แบบทดสอบคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น

รูปภาพของ skk05794

แบบทดสอบคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น

1. กราฟิกหมายถึงข้อใด

     . การสื่อความหมายด้วยการใช้ศิลปะและศาสตร์                

     . ภาพวาด ภาพเขียน แผนภาพ

     . ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.                                                                   

     ง. ไม่มีข้อใดถูก2.  ข้อใดคือความหมายของ คอมพิวเตอร์กราฟิก

      .  สร้างและจัดการภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์             

      ข. สร้างและการจัดการภาพกราฟิก

      .  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                                              

      ง. การใช้งานกราฟิกที่ดี

 3.ภาพกราฟิกแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

ก.1 ประเภท ได้แก่ กราฟิกแบบ 2 มิติ

ข. 2ประเภท ได้แก่ กราฟิกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

ค. 3ประเภท ได้แก่ กราฟิกแบบ 2มิติ 3มิติ และ 4มิติ

ง.4ประเภท ได้แก่ กราฟิกแบบ 2มิติ 3มิติ 4มิติ และ 5มิติ

4.กราฟิกมาจากภาษากรีก 2 คำคืออะไร

ก.การเขียน การสร้าง

ข.การสร้าง การออกแบบ

ค.การเขียน การวาดเขียน

ง.การวาดเขียน การออกแบบ

 5.ตัวอย่างโปรแกรมที่สร้างงานกราฟิกคือข้อใด

ก.โปรแกรมกราฟิกนำเสนอ

ข.โปรแกรมช่วยออกแบบ

ค.โปรแกรมกราฟิกภาพวาด

ง.ถูกทุกข้อ

6.กราฟิกประกอบด้วยอะไรบ้าง

ก. ภาพบิตแมพ

ข. ภาพเวกเตอร์ ภาพบิตแมพ

ค.ภาพเวกเตอร์ ภาพบิตแมพ คลิปอาร์ต

ง.ภาพเวกเตอร์ ภาพบิตแมพ คลิปอาร์ต HyperPicture

7.ภาพบิตแมพ (Bitmap) หมายถึงข้อใด

ก.เป็นภาพที่มีการเก็บข้อมูลแบบพิกเซล หรือจุดเล็กๆ ที่แสดงค่าสี

ข.เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบของเส้นลักษณะต่างๆ และคุณสมบัติเกี่ยวกับสีของเส้นนั้นๆ ซึ่งสร้างจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์

ค.เป็นรูปแบบของการจัดเก็บภาพ จำนวนมากๆ ในลักษณะของตารางภาพ หรือห้องสมุดภาพ หรือคลังภาพ เพื่อให้เรียกใช้ สืบค้น ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

ง.มักจะเป็นภาพชนิดพิเศษ ที่พบได้บนสื่อมัลติมีเดีย มีความสามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา หรือรายละเอียดอื่นๆ มีการกระทำ

8.ภาพเวกเตอร์ (Vector)หมายถึงข้อใด

ก.เป็นภาพที่มีการเก็บข้อมูลแบบพิกเซล หรือจุดเล็กๆ ที่แสดงค่าสี

ข.เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบของเส้นลักษณะต่างๆ และคุณสมบัติเกี่ยวกับสีของเส้นนั้นๆ ซึ่งสร้างจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์

ค.เป็นรูปแบบของการจัดเก็บภาพ จำนวนมากๆ ในลักษณะของตารางภาพ หรือห้องสมุดภาพ หรือคลังภาพ เพื่อให้เรียกใช้ สืบค้น ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

ง.มักจะเป็นภาพชนิดพิเศษ ที่พบได้บนสื่อมัลติมีเดีย มีความสามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา หรือรายละเอียดอื่นๆ มีการกระทำ

9.ตัวอย่างโปรแกรมที่สร้างงานกราฟิกคือข้อใด

ก.โปรแกรมกราฟิกนำเสนอ

ข.โปรแกรมช่วยออกแบบ

ค.โปรแกรมกราฟิกภาพวาด

ง.ถูกทุกข้อ

10.นามสกุลที่ใช้เก็บแฟ้มภาพกราฟิกแบบ Vector มีหลายนามสกุลจงยกตัวอย่างมาหนึ่งนามสกุล

ก. .TIFF

ข. .TIF

ค..EPS

ง. .JPEG

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์