ไวรัสคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ skksrisakul

ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยให้มีหัวข้อดังนี้  (5 คะแนน)

1. ความหมาย ประวัติไวรัสคอมพิวเตอร์

2. ประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์

3. วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

4. ยกตัวอย่างโปรแกรมที่ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

นาย สงกรานต์ เสาเมืองมูล ชั้นม.4/4 เลขที่15

 

http://www.thaigoodview.com/node/59085

รูปภาพของ skk06581

งานครั้งที่ 9 ไวรัสคอมพิวเตอร์ นาย ภานุพงศ์ ลาโซ http://www.thaigoodview.com/node/59048

รูปภาพของ skk06581

งานครั้งที่ 9 ไวรัสคอมพิวเตอร์
นาย ภานุพงศ์ ลาโซ
http://www.thaigoodview.com/node/59048

รูปภาพของ skk6599

งานที่ 9

 

นาย  สิทธิชัย แซ่ว้าง

http://www.thaigoodview.com/node/59036

รูปภาพของ skk05797

น.ส.ปวีณา  พรมมาจา  http://nim-virus.exteen.com/20051129/entry

รูปภาพของ skk05797

น.ส.  ปวีณา  พรมมาจา http://nim-virus.exteen.com/20051129/entry

รูปภาพของ skk_6594

นาย วิสิทธิ์  คำหล้า  งานที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/59008

รูปภาพของ skk05797

น.ส.  ปวีณา พรมมาจา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C

รูปภาพของ skk05797

น.ส. ปวีณา  พรมมาจา  http://blog.eduzones.com/banny/4168

รูปภาพของ skk05852

งานครั้งที่ 9   น.ส. เสาวนีย์

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/59005#comment-form

รูปภาพของ skk_6594

นาย วิสิทธิ์  คำหล้า งานที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/59008

รูปภาพของ skk05809

มงคล มณีวรรณ

http://www.thaigoodview.com/node/59007

รูปภาพของ skk06594

งานที่ 9 ไวรัสคอมพิวเตอร์

น.ส ศุภลักษณ์  ปู่ดอก ชั้น ม. 4/4  เลขที่ 32

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/58047#comment-form

รูปภาพของ skk05848

นายสุริยา เรือนรักเรา 4/4

http://www.thaigoodview.com/node/59003

รูปภาพของ skk05809

นาย มงคล มณีวรรณ

http://www.thaigoodview.com/node/59001

รูปภาพของ skk06623

ธงชัย ไชยโอ๊ดนันท์ 4/4

http://thaigoodview.com/node/58998

รูปภาพของ skk06594

ไวรัสคืออะไร
        ไวรัสคอมพิวเตอร์คือ Software รูปแบบหนึ่งที่มีหน้าที่ก่อกวน โฆษณา แอบดูพฤติกรรม ขัดขวาง หรือทำลายข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ,ระบบเครือข่าย ผลจากการติดไวรัสจะทำให้คอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายทำงานต่างไปจากภาวะปรกติ เช่น ทำงานช้ากว่าเดิม, เปิดข้อมูลไม่ได้, มีภาพแปลก ๆ เสียงแปลก ๆ ออกมา, มีการส่งข้อมูลส่วนตัวจากเครื่องเราออกไป, ทำให้เครื่องเราโจมตีเป้าหมายที่ไวรัสกำหนด, เข้าสู่ระบบเครือข่ายไม่ได้ ,หรือแม้แต่ทำให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้
        ไวรัสส่วนใหญ่มีความสามารถในการสำเนาตัวเองไปสู่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ โดยผ่านทางสื่อบันทึกข้อมูลหรือระบาดผ่านทางระบบเครือข่าย ซึ่งสือบันทึกข้อมูลที่ระบาดอย่างหนักในอดีตคือ Floppy Disk แต่ปัจจุบันจะระบาดใน Thumb Drive หรือ Flash Drive แทน
        ส่วนระบบเครือข่ายที่ระบาดหนักที่สุด รุนแรงที่สุด และรวดเร็วที่สุดคือ ระบบอินเทอร์เน็ท ไม่ว่าจะมีไวรัสที่ปะปนมากับ Scripts ในเว็บไซท์ ระบาดจากไฟล์ที่แนบในอีเมลล์ หรือแม้แต่ระบาดผ่านทางโปรแกรมสนทนา เช่น MSN QQ Pirch เป็นต้น

ไวรัสอยู่คู่กับคอมพิวเตอร์มาช้านาน
     จำความได้ตั้งแต่เริ่มเล่นคอมพิวเตอร์วันแรก ใคร ๆ ก็บอกให้ระวังไวรัส จะใช้งานคอมพิวเตอร์กันสักครั้ง ก็ต้องคอยระวังไวรัส ไวรัสสมัยแต่แรกจะระบาดผ่านทาง Floppy Disk กันเท่านั้น ซึ่งเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ไม่มีใครคิดหรอกครับว่าสามารถเอาข้อมูลใส่แผ่น CD ได้ ดังนั้นเมื่อก่อนไวรัสจะแพร่กระจายช้า และมีอยู่ไม่กี่รูปแบบ สามารถป้องกันได้ หากไม่ให้ใส่แผ่น Floppy Disk ไวรัสก็ไม่สามารถเข้าเครื่องได้แล้ว

ปัจจุบันกับไวรัสข้ามโลกภายในพริบตา
     ผ่านมาเกือบ 20 ปี สิ่งที่คิดว่าสูงเกินเอื้อม กลับมีไว้ในครอบครอง สิ่งที่คิดว่าเป็นเทคโนโลยีสำหรับคนรวย กลับมีใช้กันอย่างสามัญ ตัวไวรัสก็เช่นกัน จากที่ระบาดเฉพาะแผ่น Floppy Disk กลายเป็นระบาดผ่าน ThumbDrive (Flash Drive) จากที่ระบาดจากเครื่องไปสู่เครื่อง กลายเป็นระบาดจากเครื่องไปสู่องค์กร ทั่วทุกมุมโลกในพริบตา ตัวไวรัสเองก็มีหลายรูปแบบขึ้น แต่จุดมุ่งหมายหลักส่วนใหญ่มักประสงค์ร้าย กับคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หากดูข่าวว่ามีไวรัสระบาดที่อเมริกาเมื่อ 5 นาทีที่ผ่านมา คุณอาจเห็นว่ามันไกล แต่ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ท ที่เชื่อมโยกคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันจากทั่วทุกมุมโลก เจ้าไวรัสที่ระบาดในอเมริกา เมื่อ 5 นาทีนั้นอาจอยู่ในเครื่องของคุณแล้วด้วย

การป้องกันไวรัส
      การป้องกันไวรัสที่ดีที่สุดและได้ผลที่สุดคือปิดการติดต่อกับอุปกรณ์อื่น และปิดการใช้ระบบสื่อสารทุก ๆ ประเภท หากทำได้รับประกันว่าคุณปลอดภัยจากไวรัสอย่างแน่นอน แต่ในความเป็นจริงแล้ว คงทำอย่างนี้ไม่ได้ เพราะเราจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใหม่ ๆ ต้องบันทึกข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ เราต้องต่อระบบเครือข่าย ต่ออินเทอร์เน็ทเพื่อค้นหาหรือดูข้อมูลใหม่ ๆ
      เราสามารถป้องกันไวรัสได้อีกทางหนึ่งคือติดตั้งตัวป้องกันไวรัส ซึ่งมี 2 ประเภท คือ
        1. Hardware ป้องกันไวรัส จะอยู่ในรูปแบบของ Card Antivirus คุณจะต้องติดตั้งไว้ในเครื่อง และคอยอับเดท Firmware ให้ใหม่อยู่เสมอ
        2. Software ป้องกันไวรัส จะเป็นโปรแกรมป้องกันไวรัส แบบนี้จะได้รับความนิยม เพราะสามารถติดตั้งได้ทุกเครื่อง ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ อะไรให้ยุ่งยาก จำเป็นต้องต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ท เพื่อทำการอับเดทข้อมูลป้องกันไวรัส

จากประสบการณ์การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส
       ได้ลองใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสหลายตัว ตั้งแต่ Mcafee, Norton, Avast, Nod, Kaspersky, Antivir, Panda, PC-Cillin ที่ประทับใจมากที่สุดคือเจ้า Avast! เพราะใช้งานดี มีระบบป้องกันตัวเอง แต่พอปลายปี 2006 ได้ติดไวรัสเข้าเลยรู้สึกว่า เอ้ Avast มันไม่ได้สุดยอดแห่งการป้องกันไวรัส จนปัจจุบันใช้ NOD ป้องกันไวรัส ใช้เพราะป้องกันชั่วคราวไม่ได้คาดหวังอะไรจาก NOD มากมาย แต่ที่เห็นว่าดีที่สุดคือ Kaspersky ดูจากตัวโปรแกรมและการทำงานรู้สึกถึงความหนักแน่น เสถียร แต่หน่วงเครื่องนิด ๆ ต่างจาก NOD ตัวเล็กไม่หน่วงเครื่อง ส่วนโปรแกรมยอดนิยม พวก Norton Antivirus กับ Mcafee เป็นโปรแกรมตลาด ๆ ใช้ได้หากไม่มีโปรแกรมอื่นให้ใช้

รูปภาพของ skk06589

งานที่9

น.ส วาสนา เจริญวัฒนเศรษฐ์ เลขที่31 ม.4/4

/www.thaigoodview.com/node/589919

รูปภาพของ skk05851

งานที่ 9.4

นาย เสกสิทธิ์ จิตตาดู 4/4

http://www.thaigoodview.com/node/58540

รูปภาพของ skk1234

งานครั้งที่ 9

สุรเดช  อุดมพัฒนากุล

http://www.thaigoodview.com/node/58539

รูปภาพของ skk05851

งานที่ 9.3

นาย เสกสิทธิ์ จิตตาดู 4/4

http://www.thaigoodview.com/node/58536

รูปภาพของ skk06568

งานครั้งที่ 9 น.ส. นาตยา มหาวัน เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/58534

รูปภาพของ skk05849

ส่งงานครั้งที่ 9 สุรีรัตน์  วงษายะ 

 ม404  เลขที่  27

http://blog.eduzones.com/banny/4168

http://www.thaicert.nectec.or.th

รูปภาพของ skk06622

 

ส่งงาน ครั้งที่ 9  ....

 

ชนนิกานต์   ปิ่นปัก  ม. 4 / 4   เลขที่  33

 

http://www.thaigoodview.com/node/58529

 

 

รูปภาพของ skk05851

งานที่ 9.1

นาย เสกสิทธิ์ จิตตาดู ชั้นม. 4/4

 

http://www.thaigoodview.com/node/58527

รูปภาพของ skk05778

ส่งงานครั้งที่ 9

ทินกร เลิศเสริมทรัพย์

http://www.thaigoodview.com/node/58522

รูปภาพของ skk05784

นาย ธีรทัช   มาปินตา

ม 404

http://www.thaigoodview.com/node/58526

รูปภาพของ skk05865

ส่งงานที่ 9

อลงกรณ์ อ่อนแสง ม.4/4

http://www.thaigoodview.com/node/58519

น.ส  ภัทรา   จิโน    เลขที่  24

ม.4/4

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C

รูปภาพของ skk06580

งานครั้งที่ 9

เพ็ญนภา  พะดอก

http://www.thaigoodview.com/node/58511

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์