งานครัง้ที่4 ประวัติวันวาเลนไทน์

รูปภาพของ skksrisakul

ให้นักเรียนสร้างบล๊อคเนื้อหา เรื่อง ประวัติวันวาเลนไทน์  พร้อมบอกแหล่งที่มาให้เรียบร้อย (คะแนน 5 คะแนน) (ส่งภายคาบ 6-7 วันที่ 2 ก.พ. 2553 )

นาย สงกรานต์ เสาเมืองมูล ชั้น ม.4/4  เลขที่25

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/56885#comment-form

รูปภาพของ skk05747

ส่งงานครั้งที่  4  คับ นายไกรลาศ  สุริยานนท์  ชั้น ม.4/1

www.thaigoodview.com/node/58253

รูปภาพของ skk5775

  ส่งงานค่ะ   นางสาว ดารากานต์ อุปนันท์เลขที่14 ม.4/2

http://www.thaigoodview.com/node/56885

รูปภาพของ skk5834

ส่งครั้งที่ 3 ระวัติวันวาเลนไทน์   สมชาย แซ่เจ๊า 

  402  เลขที่  03

 

http://www.thaigoodview.com/node/57767

รูปภาพของ skk0066

งานครัง้ที่4 ประวัติวันวาเลนไทน์

นาย พิจิตร ภูผาอาวรณ์ ม.4/1 เลขที่8

http://www.thaigoodview.com/node/57690

 

งานครั้งที่ 8 ธิดารัตน์  ชั้น ม.4/3

 

 

http://campus.sanook.com/u_life/knowledge_01474.php

 

 

 

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/56885#comment-form

ส่งงานค่ะ 

น.ส.พรอนงค์   ธาราอัมพร  4/1

รูปภาพของ skk06587

-ส่งงานค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/57692

น.ส. วัชราภรณ์ ไพรคีรีพฤกษา  4/1Tongue out

ส่งงานประวัติวาเลนไทน์
ธีรนุช  ปันมาเรือน 402 เลขที่16

ประวัติวาเลนไทน์

วันวาเลนไทน์ มาจากชื่อของนักบุญวาเลนไทน์ (St.Valentine) ผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่ใน สมัยกษัตริย์ Claudiusที่ 2 แห่งกรุงโรม ในสมัยนั้นกษัตริย์ Claudius ออกกฎห้าม ให้มีการแต่งงานในเมืองของพระองค์ เพราะกษัตริย์ทรงต้องการทำศึกสงครามทรง ต้องการให้ผู้ชายทุกคนไปเป็นทหาร พระองค์เชื่อว่าถ้าไม่มีการแต่งงานผู้ชายจะสน ใจกับการรบมากขึ้น
นักบุญวาเลนไทน์ขัดบทบัญญัติแห่งกฎหมายของกษัตริย์ ด้วยการเป็นบาทหลวง ในพิธีแต่งงานให้หนุ่มสาวที่ต้องการแต่งงานอย่างลับ ๆ และแล้ววันหนึ่งข่าวการทำ พิธีสมรสของนักบุญวาเลนไทน์ก็รู้ถึงหูของพระเจ้าClaudius พระองค์จึงทรงสั่งทหาร ไปจับเขาไปประหารชีวิต
ระหว่างอยู่ในคุกมีคู่แต่งงานที่ท่านเคยทำพิธีให้หลายคู่ลอบไปเยี่ยมเยียนท่าน อย่างสม่ำเสมอ และที่นั่นท่านยังได้รู้จักกับหญิงสาวคนหนึ่ง ซึ่งเป็นลูกสาวของผู้คุม เธอมักมาพูดคุยกับท่าน และบอกท่านเสมอ ๆ ว่า การกระทำของท่านถูกต้องแล้ว นักบุญวาเลนไทน์เสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ในปี 296 A.D. ในคุกแห่งนั้น เอง ก่อนตายท่านได้ฝากโน๊ตสั้น ๆ ถึงเพื่อนของท่าน และลงท้ายว่า "Love from your Valentine
ในปี 496 A.D.โป๊ปGelasiusได้ยกย่องให้วันที่ 14 กุมภาพันธ์เป็นวันวาเลนไทน์ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้รำลึกถึงคุณความดี ความกล้าหาญ และความเสียสละของนักบุญ วาเลนไทน์ เราจึงมักถือเอาวันนี้เป็นวันแห่งความรัก ในระยะต่อมาวันวาเลนไทน์ ใช้แทนความรักของหนุ่มสาวเป็นส่วนใหญ่ โดยในวันนี้จะมีการส่งขนม (โดยเฉพาะ ช็อคโกแลต) ดอกไม้(ส่วนใหญ่จะดอกกุหลาบ) ให้กับคนที่รัก

ที่มาจาก  www.jabchai.com/main/view_joke.php?id=1645
รูปภาพของ skk05760

ส่งงานครั้งที่  4 ค่ะ

นางสาวเจนจิรา  ตุ้ยเตียม  เลขที่  12   ชั้น ม.4/1

 http://www.thaigoodview.com/node/57018

http://www.thaigoodview.com/node/57020

 

น.ส. ชลิตตา  เริงไม  ม.4/1

รูปภาพของ skk05846

http://www.thaigoodview.com/node/57013

สุภาวดี  วัฒภาพ 401

ส่งงานครั้งที่4

นางสาว   วรรณณี  ศรีสดใสจำปา

เลขที่  35    ชั้น ม4/1

http://hilight.kapook.com/view/19756

รูปภาพของ skk5800

 ส่งงานครั้งที่4ค่ะคุณครูค่ะ

น.ส.ผุสดี    ปัญญา   ม.4/1  เลขที่17 

http://www.thaigoodview.com/node/56997

รูปภาพของ skk06563

ส่งงานครั้ที่4ครับ นายธวัช แสนรัตน์

http://www.thaigoodview.com/node/57010

รูปภาพของ skk06552

ส่งงานค่ะ  น.ส. จิรัฐติกาล  กุ่มจันทึก 401เลขที่  27

http://www.thaigoodview.com/node/57007

รูปภาพของ skk06546

ส่งงานประวัติวันวาเลนไทน์

นางสาวกนกอร สุขใส เลขที่ 26

http://www.thaigoodview.com/node/57008

รูปภาพของ skk 06633

http://www.thaigoodview.com/node/56986

ส่งงานครั้งที่  4  ค่ะ

น.ส.   นาตยา    รัตนพงไพร   ม.4/1   เลขที่   38

รูปภาพของ skk06583

http://www.thaigoodview.com/node/57005

ส่งงานครั้งที่ 4  

นางสาว  รัตนาภรณ์  ใจบาล  401 

รูปภาพของ skk2994

 ส่งงานครั้งที่4

มัลลิกา  ปัญญา  เลขที่18  ม.4/1 

http://www.thaigoodview.com/node/57004

รูปภาพของ skk6606

ส่งงานครั้งที่ 4 น.ส. เสาวลักษณ์  เลาว้าง

ชั้นม.4/1 เลขที่ 37

http://www.thaigoodview.com/node/57002

รูปภาพของ skk06560

ส่งงานครั้งที่ 4

น.ส.ทิตยาพร  ไศลไพร

ชั้น ม.4/1 เลขที่29

http://www.thaigoodview.com/node/56991

 

รูปภาพของ skk05777

ส่งงานครั้งที่ 4 ครับ

นาย  ทรงพล  จันต๊ะพรม   เลขที่  3  ม.4/1

http://www.thaigoodview.com/node/58257 

รูปภาพของ skk05755

 ส่งงานชิ้นที่4แล้วค่ะ   น.ส.จิราภรณ์ โปธิมา ม.4/1 เลขที่11

http://www.thaigoodview.com/node/57000

รูปภาพของ skk06570

ส่งงานครั้งที่  4 น.ส. นิตยา  เชื่อมชิดกมล

ชั้นม.4/1 เลขที่ 30

 http://www.thaigoodview.com/node/56996

รูปภาพของ skk05831

http://www.thaigoodview.com/node/56987

 

นางสาวศุภลักษณ์  คำมูล ม.4/1

รูปภาพของ skk05753

ส่งงานค่ะครู

นางสาว จารุวรรณ กาวารี เลขที่ 9 ชั้นม. 4/1

http://www.thaigoodview.com/node/56985

รูปภาพของ skk05831

ส่งคร้า

 

http://www.thaigoodview.com/node/56987

รูปภาพของ skk06574

 http://www.thaigoodview.com/node/57029

ส่งงานครั้งที่4    น.ส.พรเพ็ญ   คีรีภูวดล  401

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์