งานที่ 2 การออกแบบป้ายรับสมัครนักเรียน ด้วยโปรแกรม photoshop (10 คะแนน) ประกอบด้วยข้อความดังนี้

รูปภาพของ skksrisakul

งานที่ 2 การออกแบบป้ายรับสมัครนักเรียน ด้วยโปรแกรม photoshop    (10 คะแนน)  ประกอบด้วยข้อความดังนี้

          1."ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปี่ 4 ปีการศึกษา 2553

              สมัครวันที่  13-17  มีนาคม 2553

              เวลา 08.30-16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

              ประกาศผล  วันที่ 23 มีนาคม  2553 

              มอบตัว      วันที่ 4  เมษายน  2553  เวลา 09.00-16.00 น."

         2. แทรกรูปภาพ และตกแต่งใช้คำสั่งของ photoshop
         3. บันทึกเป็นนามสกุล jpg
         4. ส่งแนบไฟล์ ที่ Email  srisakul09@gmail.com
         5. ส่งภายวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
         6. เมื่อส่งแล้วให้นักเรียนแจ้งให้ทราบทาง แสดงความคิดเห็นด้วย "ส่งงานครั้งที่ ....ชื่อ-นามสกุล เลขที่  ชั้น"

รูปภาพของ Skk6550

ส่งงานแล้วที่master

 

คณิต  สถิตป่าแขม   ม.4/2

รูปภาพของ skk5805

                 ส่งงานแร้วนะค่ะ

              น.ส. พัชรินทร์   กุนะ

                   ส่งทาง  e-mail

รูปภาพของ skk05810

ส่งงานครั้งที่2แล้วค่ะ

น.ส มะลิวัลย์  4/2

WinkKissSmile

รูปภาพของ skk05810

 

ส่งงานครั้งที่2แล้วค่ะ

นางสาว  มะลิวัลย์ 4/2

นางสาวอรวรรณ  แก้วสุข  เลขที่27 ม.4/2

http://www.thaigoodview.com/node/56882

รูปภาพของ skk5790

ส่งงานทาง gmail.com

แล้วค่ะ

รูปภาพของ skk6590

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

งานที่   2

วิลัยวัลย์   แงจิ    ชั้น  4/2   เลขที่   32

รูปภาพของ SKK6636

สวัสดีคร้า!!!อ.ศรีสกุล...จุ๊ดจ๊วย...??...

ส่งงานครั้งที่ 2 แล้วนะจร้าCoolCool

นางสาวจารุนันท์  วงษ์กัณหา No.39  402  น๊า

ร๊ากอาจารย์ที่ซู้ด..ดด..

Money mouthMoney mouthMoney mouthMoney mouth

 

รูปภาพของ skk6608

ส่งงานครั้งที่2 น.ส อรวรรณ ก้องไตรภาค ชั้น ม.4/2

 

http://www.thaigoodview.com/node/58954

รูปภาพของ skk6602

ส่งงานครั้งที่  2

น.ส  สุปรียา  ชุภูษณพงศ์

ชั้น  ม.4/2  เลขที่  33

 

http://www.thaigoodview.com/node/58950

 

 

รูปภาพของ skk6612

ส่งงานออกแบบป้ายรับสมัครนักเรียนแล้วค่ะ

นางสาว อำไพ   จินะสุข

ชั้น ม. 4 / 2 เลขที่ 38SmileTongue outLaughing

รูปภาพของ skk5776

  สวัสดีตอนเช้าค่ะ

ส่งงานชิ้นที่  2   ป้ายรับสมัคร  แล้วค่ะ

น.ส ดารุวรรณ  กันทะคำ  402  เลขที่ 15

รูปภาพของ skk5840

ดี  ค ะ   Kiss

ส่งงาน........... ใบสมัครนักเรียนแล้วนะคะ   Sealed

น.ส สุดาพร  แก้วม่วงมัน   Tongue out

เลขที่  24   ชั้นม.4/2     Cool

รูปภาพของ skk5769

ดีคะ...อาจารย์   *-*

Laughingv     Cool//

ส่งงานแย้ว*นะคะ*   ป้ายรับสมัครนักเรียน

น.ส ชาณารัตน์  ปันมาเรือน

เลขที่ 13   ชั้ม. 4/2    Kiss

 

ปายรับสมัคร

รูปภาพของ skk5821

lป้ายรับสมีคส่งแล้ว    วาสนา102

รูปภาพของ skk5785

ส่งงานที่2 แล้ว

น.ส.  ธีรนุช  ปันมาเรือน  เลขที่ 16 ชั้น ม. 402

รูปภาพของ skk06597

ส่งงานครับ  นาย  สมศักดิ์   แซ่ยะ

รูปภาพของ skk5824

ส่งงานครั้งที่2

http://www.thaigoodview.com/node/58219

รูปภาพของ skk6421

ส่งงานที่2  แล้วคัรบ  นาย ประภาส เลาว้าง ชั้นม4/2  เลขที่5

http://www.thaigoodview.com/node/58180

รูปภาพของ skk5806

งานที่2 ป้ายรับสมัครนักเรียนปี 2553 

      ส่งทางอีเมลแล้วค่ะ

น.ส. เพ็ญนภา นันตา  เลขที่ 21 ม. 4/2 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์