แบบฝึกทักษะเรื่องกฏเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

รูปภาพของ stnlaor

5.   ในเมืองแห่งหนึ่งมีโรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยวเข้าพักอยู่   5  แห่ง   ถ้ามีนักท่องเที่ยวมา
       เที่ยวเมืองนี้   4  คน    นักท่องเที่ยวทั้ง 4  คนนี้จะเลือกเข้าพักโรงแรมดังกล่าวโดยไม่ซ้ำ
       กันเลยได้ทั้งหมดกี่วิธี
       ก.    20   วิธี          ข.   120    วิธี      ค.       วิธี  ง.      วิธี


6.    จำนวนวิธีที่จะนำอักษร  5  ตัว ต่างกันจากคำว่า   MATHEMATIC  โดยที่อักษรทั้ง  5 ตัว
       นั้นต้องขึ้นต้นและลงท้ายด้วยสระ
       ก.    360   วิธี         ข.   540    วิธี         ค.   720  วิธี  ง.    2,520  วิธี

7.    ในงานลีลาศแห่งหนึ่งมีชาย  5  คน  หญิง  5  คน  ชายทั้ง  5 คนจะเลือกหญิงเต้นรำในเพลง
        หนึ่งๆได้กี่วิธี
        ก.        วิธี         ข.    720   วิธี         ค.    120  วิธี ง.    25  วิธี

8.    จัดชาย  4  คน   หญิง  4  คน  เข้าแถวตรงได้กี่วิธี   โดยให้ชายและหญิงยืนสลับกัน
       ก.    24   วิธี          ข.   144    วิธี        ค.    576  วิธี  ง.    1,152  วิธี

9.    หมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์จังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยตัวอักษร  2  ตัวและตามด้วย
       ตัวเลข  3  ตัว (สมมติว่าใช้พยัญชนะครบทุกตัว) และยกเว้นตัวเลข  000  จะมีหมายเลข
       ทะเบียนทั้งหมดกี่หมายเลข
       ก.    44   999  วิธี                      ข.   44      วิธี      
       ค.   1936   999    วิธี                        ง.    1936    วิธี

10.   กำหนด  A  =  { 1 , 2 ,3 ,4 }  และ   B =  { 2, 3 , 4 , 5, 6,7}    จำนวนฟังก์ชั่น 1 – 1  จาก 
       A  ไป B  มีกี่จำนวน
       ก.    18   วิธี          ข.   24    วิธี           ค.    72  วิธี  ง.    360  วิธี
                                              ……………………………………………….
 

สร้างโดย: 
ครูละออ เต่งภาวดี

ขอบคุณที่ให้เราได้ทำแบบฝึกหัด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์