งานครั้งที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

รูปภาพของ amlketsarin

งานครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ขอให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ทุกคน ซึ่งได้สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com เรียบร้อยแล้ว
- ให้นักเรียนคลิกเข้าสู่ระบบในเว็บ  thaigoodview.com คลิกเลือกเมนุสร้างเนื้อหา
- สร้าง "บล็อก" ของตนเอง 1 ชิ้น โดยมีเนื้อหาเป็นข้อมูลส่วนตัวของตนเอง  และเล่าเรื่องที่ประทับใจในช่วงปิดภาคเรียน
  ของนักเรียนแต่ละคน
- เมื่อนักเรียนสร้าง "บล็อก"  เสร็จแล้ว ในช่อง URL  จะปรากฏ URl ที่นักเรียนสร้าง 
  เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21533  ให้นักเรียนคัดลอก URL ที่ได้นั้น  ไปแจ้งส่งงานตรงที่ 
  แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง   ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21533
- ส่งงานภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 เวลา 23.30 น.

รูปภาพของ aml4667_6.2

เด็กหญิงกาญจนา  วงศืหาญ  เลขที่ 16  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 
ส่งงานครั้งที่ 1  ที่นี่ค่ะ   http://www.thaigoodview.com/node/64333

 

ผมชื่อ เด็กชายณัฐพงษ์  วิจิตรจริยา เลขที่ 12 ชั้นประถมศึกษาที่ 6/2ที่ http://www.thaigoodview.com/node/65538

รูปภาพของ aml4681_6.2

หนูส่งงานครั้งที่หนึงที่นี้แล้วค่ะhttp://www.thaigoodview.com/node/63921

รูปภาพของ aml4682

หนูส่งงานครั้งที่1เเล้วค่ะhttp://www.thaigoodview.com/node/63910

รูปภาพของ aml4773_6.2

   หนูเด็กหญิง ธิดารัตน์   สุกันทา  ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2   เลขที่ 13

หนูส่งงานครั้งที่ 1ที่http://www.thaigoodview.com/node/65536

รูปภาพของ aml4635_6.2

ผมส่งงานครั้งที่ 1 เเล้วครับ   http://www.thaigoodview.com/node/63918

รูปภาพของ aml4656_6.2

ผมส่งงานครั้งที่1ที่http://www.thaigoodview.com/node/63901แล้วครับ

รูปภาพของ aml4886

ผมส่งงานครั้งที่ 1 เเล้วครับ  http://www.thaigoodview.com/node/63911 

รูปภาพของ aml4658

ผมส่งงานที่1ที่http://www.thaigoodview.com/node/63913แล้วนะครับ

รูปภาพของ aml4691

หนูส่งงานที่1ที่http://www.thaigoodview.com/node/63924

รูปภาพของ aml4686

หนูส่งงานที่1ที่http://www.thaigoodview.com/node/64331

รูปภาพของ aml4721-6.2.31

หนูส่งงานครั้งที่1แล้วค่ะhttp://www.thaigoodview.com/node/63906

 

รูปภาพของ aml4698-6.2

หนูส่งงานครั้งที่ 1 แล้วค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/63903

รูปภาพของ aml4679-6.2

หนูส่งงานครั้งที่ 1 แล้วค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/63920 

รูปภาพของ aml4679-6.2

หนูส่งงานครั้งที่ 1 แล้วค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/63920 

รูปภาพของ aml4664-6.2

หนูส่งงานครั้งที่1แล้วคะ http://www.thaigoodview.com/node/63905

ผมทำงานเสร็จแล้วครับที่http://www.thaigoodview.com/node/63902

รูปภาพของ aml4674_6.2

หนูส่งงานครั้งที่1แล้วค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/63915   

รูปภาพของ aml4651-6.2

ผมส่งงานเเล้วครับ ที่ http://www.thaigoodview.com/node/63922

รูปภาพของ aml 4645

ผมส่งงานเเล้วนะครับ  ที่ http://www.thaigoodview.com/node/63192

ผมทำงานเสร็จแล้วครับที่ http://www.thaigoodview.com/node/64332

รูปภาพของ aml4662

หนูส่งงานครั้งที่ 1แล้วนะค่ะที่  http://www.thaigoodview.com/node/63912

รูปภาพของ aml4642_6.2

ผมส่งงานครั้งที่1แล้วครับ  http://www.thaigoodview.com/node/63925

รูปภาพของ aml4673

หนูส่งงานครั้งที่1ที่http://www.thaigoodview.com/node/63908

รูปภาพของ aml4693-6.2

หนูส่งงานครั้งที่ 1 แล้วค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/63916

รูปภาพของ aml4640

ผมส่งงานครั้งที่  1 แล้วครับ http://www.thaigoodview.com/node/63904

รูปภาพของ aml4637_6.2

ผมส่งงานครั้งที่  1  แล้วครับ   http://www.thaigoodview.com/node/63917

รูปภาพของ aml4668

หนูทำงานเสร็จแล้วนะค่ะ ที่http://www.thaigoodview.com/node/63900

รูปภาพของ aml4696-6.2

หนูส่งงานครั้งที่ 1 แล้วค่ะ  http://www.thaigoodview.com/node/63907

รูปภาพของ aml 4645

ทำเสร็จเเล้วครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์