งานครั้งที่ 2 ชั้นม.6/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

รูปภาพของ ssspoonsak
 • งานครั้งที่ 2 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ทุกคน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
 • จัดทำบล็อก(Blog) ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อื่นในการเข้ามาศึกษาหาความรู้
 • ลักษณะของชิ้นงาน
  • เป็นสื่อเนื้อหาไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการเรียนรู้ หรือประมาณ 20 เพจ ทุกคนมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 20 MB
  • จัดทำในรูปแบบ Blog บนเว็บไซต์ www.thaigoodview.com เท่านั้น
  • แต่ละเพจต้องมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ได้พอสมควร
  • ส่วนประกอบของข้อมูลแต่ละเพจต้องนำเสนอในความกว้างไม่เกิน 600 พิกเซล
  • แต่ละเพจต้องจัดทำด้วยชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดียวเท่านั้น
  • ทุกเพจต้องสามารถเชื่อมโยงหากันได้เพื่อสะดวกในการเรียนรู้
  • ไม่ควรใช้คำสั่ง <!--pagebreak-->ในการแบ่งหน้าที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกัน ควรใช้คำสั่ง <!--pagebreak-->ในการแบ่งหน้าที่มีเนื้อหาเกี่ยวกัน
  • รูปแบบผลงานมีสื่อผสมตามความเหมาะสม เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถเรียกดูบนอินเทอร์เน็ตได้ในเวลารวดเร็ว
  • ผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดในผลงาน และต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดได้ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ในเวลาอันรวดเร็ว
 • เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน
  • เนื้อหา ต้องมาจากหลายแหล่งข้อมูล แล้วนำมาเรียบเรียงปรับปรุงแก้ไข สรุปเป็นใจความของตนเอง การนำเนื้อหามาจากที่ใดที่หนึ่งเพียงแหล่งข้อมูลเดียว ผลงานชิ้นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที (แนะนำ ไม่น้อยกว่า 5 แหล่งข้อมูล)
  • ความยาวของเนื้อหา ควรมีไม่น้อยกว่า 20 หน้า แต่ละหน้าต้องอ่านแล้วได้เนื้อความพอสมควร ไม่ควรมีแต่ตัวหนังสือ ควรมีภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาประกอบด้วย บางคนทำมา 4-5 หน้า (บางท่านไม่ครบ แต่ได้คะแนน เพราะมีส่วนอื่นประกอบ เช่น มีรูปภาพมาก)
  • รูปภาพประกอบ สื่อเสริมอื่นๆ ต้องมาจากหลายแหล่งข้อมูล มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา มีความเกี่ยวข้องหรือส่งเสริมการเรียนรู้ (ถ้าไม่ได้วาดขึ้นเอง ถ่ายเอง หรือจัดทำขึ้นเอง ต้องมีแหล่งอ้างอิงใต้ภาพหรือสื่อเสริมนั้นๆ ทุกจุด) ถ้านำมาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นเว็บไซต์เมื่อผู้ใช้คลิกแล้วต้องเข้าถึงไฟล์หรือข้อมูลนั้นๆ ได้ทันที ในกรณีที่วาดขึ้นเอง ถ่ายเอง หรือจัดทำขึ้นเอง แนะนำให้ระบุความเป็นเจ้าของลงในหน้านั้นๆ ให้ชัดเจน
  • ขนาดภาพ ควรย่อขนาดไฟล์ของภาพให้เหมาะสมเพื่อให้โหลดได้เร็ว แต่ถ้าภาพมีรายละเอียดมาก ควรมีภาพขนาดใหญ่ที่ให้ผู้ใช้สามารถคลิกดูได้ (แนะนนำ ขนาดภาพ ไม่เกิน 600x600 พิกเซล น้อยกว่า 1,000 kb.)
  • รูปภาพต้องเก็บไว้ใน www.thaigoodview.com ถ้าไม่เก็บไว้ที่ไทยกู๊ดวิวอาจทำให้ภาพหายไปในบางครั้ง เช่น เมื่อแหล่งภาพที่นำมาเครื่องแม่ข่ายล้มเหลว ซึ่งทางกรรมการจะไม่พิจารณาความผิดพลาดดังกล่าว หรือนำรูปภาพเก็บไว้ที่ไทยกู๊ดวิวแต่ลบไฟล์ภาพทิ้ง ทำให้ภาพไม่ปรากฏ
  • การจัดรูปแบบผิดพลาด การใช้ขนาดตัวอักษรไม่เหมาะสม และรูปแบบตัวอักษรที่ไม่เป็นมาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถอ่านได้
  • แหล่งอ้างอิง จำเป็นต้องมี และต้องระบุอย่างชัดเจน ทั้งส่วนของเนื้อหา ภาพประกอบ และสื่อเสริมอื่นๆ เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง บางเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ทำการคัดลอกไฟล์หรือข้อความ แม้ระบุแหล่งอ้างอิง ควรเคารพสิทธิ์เจ้าของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น http://www.himmapan.com/ นอกจากนั้นการอ้างถึงแหล่งอ้างอิงที่เป็นเว็บไซต์เมื่อผู้ใช้คลิกแล้วต้องสามารถเข้าถึงไฟล์หรือข้อมูลนั้นๆ ได้ทันที โปรดระมัดระวังการอ้างอิงถึงข้อมูลที่ต้องมีการล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพราะผู้ใช้หรือกรรมการจะไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้
  • การเชื่อมโยง(Link) เนื่องจากมีจำนวนหน้ามากกว่า 20 หน้า ควรวางแผนให้ดีที่จะทำให้ผู้ใช้งานไม่งง ใช้งานได้ง่าย ควรตรวจสอบความถูกต้อง link ให้ดี ไม่ว่าจะเป็น link ระหว่างไฟล์ หรือ link ที่เรียกไฟล์ เรียกรูปภาพ สื่อเสริมอื่นๆมาแสดง ให้แน่ใจว่าเรียกได้อย่างถูกต้อง เพราะปัญหาส่วนใหญ่จะรูปหาย เมนู link วิ่งไปไม่ได้ สำหรับการ link แล้วเปิดหน้าต่างใหม่ตลอดเวลาอาจทำให้เกิดความรำคาญได้ ควรเลือกใช้ให้เหมาะสม และที่สำคัญ ทุกหน้าจะต้องสามารถกลับมายังหน้าหลัก(Homepage) ได้ตลอดเวลา
  • ไม่ควรสร้างสื่อที่ผู้ใช้ต้องติดตั้ง plug-in เสริม เพราะผู้ใช้ส่วนมากเป็นเด็กและครูที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไม่มากนัก (คณะกรรมการตัดสินจะไม่ลง plug-in เพิ่มเติมขณะตรวจผลงาน)
  • การสะกดคำ ควรตรวจสอบ เพราะสื่อสำหรับเด็กที่มีการสะกดคำที่ผิดๆ จะทำให้เด็กเข้าใจผิด และจำรูปแบบการใช้คำไปใช้ต่อ
  • การสอน การสาธิตใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ ต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของซอฟต์แวร์นั้นๆ ก่อน สามารถสอนได้ในกรณีที่ซอฟต์แวร์นั้นๆ เป็น OpenSource Freeware หรือ Trial Version (ห้ามสอน หรือมีลิงค์ไปยังวิธีการละเมิดลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์นั้นๆ จะถูกตัดสิทธิ์การับรางวัลทันที)
 • กำหนดส่งงาน 06 กันยายน 2553 เวลา 05.30 น. เลื่อนส่งเป็นวันที่ 20 กันยายน 2553 
  • ตรวจความก้าวหน้าของงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ก.ค. 2553 การรวบรวมข้อมูล (5 คะแนน)
  • ตรวจความก้าวหน้าของงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 09 ส.ค. 2553 การแจ้งส่ง URL หน้าแรก (5 คะแนน)
  • ตรวจความก้าวหน้าของงาน ครั้งที่ 3 วันที่ 16 ส.ค. 2553 (5 คะแนน)
 • การแจ้งส่งงาน แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511
รูปภาพของ sss27540

อาจารย์คะ หนูแก้ตามที่อาจารย์บอกแล้วคะ
http://thaigoodview.com/node/68521
ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่อง รบกวนแนะนำด้วยคะ
ขอบคุณคะ Smile

รูปภาพของ sss27501

 

อาจารย์ข๋าาาา หนูส่งล่าสุดน๊า

เสร็จสมบูรณ์ ((สำหรับหนู)) แล้ว

มีอะไรต้องแก้ไข บอกมาโลดเด้อค่า

http://www.thaigoodview.com/node/67840

รูปภาพของ sss27524

อ.คะ ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่

ไว้จะมาแก้ไขให้นะคะ

 ขอบคุณค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/79984

รูปภาพของ sss27857

ส่งงานค่ะอาจารย์
งานยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะคะ
สอบเสร็จหนูจะรีบมาปรับปรุงต่อค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/70044

รูปภาพของ sss27830

 

ส่งงานเช่นกานค่ะ อาจารย์

งานยังไม่เรียบร้อย กำลังแก้ไข ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะ อาจารย์

http://thaigoodview.com/node/70033

รูปภาพของ sss27508

ส่งงานค่ะอาจารย์

หนูส่งก่อนหน้านี้แล้วนะแต่มันไม่ติด

ไม่ได้ส่งช้า

แต่งานก็ยังไม่เส็ดสมบูรณ์นะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/68569

รูปภาพของ sss27503

http://www.thaigoodview.com/node/72754

ส่งงานค่ะอาจารย์ยังไม่เรียบร้อยค่ะ สอบเส็ดแล้วจะมีแก้ให้เรียบร้อยค่ะ

รูปภาพของ sss27504

http://www.thaigoodview.com/node/80009

ส่งงานอ่ะ อาจารย์ หน้าแรก ยังไม่ได้ลิงค์ค่ะ ขอสอบก่อน แล้วจะกลับมาแก้ใหม่อีกทีน่ะ ^^

รูปภาพของ sss27536

http://thaigoodview.com/node/72741

ขอส่งก่อนยังไม่สมบูรณ์ เหลือเก็บรายละเอียดค่ะ

รูปภาพของ sss27533
 
ส่งงานค่ะอาจารย์ ^^ 
รูปภาพของ sss27508

http://www.thaigoodview.com/node/68569  ส่งงานค่ะ

รูปภาพของ sss27867

ปั่นจนดึก~ ตาเป็นหมีแพนด้าเลย~

http://www.thaigoodview.com/node/70587

 

รูปภาพของ sss27518

PanG!! *

http://www.thaigoodview.com/node/77201

ส่งงานค่ะ*

รูปภาพของ sss27516

มาส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/70646

รูปภาพของ sss27501
ส่งไว้ก่อนนะคะ มันยังไม่เสร็จเลยอ่า -*-
กำลังพยายามเก็บรายละเอียดอยู่ค่า ^__^
รูปภาพของ sss27515

http://www.thaigoodview.com/node/73151

 

ส่งงานค่ะอาจารย์ ;P

 

รูปภาพของ sss27519

มาส่งงานแล้วค่ะอ่จารย์   "วิจารณ์เบาๆนะคะอาจารย์ 555"

http://www.thaigoodview.com/node/73154

รูปภาพของ sss27532

เสร็จแล้วค่ะ  ส่งนะ

http://www.thaigoodview.com/node/68549 

ตั้งใจทำแล้วนะอ. อย่าให้แก้เยอะน้า

รูปภาพของ sss27514

หน้าแรกยังไม่เสร็จนะค่ะ

V

V

http://www.thaigoodview.com/node/73142

รูปภาพของ sss27507

http://www.thaigoodview.com/node/72607

 

ส่งงานค่ะ อาจารย์ ^^

รูปภาพของ sss27512

http://www.thaigoodview.com/node/70571 <<< ส่งงานหน้าแรกที่ยังไม่สมบูรณ์ค่ะ=]

 

 

 

 -------------------------

Can I drive you home,Can I crash into your life? Can you fix my soul,Can you break my heart tonight?

รูปภาพของ sss27506

http://www.thaigoodview.com/node/73138

ส่งงานค่ะอาจารย์ ^^

รูปภาพของ sss27527

Pearllll*  http://www.thaigoodview.com/node/68546

ส่งงานค่ะอาจารย์ ^^

รูปภาพของ sss27545

ส่งงานใหม่คะ

ส่งบนเส้น

http://www.thaigoodview.com/node/68545

^_____________^

รูปภาพของ sss27542

 

http://www.thaigoodview.com/node/68542

 ส่งงานค่ะๆๆๆๆๆ

รูปภาพของ sss27525

bEel2 *

 

http://www.thaigoodview.com/node/68533

ส่งงานค่ะอาจารย์*

รูปภาพของ sss27520

 

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/70565

รูปภาพของ sss27529

http://thaigoodview.com/node/69702

 

 

อ๊ากกกกกกกก!!

 

อาจารย์ขาหนูส่งช้าไปค่ะ

แต่หนูเสร็จตั้งนานแล้วอ่ะอาจารย์ดูจากวันอัพได้นะคะ

หนูขอโทษค่ะT^T

รูปภาพของ sss27539

http://www.thaigoodview.com/node/70029

รูปภาพของ sss27531

ส่งงานค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/70047

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์