งานครั้งที่ 8 ข่าวไอที

รูปภาพของ skksrisakul

งานครั้งที่ 8 ให้นักเรียนสือค้นข้อมูลหัวข้อเรื่องข่าวไอทีมา 2 เรื่อง พร้อมบอกแหล่งที่มาให้เรียบร้อย (5 คะแนน)

นาย สงกรานต์ เสาเมืองมูล ชั้นม.4/4 เลขที่15

 

http://www.thaigoodview.com/node/59090

รูปภาพของ skk06581

งานครั้งที่ 8 ข่าวไอที
นาน ภานุพงศ์ ลาโซ
http://www.thaigoodview.com/node/59033

รูปภาพของ skk05809

มงคล มณีวรรณ

http://www.thaigoodview.com/node/59026

รูปภาพของ skk_6594

นาย วิสิทธิ์  คำหล้า  งานที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/59004

รูปภาพของ skk1234

 งานครั้งที่ 8

สุรดช  อุดมพัฒนากุล

http://www.thaigoodview.com/node/58542

น.ส   ภัทรา   จิโน  เลขที่  24

ม.4/4

http://www.thaigoodview.com/node/57588

รูปภาพของ skk6599

    งานชิ้นที่  9

  นาย  สิทธิชัย  แซ่ว้าง

http://www.thaigoodview.com/node/57244

รูปภาพของ skk06430

งานครั้งที่8  จินดา 404

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20100203/98601/ซีไอโอเชื่อ-เศรษฐกิจฟื้นแต่ระวังลงทุนไอที.htm

รูปภาพของ skk05815

ส่งงานที่8

น.ส.รุ่งทิวา  ปัญญาวงค์   เลขที่25

http://www.prachachat.net/view_news.php?newsid=02phu03010253&sectionid=0211&day=2010-02-01

ส่งงานครั้งที่8นางสาวสุพิน เขียวสา ชั้นม.4/4 เลขที่35

http://www.digitalthai.net/

รูปภาพของ skk05851

ส่งงานที่ 8

นาย เสกสิทธิ์ จิตตาดู 404

http://www.thaigoodview.com/node/57236

ส่งงานครั้งที่8 นางสาวกัญยานี  ตาสาชั้นม.4/4 เลขที่ 35

http://www.thaigoodview.com/node/57230

รูปภาพของ skk05849

ส่งงานที่  8 

สุรีรัตน์  วงษายะ 

ม  404   เลขที่  27

 http://www.digitalthai.net/

 

รูปภาพของ skk05852

งานครั้งที่  8 เสาวนีย์   โอดนันท์

 

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

รูปภาพของ skk06622

ส่งงานที่  8

 

ชนนิกานต์  ปิ่นปัก  ม.4/4  เลขที่  33

 

http://www.thaigoodview.com/node/57224

รูปภาพของ skk05877

ส่งงานที่   8

นายศุภชัย  ใจตา    เลขที่  6ม.4/4

http://www.thaigoodview.com/node/57220

รูปภาพของ skk06594

น.ส ศุภลักษณ์ ปู่ดอก ชั้น ม.4/4 เล่ขที่32

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/56891#comment-form

รูปภาพของ skk06580

  เพ็ญนภา   พะดอก งานที่8

http://www.thaigoodview.com/node/57218

รูปภาพของ skk05778

ทินกร เลิศเสริมทรัพย์

งานชิ้น 8

http://www.thaigoodview.com/node/57217

รูปภาพของ skk05865

ส่งงานที่ 8

อลงกรณ์ อ่อนแสง ม.4/4

http://www.thaigoodview.com/node/57216

รูปภาพของ skk06589

วาสนา เจริญวัฒนเศรษฐ์ ม.4/4 งานชิ้นที่8

http://www.thaigoodview.com/node/5721318

รูปภาพของ skk06623

ธงชัย ไชยโอ๊ดนันท์

http://www.thaigoodview.com/node/57215

รูปภาพของ skk05784

นาย ธีรทัช    มาปินตา

ม.404  Cool

http://www.thaigoodview.com/node/57211

รูปภาพของ skk05797

งานครั้งที่8   ปวีรา  พรมมาจา

http://www.bcoms.net/news/detail.asp?id=10344

รูปภาพของ skk05848

งานครั้งที่ 8 สุริยา เรือนรักเรา

http://www.thaigoodview.com/node/57188

รูปภาพของ skk06568

งานครั้งที่ 8 น.ส. นาตยา มหาวัน เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/57177

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์