งานครั้งที่ 10 ข่าวไอที

รูปภาพของ skksrisakul

งานครั้งที่ 10 ให้นักเรียนสือค้นข้อมูลหัวข้อเรื่องข่าวไอทีมา 2 เรื่อง พร้อมบอกแหล่งที่มาให้เรียบร้อย (5 คะแนน) 

รูปภาพของ skk05740

ส่งงานครั้งที่10

กรรณิการ์  เตจ๊ะนา

http://www.thaigoodview.com/node/58833

 

ส่งงานครั้งที่ 10 ธิดารัตน์  พิทักษ์ขัณฑสีมา  ชั้น ม. 4/3

 

http://www.thaigoodview.com/

 

 

ส่งงานครั้ง 10 ธิดารัตน์  พิทักษ์ขัณฑสีมา   ชั้น ม.4/3/www.thaigoodview.com/comment/reply/56869

รูปภาพของ skk5854

ส่งงานครั้งที่ 10 นางสาว หัทยา ป๋ามีhttp://www.thaigoodview.com/node/58112

พิทักษ์  4/3   งานครั้งที่ 10 ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/58114

รูปภาพของ skk05762

http://www.thaigoodview.com/node/57664

นาย เจษฏา  สมยานะ

รูปภาพของ skk05779

http://www.thaigoodview.com/node/57663

นาย  ธนวัฒน์  หม่องมาลี  ม.4/3

http://www.thaigoodview.com/node/57656

งานครั้งที่ 9 ประวัติวันมาฆบูชา นายธีรพงษ์ ปันบุญลอง เลขที่ 9 ม.4/3

รูปภาพของ skk06551

ส่งงานที่ 10 ครับ จรัญ เริงไม 4/3

http://www.thaigoodview.com/node/57653

http://www.thaigoodview.com/node/57651

นายปิยวัฒน์    หม่องน่าน  ม.4/3

http://www.thaigoodview.com/node/57649

งานครั้งที่ 10  จักรพันธ์  กันธิยะ

http://www.thaigoodview.com/node/57646

งานที่ 10 ข่าวไอที นายธีรนพงษ์ ปันบุญลอง เลขที่ 9 ม.4/3

รูปภาพของ skk05774

งานที่10 ข่าวไอที นาย ณัฐวุฒิ สวัสดินาม

http://www.thaigoodview.com/node/57647

http://www.thaigoodview.com/node/57648

งานครั่ง  ที่ 10  นาย เจษฏา พรมปั๋น

     4/3    เลขที่  3

 

รูปภาพของ skk06562

http://www.thaigoodview.com/node/57645

นาย  ธนกร  โพธิ   ม.4/3

งานที่ 10 น.ส.จิราพร   นุพอ  ม.4/3 เลขที่ 32

http://www.thaigoodview.com/node/57643

 

งานครั้งที่10ข่าวไอที นายณรงค์ฤทธิ์ ปันมาเรือน 4/3 เลขที่5

http://www.thaigoodview.com/node/57640

รูปภาพของ skk05743

งานครั้งที่ 10  นาย กฤษณะ  เขียวสุจา

http://www.thaigoodview.com/node/57637

งานครั้งที่  10  น.ส.  ขนิษฐา  ขำเวช  ม. 4/3  เลขที่ 31

 

http://www.thaigoodview.com/node/57634

งานที่ 10 น.ส.นิจรีย์  สิงห์บัว  ม.4/3 เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/57633

ส่งงานครั้งที่ 10

น.ส.ชนาภรณ์  วงษ์มูล

เลขที่ 26  ม.4/3

http://www.itday.in.th/

 

รูปภาพของ skk05792@thaigoodview.com

ส่งงานครั้งที่ 10

น.ส. น้ำฝน  สุขถา  เลขที่ 28  ม.403

http://www.thaigoodview.com/node/57615

ส่งงานครั้งที่ 10

น.ส จีราวรรณ    อินต๊ะ

เลขที่  24   ม.4/3

http://www.thaigoodview.com/node/57611

รูปภาพของ skk005759

http://www.thaigoodview.com/node/57607

งานที่ 10 ข่าวไอที

น. ส. จุฬารัตน์  แสงศาลา 4/3 เลขที่ 25

ส่งงานที่ 10

น.ส เครือวัลย์ วงค์มูล  403 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/57601

รูปภาพของ skk06613

ส่งงานที่ 10

น.ส อุทุมพร ขาวน้อย ชั้น 4/3 เลขที่ 36

http://www.thaigoodview.com/node/57596

นาย ชัยวุฒิ พนาลัยสีทอง งานที่ 10 4/3

http://www.thaigoodview.com/node/57593

งานครั้งที่ 10

นางสาว พรนิภา วงค์ษาฝั้น ชั้น ม. 4/3 เลขที่ 35

 

http://thaigoodview.com/node/57588

รูปภาพของ skk06559

http://www.thaigoodview.com/node/57582

ส่งแล้วครับ งานที่ 10 นาย ไตรรัตน์  ตัยดง เลขที่ 14 ม 4/3

 งานครั้งที่ 10

น.ส. เครือวัลย์ วงค์มูล เลขที่ 22

ชั้น 4/3

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์