ไวรัสคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ skksrisakul

ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยให้มีหัวข้อดังนี้  (5 คะแนน)

1. ความหมาย ประวัติไวรัสคอมพิวเตอร์

2. ประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์

3. วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

4. ยกตัวอย่างโปรแกรมที่ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

http://www.thaigoodview.com/node/58199#comment-46173

ส่งงานค่ะ

น.ส.พรอนงค์  ธาราอัมพร

ชั้น ม.4/1  เลขที่  33

รูปภาพของ skk05747

ส่งงานครั้งที่  7 คับ  นายไกรลาศ  สุริยานนท์ เลขที่ 1

ชั้น ม .4/1

http://www.thaigoodview.com/node/58865

รูปภาพของ skk05863

ส่งงานค่ะ

นางสาว อรุณี มูลดี  ม.4/1  เลขที่ 24

http://www.thaigoodview.com/node/58244

รูปภาพของ skk06564

ส่งงงานครั้ที่8

นายธวัชชัย   แซ่ยะ  ชั้นม.4/1  เลขที่6

http://www.thaigoodview.com/node/58216

รูปภาพของ skk05764

ส่งงานครั้งที่ 7

นางสาวชนิดา  ชัยยอง  เลขที่ 13 ม. 4/1

http://www.thaigoodview.com/node/58222

รูปภาพของ skk05764

ส่งงานครั้งที่ 7

นางสาวชนิดา  ชัยยอง  เลขที่ 13 ม. 4/1

http://www.thaigoodview.com/node/58222

รูปภาพของ skk05777

ส่งงานครั้งที่ 7 คับ

นาย ทรงพล  จันต๊ะพรม  เลขที่3  ม.4/1 คับ

http://www.thaigoodview.com/node/58227

รูปภาพของ skk6606

ส่งงานครั้งที่7

น.ส.เสาวลกษณ์  เลาว้าง

 

ม.4/1  เลขที่37

 

http://www.thaigoodview.com/node/1127/

รูปภาพของ skk05754

ส่งงานครั้งที่ 7 ค่ะ

น.ส.จิราภรณ์  อินใจคำ  ม.4/1  เลขที่ 10

http://www.thaigoodview.com/node/58210

http://www.thaigoodview.com/node/58209

นางสาว  ชลิตตา   เริงไม

       ม.4/1   เลขที่   28

ส่งงานครั้งที่7

นางสาว  วรรณณี  ศรีสดใสจำปา

ชั้น  ม4/1   เลขที่  35

http://www.thaigoodview.com/node

รูปภาพของ skk5800

ส่งงานครั้งที่7ค่ะ 

น.ส. ผุสดี     ปัญญา   ม.4/1  

http://www.thaigoodview.com/node/58203

รูปภาพของ skk06574

ส่งงานครั้งที่   7   น.ส.พรเพ็ญ   คีรีภูวดล  401 

เลขที่31           http://www.thaigoodview.com/node/58201

รูปภาพของ skk05755

ส่งงานค่ะ จิราภรณ์ โปธิมา

http://www.thaigoodview.com/node/58200

รูปภาพของ skk05868

น.ส.อัจฉรา  กันทะเป็ง  เลขที่25    ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/58197

รูปภาพของ skk05760

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/58196

รูปภาพของ skk06563

ส่งงานครับ นายธวัช แสนรัตน์

http://www.thaigoodview.com/node/58192

รูปภาพของ skk06583

http://www.thaigoodview.com/node/58191

              ส่งงานคร้าบ

รูปภาพของ skk05753

ส่งงานครั้งที่ 7 ค่ะ

นางสาว จารุวรรณ กาวารี ชั้นม. 4/1 เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/58187

รูปภาพของ skk05768

ส่งงานครับครั้งที่ 7    ไวรัสคอมพิวเตอร์

นายชัยยันต์ ปาป่าศักดิ เลขที่ 2 ม.4/1

http://www.thaigoodview.com/node/58183

รูปภาพของ skk05829

http://www.thaigoodview.com/node/58161

งานครั้งที่7

น.ส.ศิรินภา แซ่ย่าง ชั้นม.4/1 เลขที่21

รูปภาพของ skk05846

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/58181

รูปภาพของ skk0066

lส่งงานครั้งที่ 7 ไวรัสคอมพิวเตอร์ http://www.thaigoodview.com/node/58173

นายพิจิตร ภูผาอาวรณ์ ม.4/1 เลขที่8

รูปภาพของ skk2994

http://www.thaigoodview.com/node/58174

ส่งงานครั้งที่7แล้วค่ะ

น.ส. มัลลิกา  ปัญญา  เลขที่18  ชั้นม.4/1

รูปภาพของ skk05791

ชื่อ น.ส.  น้ำฝน  พรมจันทร์  เลขที่  15  ม.4/1

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/58175

รูปภาพของ skk 06633

ส่งงานครั้งที่   7   ค่ะอาจารย์

น.ส.  นาตยา   รัตนพงไพร

เลขที่  38  401

http://www.thaigoodview.com/node/58154

รูปภาพของ skk05820

ส่งงานครั้งที่  7

นางสาว วันวิสา แสนก่อ  ม.4/1 เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/58172

รูปภาพของ skk06560

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

 ส่งงานครั้งที่ 7

น.ส.ทิตยาพร     ไศลไพร

ชั้น ม.4/1 เลขที่ 29

รูปภาพของ skk06570

ส่งงานครั้งที่  7 นางสาว นิตยา เชื่อมชิดกมล

ชั้นม.4/1 เลขที่30

http://www.thaigoodview.com/node/58168

รูปภาพของ skk05782

น.ส ธมลวรรณ ม่วงมัน ม.4/1 เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/58171

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์