ไวรัสคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ skksrisakul

ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยให้มีหัวข้อดังนี้  (5 คะแนน)

1. ความหมาย ประวัติไวรัสคอมพิวเตอร์

2. ประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์

3. วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

4. ยกตัวอย่างโปรแกรมที่ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ skk6611

http://www.thaigoodview.com/node/59228

น.ส.อัจฉรา จุ่มใจปิน เลฃที่ 37 ม.4/2

 

รูปภาพของ skk5859

นางสาว  อภิญญา  ใจสัตย์ ส่งงานครั้งที่6

http://www.thaigoodview.com/node/58965

นางสาว  อรวรรณ  แก้วสุข เลขที่27 ม.4/2

http://www.thaigoodview.com/node/58957

รูปภาพของ Skk6550

http://www.thaigoodview.com/node/58933

คณิต    เลขที่7  ม.4/2

รูปภาพของ Skk6550

http://www.thaigoodview.com/node/589333

 

คณิต   ม.4/2          Sealedเลขที่7

รูปภาพของ skk5741

ส่งงานคะ

น.ส กรรณการ์  ศุภมิตรอนันต์

ชั้นม.  4/2  เลขที่ 12Kiss

http://www.thaigoodview.com/node/58936

รูปภาพของ skk5741

ส่งงานใหม่คะ

น.ส  กรรณิการ์  ศุภมิตรอนันต์

ชั้น  ม. 4/2  เลขที่ 12Wink

http://www.thaigoodview.com/node/58922

รูปภาพของ skk5741

ซาวักลีค่ะ  คุงครู หนู๋มาส่งงานแล้วนะคะ

หนูชื่อ  น.ส กรรณิการ์   ศุภมิตรอนันต์

ชั้นม. 4/2  เลขที่  12

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

รูปภาพของ SKK6636

สวัสดีคร้า!!!อ.ศรีสกุล  (น่ารัก)

ส่งงานนะจร้า...

นางสาวจารุนันท์  วงษ์กัณหา No.38  402

น๊า..

http://thaigoodview.com/node/58810

รูปภาพของ skk5769

ดีคะ...อาจารย์  *-*

ส่งงาน... นะคะ *_*   ไวรัสคอมพิวเตอร์ คะ

น.ส  ชาณารัตน์   ปันมาเรือน   Wink

  เลขที่ 13   ชั้นม. 4/2

 http://www.thaigoodview.com/node/58446

รูปภาพของ skk5741

ส่งงานแล้วคะ

งานที่6  ไวรัสคอมพิวเตอร์

นางสาว  กรรณิการ์    ศุภมิตรอนันต์

ชั้น  ม.  4/2  เลขที่12

 

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/58045#comment-form

รูปภาพของ skk6612

ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจร้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

รูปภาพของ skk6612

http://www.thaigoodview.com/node/58430

ส่งงานครั้งที่ 7 ค่ะ

นางสาวอำไพ   จินะสุข

ม. 4/2  เลขที่ 38SmileSmileTongue out

รูปภาพของ skk5790

งานแล้วนะค่ะ

งานครั้งที่  7   ไวรัสคอมพิวเตอร์

น.ส  นภวรรณ     จันทร์ทรายมูล

 

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/58045#comment-form

รูปภาพของ skk5775

http://www.thaigoodview.com/node/58421

ดารากานต์402 ส่ง งาน แล้ว ค่ะ

รูปภาพของ skk5805

      

                     พัชรินทร์     กุนะ

                 ส่งงานแล้วจร้า

 http://www.thaigoodview.com/node/58387

รูปภาพของ skk05979

ส่งงานค่ะ เรื่อไวรัส

http://www.thaigoodview.com/node/58420

 

น.ส.ธัญญารัตน์   เลาต๋า

รูปภาพของ skk5834

http://www.thaigoodview.com/node/58418

 

สมชาย  แซ่เจ๊า  402  เลขที่  03

รูปภาพของ skk6602

 

ส่งงานครั้งที่  6

น.ส  สุปรียา   ชุภูษณพงศ์

 

http://www.thaigoodview.com/node/58417

 

รูปภาพของ skk05810

 

ส่งงานค่ะ  มะลิวัลย์ 4/2

http://www.thaigoodview.com/node/58396

รูปภาพของ skk5794

 

น.ส. นิ่มนวล เลาว้าง ม.4/2 เลขที่18

 

http://www.thaigoodview.com/node/58412

รูปภาพของ skk6608

http://www.thaigoodview.com/node/58411

ส่งงานครั้งที่6

น.ส อรวรรณ ก้องไตรภาคชั้น ม.4/2เลขที่34

รูปภาพของ skk05810

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/5804

ส่งงานค่ะ    มะลิวัลย์  4/2

รูปภาพของ skk5804

http://www.thaigoodview.com/node/58400

 พัชรินทร์ ขัดทา 4/2

รูปภาพของ skk06610

ส่งงานครั้งที่ 6

นางสาว อังศณา  กระจ่างโชคแก่น ม.4/2 เลขที่ 35

http://www.thaigoodview.com/node/58404

รูปภาพของ skk6590

http://www.thaigoodview.com/node/58401

งานที่ 6

วิลัยวัลย์    แงจิ    ชั้น    4/2   เลขที่   32

http://www.thaigoodview.com/node/58393

ส่งงาน

รูปภาพของ skk5821

      สงงานครั้งที่   6ค่ะhttp://www.thaigoodview.com/node/58395

รูปภาพของ skk5840

ส่งงานครั้งที่6 น.ส. สุดาพร แก้วม่วงมัน เลขที่24 ม.4/2

http://www.thaigoodview.com/node/58394

รูปภาพของ skk06591

 

ส่งงานที่  6   วิเศษ  แซ่ย่าง

 

http://www.thaigoodview.com/node/58392

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์