งานชิ้นที่ 7 ประวัติวันมาฆบูชา

รูปภาพของ skksrisakul

งานชิ้นที่ 7 ให้นักเรียนสร้างบล็อคประวัติวันมาฆบูชา พร้อมบอกแหล่งที่มาให้เรียบร้อย ( 5 คะแนน )

นาย สงกรานต์ เสาเมืองมูล ชั้นม.4/4 เลขที่15

 

http://www.thaigoodview.com/node/59089

รูปภาพของ skk06581

ส่งงานครั้งที่ 7 ประวัติวันมาฆบูชา

 นาย ภานุพงศ์ ลาโซ

http://www.thaigoodview.com/node/59022

รูปภาพของ skk1234

งานที่ 7

นาย สุรเดช

http://www.thaigoodview.com/node/59039

รูปภาพของ skk05809

มงคล มณีวรรณ
http://www.thaigoodview.com/node/59040

รูปภาพของ skk_6594

นาย วิสิทธิ์  คำหล้า  งานที่ 7

http://www.thaigoodview.com/node/58997

น.ส   ภัทรา   จิโน   เลขที่  24

ม.4/4

 http://www.thaigoodview.com/node/58531

รูปภาพของ skk05740

ส่งงาน กรรณิการ์ เตจ๊ะนา

เลขที่ 20 ม.4/3

http://www.thaigoodview.com/node/57605

 

 

 

 

รูปภาพของ skk6599

 งานชิ้นที่ 7 วันมาฆบูชา

นาย  สิทธิชัย  แซ่ว้างhttp://www.thaigoodview.com/comment/edit/43511

รูปภาพของ skk05851

ส่งงานที่ 7

นาย เสกสิทธิ์ จิตตาดู 404

http://www.thaigoodview.com/node/57229

รูปภาพของ skk06430

งานครั้งที่7  จินดา  404

 

http://hilight.kapook.com/view/20696

รูปภาพของ skk05815

น.ส.รุ่งทิวา   ปัญญาวงค์  เลขที่25

http://konbandon.igetweb.com/index.php?mo=3&art=224186

รูปภาพของ skk06589

วาสนา เจริญวัฒนเศรษฐ์ ม.4/4 งานชิ้นที่7

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/56890#comment-form

รูปภาพของ skk05851

ส่งงานที่ 7

นาย เสกสิทธิ์ จิตตาดู 404

http://www.thaigoodview.com/node/57229

รูปภาพของ skk05877

ส่งงานที่   7

นาบยศุภชัย  ใจตา    เลขที่   6    ม.4/4

http://www.thaigoodview.com/node/57225

ส่งงานครั้งที่7  นางสาวสุพิน เขียวสา ชั้นม.4/4 เลขที่35

http://hilight.kapook.com/view/20696

ส่งงานครั้งที่7นางสาวกัญยานี ตาสา ชั้นม.4/4

เลขที่ 34http://webboard.yenta4.com/topic/211617

รูปภาพของ skk06622

ส่งงานที่ 7

 

นส.ชนนิกานต์  ปิ่นปัก  เลขที่  33 ม.  4/4

 

http://www.thaigoodview.com/node/57207

รูปภาพของ skk05778

ทินกร  เลิเสริมทรัพย์

งานชิ้นที่ 7

http://www.thaigoodview.com/node/57210

รูปภาพของ skk06623

ธงชัย ไชยโอ๊ดนันท์

http://www.thaigoodview.com/node/57209

รูปภาพของ skk05849

ส่งงานที่  7 

  สุรีรัตน์  วงษายะ 

ม  404   เลขที่   27

 

http://e-learning.konmun.com/History/id31.aspx

รูปภาพของ skk05849

ส่งงานที่  7 

  สุรีรัตน์  วงษายะ 

ม  404   เลขที่   27

 

http://e-learning.konmun.com/History/id31.aspx

รูปภาพของ skk05784

นาย ธีรทัช  มาปินตา  ม.404

http://www.thaigoodview.com/node/57201

รูปภาพของ skk06594

น.ส ศุภลักษณ์  ปู่ดอก ชั้น ม. 4/4 เล่ขที่  32

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/56890#comment-form

รูปภาพของ skk05797

งานครั้งที่7

http://webboard.yenta4.com/topic/211617

รูปภาพของ skk06580

เพ็ญนภา   พะดอก

  งานที่7

http://www.thaigoodview.com/node/57194

รูปภาพของ skk05848

งานครั้งที่7  สุริยา เรือนรักเรา   
http://www.thaigoodview.com/node/57188

รูปภาพของ skk6605

งานครั้งที่ 7

สุวิทย์  แสงเพชรไพบูรณ์

http://www.thaigoodview.com/node/57192

รูปภาพของ skk05865

ส่งงานที่ 7

อลงกรณ์ อ่อนแสง ม.4/4

http://www.thaigoodview.com/node/57183

รูปภาพของ skk05852

งานครั้งที่  7  เสาวนีย์  โอดนันท์

 

http://www.thaigoodview.com/node/57176

รูปภาพของ skk06568

งานครั้งที่ 7 น.ส. นาตยา มหาวัน เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/57175

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์