อัยเยอร์เวงโรงเรียนในหมอก

อัยเยอร์เวงโรงเรียนในหมอก

     แนะนำKiss

     หลายท่านคงยังไม่รู้จัก โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง  โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่เลขที่  3/4 หมู่ 1 ตำบลอัยเยอร์เวง  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา  95110  โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น  มีนักเรียนรวม  1,051  คน  มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ราว  54  คน  ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ คือ  นายสุหริ  ทิพย์มณี  รองผู้อำนวยการ คือ  นางสาวซารีนา  เจ๊ะโด   โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงเป็นโรงเรียนที่มีบุคลากรในโรงเรียนย้ายเข้า ย้ายออกบ่อย  เหตุการณ์นี้ถือเป็นปัญหาสำคัญในการที่จะพัฒนา  สำหรับตัวข้าพเจ้าเองมาบรรจุครั้งแรกที่อัยเยอร์เวง เมื่อ ปีการศึกษา  2545  และปัจจุบันก็ยังทำงานที่นี่  ได้เห็นผู้คนย้ายเข้ายายออกมากมาย ตอนนี้ข้าพเจ้าอยู่ที่และคิดว่าโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง เป็นโรงเรียนที่น่าอยู่  ชุมชนมีความรัก และสามัคคีกัน  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในทุกๆด้าน โดยเฉพาะทางโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงมีท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาที่ทรงคุณวุฒิและเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน  คือท่านกำนันมณเทียร  แตปูซุ  พูดโดยรวมน่าอยู่  ลองแวะมาเยี่ยมชมนะคะ http://www.thaigoodview.com

รูปภาพของ ismaair

ขอบคุณที่แนะนำ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์