การใช้งานIllustrator cs3

รูปภาพของ syw_rutchanok

รู้จักโปรแกรมและการเปิดใช้งานโปรแกรม Illustrator CS3

1.1 รู้จักโปรแกรม Illustrator CS3
            โปรแกรม Illustrator เป็นโปรแกรมที่ทำงานด้านกราฟิกชนิดหนึ่ง ซึ่งเน้นการสร้างงานจากการวาดจุดเด่น
ของโปรแกรมนี้คือ สามารถสร้างภาพลายเส้นได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังสามารถนำลายเส้นที่วาดมาดัด แก้ไข ตกแต่ง
ได้ง่าย  สามารถนำไปใช้งานด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานสิ่งพิมพ์  งานออกแบบโลโก้ หรือทำภาพประกอบในหนังสือ
และเว็บไซต์ สร้างลายเส้น สำหรับใช้ในงานโปรแกรมสามมิติ หรือโปรแกรมตกแต่งภาพอื่น ๆ เป็นต้นภาพที่ใช้งานใน
โปรแกรมกราฟิกจะแบ่งออกตามลักษณะใช้งานสองประเภท คือภาพกราฟิกแบบ Vector และภาพแบบ Bitmap
ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมในการจัดเก็บ การแก้ไขและการนำกลับไปใช้งานอีกครั้งสำหรับภาพกราฟิกทั้งสองชนิดจะมี
ความแตกต่างกันดังนี้
            ภาพแบบ Bitmap หรือ Raster
            เป็นภาพที่เกิดจากเม็ดสีเล็ก ๆ  ประกอบมาเป็นภาพใหญ่  ๆ ที่เรามองเห็นกัน จุดเล็กหนึ่งจุดจะบรรจุด้วย
หนึ่งสี เราเรียกจุดสีนี้ว่าจุด Pixel รูปภาพหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยจุด Pixel เป็น ล้าน ๆ จุด ยิ่งจำนวนมากจะทำให้ภาพ
มีความละเอียดสวยงามซึ่งจะทำให้กินเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลมากจุดเด่นของภาพแบบ Bitmap ก็คือได้ภาพสวย
สีสันสดใส สมจริงมากจุดด้อยของภาพแบบ Bitmap นี้คือ เมื่อนำภาพมาขยายใหญ่มาก ๆ ภาพหยาบไม่คมชัดเหมือน
ภาพต้นแบบ โปรแกรมตกแต่งภาพทั่วไปจะทำงานกับภาพ Bitmap เช่น โปรแกรม Adobe Photoshop, Paint
เป็นต้น และจะถูกบันทึกไว้ในไฟล์นามสกุล BMP, GIF, JPG, TIFF เป็นต้น เหมาะสำหรับไฟล์ภาพถ่ายไฟล์ภาพ
เหมือนจริงต่าง ๆ
            ภาพแบบ Vector
            เป็นภาพที่เกิดจากเส้นตรง เส้นโค้ง และสีต่างๆ ซึ่งถูกบรรจุเอาไว้ในลักษณะสมการทางคณิตศาสตร์ใช้กันมาก
ในงานประเภทที่ต้องการความแม่นยำ และความละเอียดสูง เช่น การออกแบบโลโก้ สร้างภาพสามมิติ การสร้างภาพทาง
วิศวกรรม สร้างภาพ Clip Art เนื่องจากงานดังกล่าวจะถูกปรับย่อ- ขยายบ่อย ๆ จุดเด่นของภาพแบบ Vector คือ
ภาพคมชัด เม็ดสีไม่แตกเมื่อเกิดการปรับย่อ – ซ้ำ ๆ จุดด้อยของภาพแบบ Vector คือ ภาพที่ได้ไม่สมจริงจะเหมาะกับ
งานที่เป็นกราฟิกมากกว่าสร้างภาพเหมือนจริง โปรแกรมที่ทำงานกับภาพกราฟิกแบบ Vector มีอยู่หลายโปรแกรม เช่น
โปรแกรม Illustrator, Flash , 3d Studio max เป็นต้น และจะถูกบันทึกเอาไว้ในไฟล์นามสกุล Al , SWF , EPS
เป็นต้น

สร้างโดย: 
ครูรัชนก นิ่มนวล โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์