เครื่องช่วยจำรหัสผ่าน

อาจารย์อาคม ไทยเจริญ      อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตปราจีนบุรี เจ้าของผลงานการวิจัยประยุกต์นำเอา Open Source Hardware : Arduino มาใช้เป็น Token USB Security หรือเครื่องช่วยจำรหัสผ่าน ซึ่งได้ยอมรับการตีพิมพ์ลงใน Proceedings of The 2nd Conference on Application Research and Development ซึ่งจัดโดยสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ    มีอาจารย์ ผศ.ดร. อนิราช    มิ่งขวัญ     เป็นปรึกษาในการทำงานวิจัย และผู้ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์คือคุณขเษมวิศว์    วิทูรรัชฏ 

ผลงานดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนอย่างกว้างขว้าง เครื่องช่วยจำรหัสผ่านเป็นอุปกรณ์ที่ใช้การบันทึกด้วยการเขียนโค้ดเพื่อทำการบรรจุลงในไมโครคอนโทลเลอร์(Micro Controller)ด้วยเทคโนโลยี USBasp  ทำให้ในการบันทึกข้อมูลในแต่ล่ะครั้งไม่ต้องการอุปกรณ์ช่วยในการบันทึก(programmer device)เหมือนไมโครคอนโทลเลอร์(Micro Controller)ชนิดอื่น ๆ จึงมีความสะดวกและประหยัดค่าอุปกรณ์ มีวัตถุประสงค์   เพื่อสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ โดยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ            

ลักษณะเด่นของเครื่องช่วยจำรหัสผ่านถูกออกแบบให้ใช้กับการสื่อสารชนิดยูเอสบี(Universal Serial Bus:USB) จึงสามารถนำไปใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกรุ่นที่มีช่อง USB ซึ่งเน้นการนำเอาเทคโนโลยี Open Source Hardware :Arduino ซึ่งแจกจ่ายแผนผังวงจรและแจกจ่าย Open Source Library จากบริษัท Obdev มาประยุกต์ใช้จึงทำให้มีต้นทุนต่ำกว่าอุปกรณ์ Token USB Security ที่มีในปัจจุบันมีการใช้ Smartcard ช่วยในการเข้ารหัสจึงมีราคาสูง 

การพัฒนาได้นำเอาความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมภาษา C++(ซีพลัสพลัส) ในการเขียนโค้ดเพื่อทำการบันทึกข้อมูลเช่น ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน  และการเขียนโปรแกรมภาษา Java(จาวา)ในการสร้างรหัส(password) ในส่วนการพัฒนาได้ใช้ Open Source Software ซึ่งแจกจ่ายให้ผู้นำไปใช้ได้นำไปพัฒนาฟรีชื่อว่า Arduino IDE ซึ่งสามารถทำงานได้ในระบบปฎิบัติการ Windows,Linux และ OSX ของ Macintosh ได้ฟรี      ผู้ออกแบบวงจรไฟฟ้ากำลังเร่งพัฒนาตัวอุปกรณ์ให้มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้สะดวก รวมถึงเพิ่มระบบการระบุตัวตนโดยเซนเซอร์จากลายนิ้วมือหรือจากเสียงเพื่อมีการระบุตัวตนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

สอบถามได้ที่    ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  โทรศัพท์ 0-37217300-4 ต่อ 7078 มือถือ 081-742-6779

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์