งานครั้งที่ 6 ข่าวไอที

รูปภาพของ skksrisakul

งานครั้งที่ 6 ให้นักเรียนสือค้นข้อมูลหัวข้อเรื่องข่าวไอทีมา 2 เรื่อง พร้อมบอกแหล่งที่มาให้เรียบร้อย (5 คะแนน)

http://www.thaigoodview.com/node/58853

   ส่งงาน

นางสาว  ชลิตตา เริงไม

ชั้น  ม.4/1  เลขที่ 28

รูปภาพของ skk05747

ส่งงานครั้งที่ 6  คับ.....นาย ไกรลาศ  สุริยานนท์  ม.4/1

เลขที่  1

 

 http://www.thaigoodview.com/node/58852

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

                          ส่งงาน

                 นางสาว  ชลิตตา  เริงไม

                 ชั้น  ม.4/1   เลขที่  28

รูปภาพของ skk5804

http://www.digitalthai.net/ 

 

     พัชรินทร์ ขัดทา      SmileCool

http://www.thaigoodview.com/node/58178

ส่งงานค่ะ

รูปภาพของ skk0066

http://www.thaigoodview.com/node/58285

ส่งงานครั้งที่7

รูปภาพของ skk05768

ส่งงานครั้งที่6 ครับ ข่าวไอที

นาย ชัยยันต์ ปาป่าศักดิ์ เลขที่ 2 ม.4/1

http://www.thaigoodview.com/node/58255

รูปภาพของ skk05777

ส่งงานครั้ง ที่ 6 คับ

นาย ทรงพล จันต๊ะพรม เลขที่ 3 ม.4/1

http://www.thaigoodview.com/node/58240

รูปภาพของ skk05863

ส่งงานค่ะ

นางสาว อรุณี มูลดี  ม.4/1  เลขที่ 24

http://www.thaigoodview.com/node/58221

รูปภาพของ skk6606

ส่งงานครั้งที่6

น.ส.เสาวลักษณ์  เลาว้าง

ม.4/1  เลขที่37

http://www.thaigoodview.com/node/1127/

รูปภาพของ skk05868

น.ส.อัจฉรา  กันทะเป็ง  เลขที่25

http://www.thaigoodview.com/node/58185

รูปภาพของ skk05846

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/58170

รูปภาพของ skk05791

ชื่อ น.ส.  น้ำฝน  พรมจันทร์  เลขที่  15  ม.4/1

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/58169

เอ่อ.......อาจารย์ครับไหนๆ ก็ ไหนๆ แล้ว ผมฝากผลงานให้อาจารย์ติหน่อยนะครับผม เข้าไปติหน่อยนะครับ จักเป็นพระคุณยิ่งครับอาจารย์ อิอิอิ ที่นี่ครับ http://www.thaigoodview.com/node/57950

รูปภาพของ skk05764

ส่งงานครั้งที่ 6

นางสาวชนิดา  ชัยยอง ม.4/1 เลขที่ 13

 http://www.thaigoodview.com/node/57980

รูปภาพของ skk5794

ส่งงาน

น.ส. นิ่มนวล เลาว้าง ม.4/2

http://www.thaigoodview.com/node/57844

http://www.thaigoodview.com/node/57718

ส่งงานงานค่ะนางสาววณณณีม4/1

รูปภาพของ skk05753

http://www.thaigoodview.com/node/57721

ส่งงานครั้งที่ 6 ข่าวไอที

นางสาว จารุวรรณ กาวารี เลขที่ 9 ชั้นม.4/1

รูปภาพของ skk05755

ส่งานครั้งที่6

น.ส.จิราภรณ์ โปธิมา

http://www.thaigoodview.com/node/57720

http://www.thaigoodview.com/node/57717

ส่งงานค่ะ

น.ส.พรอนงค์  ธาราอัมพร ชั้น ม.4/1

รูปภาพของ skk05754

ส่งงานครั้งที่  6  ค่ะ

น.ส.  จิราภรณ์  อินใจคำ  เลขที่  10  ม.4/1

http://www.thaigoodview.com/node/57715/edit

รูปภาพของ skk05754

ส่งงานครั้งที่ 6 ค่ะ

น.ส.  จิราภรณ์  อินใจคำ  เลขที่  10  ม.4/1

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

รูปภาพของ skk2994

ส่งงานครั้งที่6แล้วค่ะ

น.ส. มัลลิกา ปัญญา เลขที่18 ชั้นม.4/1

 http://www.thaigoodview.com/node/57699

 

รูปภาพของ skk 06633

ส่งงานครั้งที่   6 ค่ะ

น.ส.  นาตยา  รัตนพงไพร

เลขที่   38  401

http://www.thaigoodview.com/node/57703

รูปภาพของ skk5800

http://www.thaigoodview.com/node/57702

ส่งงานครั้งที่6 ค่ะ 

น.ส.ผุสดี  ปัญญา  เลขที่17

รูปภาพของ skk05823

น.ส.วิไลพร   บัวตองพัฒนา   เลขที่  20

http://www.thaigoodview.com/node/57701

 

ข่าวไอที

รูปภาพของ skk06564

ส่งงานชิ้นที่ 6

นายธวัชชัย  แซ่ยะ  ชั้นม.4/1  เลขที่6

 http://www.thaigoodview.com/node/57700

รูปภาพของ skk06546

ส่งงานข่าวไอทีค่ะจารย์

นางสาวกนกอร   สุขใส

ชั้น ม.4/1

http://www.thaigoodview.com/node/57698

รูปภาพของ skk05820

ส่งงานครั้งที่ 6

นางสาว วันวิสา แสนก่อ ชั้น ม. 4/1 เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/57696

รูปภาพของ skk05829

http://www.thaigoodview.com/node/57695

ส่งงานครั้งที่6

นางสาวศิรินภา แซ่ย่าง ชั้นม.4/1 เลขที่21

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์