft Excel XP/2003/2007

  ปัจจุบันนี้มี Software ที่สามารถช่วยเหลือมนุษย์ และแบ่งเบาภาระหน้าที่ของมนุษย์ ช่วยให้คนสามารถ คำนวณ คิดเลข ได้ออกมาเพียงแค่คลิกครั้งเดียว หรือไม่ก็มี code แค่ท่อนเดียวในตาราง Excel ก็สามารถคิดผลลัพธ์ออกมาให้เองได้ทั้งหมดแล้ว ดังเช่น Excel เมื่อพูดถึง Excel ลองมองภาพรวมมันกว้างเกินไป เพราะว่า Excel มีหลายรุ่น และแต่ละรุ่น ก็มีความสามารถในการทำงานที่แตกต่างกันออกไป มีการ up version มาหลายอย่าง แต่ที่นิยมในตอนนี้ก็คงจะเป็น Microsoft Excel XP เพราะว่าไม่เก่าเกินไป และไม่ใหม่เกินไป  ซึ่งจากเดิมใช้ Excel 97 แต่ version ที่ใหม่ที่สุด เห็นจะเป็น Microsoft Excel 2007 ซึ่งยังได้รับความนิยมน้อยอยู่ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ยังใหม่ 
   
  จะว่าไปแล้ว Excel ก็มีความสำคัญทางด้านบัญชี ไม่มาก ก็น้อย ซึ่งในอนาคต นักบัญชีอาจจะไม่มีความสำคัญหรือไม่จำเป็นสำหรับธุรกิจที่เจริญก้าวหน้า อย่างไม่หยุดยั้งบนเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น และ Software ที่มีประสิทธิภาพที่สามารถ คิด คำนวณได้ไวและแม่นยำกว่ามนุษย์ และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจจะเกือบจะเป็น 0 % เลยก็ว่าได้ เมื่อนักบัญชีได้มาอ่านบทความนี้ก็อาจจะค้านอยู่ในใจ หรือคิดว่า บทความนี้พูดแรงเกินไป ก็เพราะผมพูดถึง Excel ซึ่งต้องยอมรับว่า บางสาขา บางอาชีพ อาจไม่จำเป็นในอนาคต ซึ่งเพียงแต่มีความรู้ด้านระบบ หรือ Software ที่ท่านใช้ ก็สามารถนำระบบเหล่านี้ไปใช้ในธุรกิจของท่านได้ ไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่โตสักแค่ไหนก็ตาม
   
  ในทุกวันนี้คงเป็นที่ยอมรับกันเป็นอย่างดีแล้วว่า คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างมากมาย และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นในยุคนี้สำนักงานทั่วๆไปจึงมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งานเป็นส่วนใหญ่ และมักจะติดตั้งโปรแกรมวินโดวส์ ซึ่งเป็นโปรแกรมปฏิบัติการแบบมัลติทาสกิ้ง คือ สามารถทำงานได้หลายๆงานพร้อมกันพร้อมกับโปรแกรม Microsoft Office 2000/XP/2003 ซึ่งพัฒนามาจาก Microsoft Office 97 เป็นโปรแกรมช่วยงานในสำนักงานที่มีความสามารถสูงขึ้น และExcel 2000 ก็เป็นหนึ่งในโปรแกรม Microsoft Office 2000/XP/2003 ที่สามารถแบ่งเบาภาระในเรื่องของการคำนวณ เมื่อคุณกำลังเสียเวลาและต้องการผู้ช่วย เพื่อช่วยในเรื่องการเขียนรายงานทางการเงิน วาดกราฟ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล หรือเมื่อคุณกดเครื่องคิดเลขจนรู้สึกเบื่อหน่ายแล้ว ผมเชื่อว่าโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล 2000 จะสามารถช่วยลดขั้นตอนเหล่านั้นได้อย่างแน่นอน

  การดำเนินธุรกิจทุกประเภทในปัจจุบันได้มีการนำระบบ Microsoft office เข้ามาใช้ในการจัดการด้านต่างๆ ทำให้ Microsoft office ได้ถูกพัฒนามาหลายเวอร์ชันตั้งแต่97,98,2000,xp,2003, 2007 แต่เวอร์ชัน 2000 นั้น ผู้ใช้งาน Microsoft office ค่อนข้างใช้กันอย่างแพร่หลาย อาจจะเป็นเพราะเวอร์ชันนี้ไม่เก่าและไม่ใหม่จนเกินไปใน Microsoft office 2000 ผมก็ขอแนะนำโปรแกรม Excel เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสร้างข้อมูล บันทึก และนำแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขออกมาเป็นแผนภูมิและกราฟ ให้กับวงการธุรกิจ ซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ เพื่อดูผลลัพธ์ จะทำให้การทำความเข้าใจและใช้งานได้ง่ายขึ้น งานที่ออกมาก็ดูน่าสนใจ เช่น การแสดงยอดขายในแต่ละปี , การเปรียบเทียบยอดขาย , การคำนวณภาษี , งบทางการเงิน เป็นต้น ข้อมูลตัวเลขที่ได้มาจากกการคำนวณของ Excel 2000/XP/2003 ก็ถูกต้องสมบรูณ์มาก ถ้าเทียบกับโปรแกรมอื่นที่ใช้ในการคำนวณ และการนำมาใช้งานค่อนข้างง่ายสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากนัก

        
    หากนำไปโพสที่ไหนกรูณานำเครดิตที่ให้ไว้อ้างอิงด้วย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์