งานครั้งที่ 4 ประวันวันมาฆบูชา

รูปภาพของ skksrisakul

งานชิ้นที่ 4 ให้นักเรียนสร้างบล็อคประวัติวันมาฆบูชา พร้อมบอกแหล่งที่มาให้เรียบร้อย ( 5 คะแนน )

รูปภาพของ skk6611

http://www.thaigoodview.com/node/59233

น.ส.อัจฉรา จุ่มใจปิน เลฃที่ 37 ม.4/2

นางสาว  อรวรรณ  แก้วสุข  เลขที่27 ม.4/2

http://www.thaigoodview.com/node/1127/

 

 

รูปภาพของ skk5741

ส่งงานคะ

 ครั้งที่4

น.ส  กรรณิการื  ศุภมิตรอนันต์

ชั้นม. 4/2  เลขที่  12

http://www.thaigoodview.com/node/58940

รูปภาพของ Skk6550

http://www.thaigoodview.com/node/58443

งานครั้งที่4

คณิต    ม.4/2

รูปภาพของ skk05810

 

ส่งงานคะ   มะลิวัลย์  4/2

http://www.thaigoodview.com/node/58432

 

รูปภาพของ SKK6636

Hello!!!

ส่งงานนะคร้า..

นางสาวจารุนันท์  วงษ์กัณหา No.39 M.4/2 น๊า..++..

KissKissKiss

http://www.thaigoodview.com/node/58413

รูปภาพของ skk6612

http://www.thaigoodview.com/node/58408

ส่งงานครั้งที่ 4

นางสาวอำไพ  จินะสุข

ม. 4/2  เลขที่ 38

รูปภาพของ skk5769

ส่งงานค่ะ

ประวัติวันมาฆบูชาSmile

น.ส ชาณารัตน์     ปันมาเรือน

เลขที่ 13  ชั้นม.4

http://www.thaigoodview.com/node/58409/2

รูปภาพของ skk5859

นางสาว  อภิญญา  ใจสัตย์ เลขที่25 ส่งงานครั้งที่4

http://www.thaigoodview.com/node/58410

รูปภาพของ skk5790

 

               ส่งงานแล้วนะค่ะ

            นภาวรรณ    จันทร์ทรายมูล

http://www.thaigoodview.com/node/58390

รูปภาพของ skk05810

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/56889#comment-form

ส่งงานครั้งที่ 4 ค่ะ  มะลิวัลย์  4/2

http://www.thaigoodview.com/node/58386

ส่งงาน

รูปภาพของ skk5840

ส่งงานครังที่4 น.ส.สุดาพร แก้วม่วงมัน เลขที่24 ม.4/2

http://www.thaigoodview.com/node/58378

รูปภาพของ skk5804

http://www.thaigoodview.com/node/58381

น.ส พัชรินทร์ ขัดทา 4/2

รูปภาพของ skk5805

               

                   ส่งงานแล้วนะค่ะอาจารย์

                       พัชรนทร์     กุนะ

 

        http://www.thaigoodview.com/node/58375

รูปภาพของ skk06597

http://www.thaigoodview.com/node/58338

ส่งงานแล้วครับ  นาย  สมศักดิ์  แซ่ยะ

รูปภาพของ skk06591

วิเศษ  แซ่ย่าง

 

http://www.thaigoodview.com/node/58268

รูปภาพของ skk06591

งานที่ 4  ของนาย วิเศษ  แซ่ย่าง  4/2  เลขที่  9

 

http://www.thaigoodview.com/node/58232

รูปภาพของ skk5806

  น.ส. เพ็ญนภา นันตา เลขที่ 21 ม. 4/2 

ส่งงานที่4 แล้วคะ

http://www.thaigoodview.com/node/58176

รูปภาพของ skk06422

http://www.thaigoodview.com/node/58038

รูปภาพของ skk06610

 

 นางสาว อังศณา  กระจ่างโชคแก่น  ชั้นม. 4/2  เลขที่  35

 

http://www.thaigoodview.com/node/57931

รูปภาพของ skk5794

 

ส่งงาน

น.ส. นิ่มนวล เลาว้าง ม.4/2

 

http://www.thaigoodview.com/node/57843

รูปภาพของ skk5867

ส่งงาน

ประวัติวันมาฆบูชา

น.ส.  อังคณา  ทรัพย์เจริญผล

http://www.thaigoodview.com/node/57808

รูปภาพของ skk6590

ส่งงานที่  4  วิลัยวัลัย์   แงจิ    ชั้น  4/2  เลขที่   32

 

http://www.thaigoodview.com/node/57809

รูปภาพของ skk6608

 

ส่งงานค่ะงานที่4 วันมาฆบูชา   น.ส อรวรรณ ก้องไตรภาค  

ชั้น ม.4/2

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/57813

รูปภาพของ skk05979

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/57818

รูปภาพของ skk6602

 

lส่งงานครั้งที่  4

น.ส  สุปรียา  ชุภูษณพงศ์

ชั้น ม.4/2  เลขที่  33

http://www.thaigoodview.com/node/57811

รูปภาพของ skk5775

ส่งงานครั้งที่4ค่ะ นางสาว ดารากานต์ อุปนันทื เลขที่14 ม.4/2

 

http://www.thaigoodview.com/node/57805

 

 

รูปภาพของ skk5821

ส่งงานคั้งที่   4ค่ะ   วาสนา   เลาว้าง  4/2

 

http://www.thaigoodview.com/node/57803

 

รูปภาพของ skk5785

ส่งงาน  นางสาว ธีรุนช  ปันมาเรือน ชันม.4/2  เลขที่ 16

http://www.thaigoodview.com/node/57807

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์