แบบทดสอบงานกราฟิค

รูปภาพของ skksrisakul
<>

ให้นักเรียนสร้างแบบทดสอบหรือสืบค้นในอินเตอร์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น สร้างแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ พร้อมทั้งเฉลย ด้วยตัวอักษรสีแดง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (10 คะแนน)

แบบทดสอบคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น

คำชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ

1. โปรแกรมกราฟิกนำเสนอ สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ทำอะไร

ก. เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ
ข. เพื่อนำเสนอข้อมูลหรือผลงานในรูปกราฟิก
ค. เพื่อผลิตภาพที่มีความซับซ้อนทางวิศวกรรม
ง. เพื่อตกแต่งภาพให้สมจริง

 

<>

 http://www.thaigoodview.com/node/58225

ส่งงานค่ะ

นางสาว   วรรรณี   ศรีสดใสจำปา

เลขที่   35       ชั้น    ม.    4/1

รูปภาพของ skk05831

ส่งคร้า นางสาวศุภลักษณ์ คำมูล ชั้น ม.4/1 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/58271

รูปภาพของ skk06570

ส่งงานครั้งที่  8  นางสาว นิตยา เชื่อมชิดกมล

ชั้นม.4/1  เลขที่30

http://www.thaigoodview.com/node/58273

รูปภาพของ skk05753

http://www.thaigoodview.com/node/58477

รูปภาพของ skk05753

http://www.thaigoodview.com/node/58477

รูปภาพของ skk05782

น.ส ธมลวรรณ ม่วงมัน ม.4/1 เลขที่ 14

งานครั้งที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/58278

รูปภาพของ skk05820

ส่งงานครั้งที่ 8

นางสาว วันวิสา แสนก่อ ม. 4/1 เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/58228

รูปภาพของ skk06546

ส่งงานครั้งที่ 8 แบบทดสอบค่ะ

ชื่อ นางสาวกนกอร   สุขใส

ชั้น ม.4/1   เลขที่ 26

http://www.thaigoodview.com/node/58226

รูปภาพของ skk05823

น.ส.วิไลพร  บัวตองพัฒนา  เลขที่  20

 

http://www.thaigoodview.com/node/58208

รูปภาพของ skk05813

ส่งงาน นะครับ มีความสุขมากๆน่ะครับ

http://www.thaigoodview.com/node/58202

รูปภาพของ skk 06633

ส่งงานครั้งที่  8 ค่ะอาจารย์

น.ส.  นาตยา   รัตนพงไพร

เลขที่   38   401

http://www.thaigoodview.com/node/58190

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์