แบบทดสอบงานกราฟิก

รูปภาพของ skk05868

1.โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ เป็นงานกราฟิกประเภทใด

ก. กราฟิกวาดภาพ

ข. กราฟิก 2 มิติ

ค. กราฟิกการนำเสนอ

ง. กราฟิก 3 มิติ

2.โปรแกรมสำหรับงานกราฟิกมีกี่ประเภท

ก. 1 ประเภท

ข. 2 ประเภท

ค. 3 ประเภท

ง. 4 ประเภท

3.โปรแกรมสร้างและตกแต่งภาพ ถือว่าเป็นงานกราฟิกประเภทใด

ก. งานกราฟิกนำเสนอ

ข. งานกราฟิกวาดภาพ

ค. งานกราฟิก 3 มิติ

ง. งานกราฟิกภาพเคลื่อนไหว

4.งานออกแบบแปลนตึก เป็นงานกราฟิกในโปรแกรมใด

ก. โปรแกรมช่วยออกแบบ

ข. โปรแกรมสร้างภาพและตกแต่ง

ค. โปรแกรมช่วยออกแบบ

ง. โปรแกรมกราฟิกนำเสนอ

5.การสร้างแผนที่อากาศหหรือการสร้างภาพนามธรรมิ เป็นงานในโปรแรมใด

ก. โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ต

ข. โปรแกรมสร้างและตกแต่งภาพ

ค. โปรแกรมช่วยออกแบบ

ง. โปรแกรมกราฟิกนำเสนอ

6.ข้อใดคือเทคนิกการสร้างภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์

ก. กราฟิกแบบบิตแม็ป, กราฟิกแรสเตอร์

ข. กราฟิกแบบบิตแม็ป, กราฟิกแบบเวคเตอร์

ค. กราฟิกเส้นสมมติ, กราฟิกเชิงวัตถุ

ง. กราฟิกแบบบิตแม็ป, กราฟิกเชิงวัตถุ

7.เทคนิกกราฟิกแบบบิตแม็ป เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร

ก. โปรแกรมระบายสี

ข. โปรแกรมอะโดบี โฟโต้ช้อป

ค. โปรแรมคอเรลดรอว์

ง. โปรแกรมเวิร์ต

8.จำนวนของจุดที่แสดงบนจอภาพ ในแนวตั้งและแนนนอน แต่ละจุดเรียกว่าอะไร

ก. mode

ข. pixel

ค. screen

ง. moniter

9.ข้อดีของกราฟิกแบบบิตแม็ป คือข้อใด

ก. สิ้นเปลือกเนื้อที่ในการจัดเก็บ

ข. การประมวลผลภาพบางอย่างที่มีข้อจำกัด

ค. สามารถตกแต่งได้

ง. ออกแบบได้อย่างรวดเร็ว

10.ข้อใดคือข้อเสียของกราฟิกแบบเวคเตอร์

1.จัดเก็บในรูปแบบสูตรของเส้น

2.ใช้เนื้อที่จัดเก็บน้อย

3.เปลี่ยนแปลงขนาดของภาพไม่ได้

4.ไม่สามารถเก็บรายละเอียดของสีต่างๆได้

ก. ข้อ 1 และ 2

ข. ข้อ 2 และ 3

ค. ข้อ 3 และ 4

ง. ข้อ 1 และ 4

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์