แบบทดสอบ

รูปภาพของ skksrisakul

ให้นักเรียนสร้างแบบทดสอบหรือสืบค้นในอินเตอร์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น สร้างแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ พร้อมทั้งเฉลย ด้วยตัวอักษรสีแดง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (10 คะแนน)

แบบทดสอบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น

คำชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ

1. โปรแกรมกราฟิกนำเสนอ สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ทำอะไร

ก. เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ
ข. เพื่อนำเสนอข้อมูลหรือผลงานในรูปกราฟิก
ค. เพื่อผลิตภาพที่มีความซับซ้อนทางวิศวกรรม
ง. เพื่อตกแต่งภาพให้สมจริง
รูปภาพของ skk06613

ส่งงานที่ 12 

น.ส. อุทุมพร ขาวน้อย ชั้น 4/3 เลขที่ 36

http://www.thaigoodview.com/node/58835

ส่งงานครั้งที่ 12

น.ส จีราวรรณ   อินต๊ะ

เลขที่  24   ม.4/3

http://www.thaigoodview.com/node/58145

น.ส.นิจรีย์  สิงห์บัว  ม.4/3 เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/58142

น.ส.นิจรีย์  สิงห์บัว  ม.4/3  เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/58142

รูปภาพของ skk05762

http://www.thaigoodview.com/node/58140

นาย เจษฎา  สมยานะ  เลขที่ 4  ม. 4/3  งานที่ 12

รูปภาพของ skk06551

จรัญ เริงไม ส่งงานครั้งที่ 12 ครับ 4/3

http://www.thaigoodview.com/node/58132

จิราพร  นุพอ  403 เลขที่32

http://www.thaigoodview.com/comment/edit/44796

ส่งงานคร้งที่ 12 น.ส. ขนิษฐา  ขำเวช  ชั้นม.4/3  เลขที่  31

 

http://www.thaigoodview.com/node/58130

http://www.thaigoodview.com/node/58127

งานที่12แบบทดสอบคอมพิวเตอร์กราฟิก

นาย ณรงค์ฤทธิ์ ปันมาเรือน ม4/3เลขที่5

รูปภาพของ skk05792@thaigoodview.com

งานครั้งที่ 12

น.ส. น้ำฝน สุขถา  เลขที่  28  ม.403

http://www.thaigoodview.com/node/58125

รูปภาพของ skk05774

งานที่ 12 แบบทดสอบงานกราฟิก นาย ณัฐวุฒิ สวัสดินาม เลขที่ 6 ม.4/3

http://www.thaigoodview.com/node/58123

รูปภาพของ skk06559

http://www.thaigoodview.com/node/58119 ส่งแล้วครับ นาย ไตรรัตน์  ตุ้ยดง เลขที่ 14 ม 4/3  

รูปภาพของ skk5854

ส่งงานครั้งที่ 12 นางสาว หัทยา ป๋ามีhttp://www.thaigoodview.com/node/58115

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์