งานครั้งที่ 2 ชั้นม.6/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

รูปภาพของ ssspoonsak
 • งานครั้งที่ 2 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ทุกคน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
 • จัดทำบล็อก(Blog) ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อื่นในการเข้ามาศึกษาหาความรู้
 • ลักษณะของชิ้นงาน
  • เป็นสื่อเนื้อหาไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการเรียนรู้ หรือประมาณ 20 เพจ ทุกคนมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 20 MB
  • จัดทำในรูปแบบ Blog บนเว็บไซต์ www.thaigoodview.com เท่านั้น
  • แต่ละเพจต้องมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ได้พอสมควร
  • ส่วนประกอบของข้อมูลแต่ละเพจต้องนำเสนอในความกว้างไม่เกิน 600 พิกเซล
  • แต่ละเพจต้องจัดทำด้วยชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดียวเท่านั้น
  • ทุกเพจต้องสามารถเชื่อมโยงหากันได้เพื่อสะดวกในการเรียนรู้
  • ไม่ควรใช้คำสั่ง <!--pagebreak-->ในการแบ่งหน้าที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกัน ควรใช้คำสั่ง <!--pagebreak-->ในการแบ่งหน้าที่มีเนื้อหาเกี่ยวกัน
  • รูปแบบผลงานมีสื่อผสมตามความเหมาะสม เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถเรียกดูบนอินเทอร์เน็ตได้ในเวลารวดเร็ว
  • ผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดในผลงาน และต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดได้ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ในเวลาอันรวดเร็ว
 • เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน
  • เนื้อหา ต้องมาจากหลายแหล่งข้อมูล แล้วนำมาเรียบเรียงปรับปรุงแก้ไข สรุปเป็นใจความของตนเอง การนำเนื้อหามาจากที่ใดที่หนึ่งเพียงแหล่งข้อมูลเดียว ผลงานชิ้นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที (แนะนำ ไม่น้อยกว่า 5 แหล่งข้อมูล)
  • ความยาวของเนื้อหา ควรมีไม่น้อยกว่า 20 หน้า แต่ละหน้าต้องอ่านแล้วได้เนื้อความพอสมควร ไม่ควรมีแต่ตัวหนังสือ ควรมีภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาประกอบด้วย บางคนทำมา 4-5 หน้า (บางท่านไม่ครบ แต่ได้คะแนน เพราะมีส่วนอื่นประกอบ เช่น มีรูปภาพมาก)
  • รูปภาพประกอบ สื่อเสริมอื่นๆ ต้องมาจากหลายแหล่งข้อมูล มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา มีความเกี่ยวข้องหรือส่งเสริมการเรียนรู้ (ถ้าไม่ได้วาดขึ้นเอง ถ่ายเอง หรือจัดทำขึ้นเอง ต้องมีแหล่งอ้างอิงใต้ภาพหรือสื่อเสริมนั้นๆ ทุกจุด) ถ้านำมาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นเว็บไซต์เมื่อผู้ใช้คลิกแล้วต้องเข้าถึงไฟล์หรือข้อมูลนั้นๆ ได้ทันที ในกรณีที่วาดขึ้นเอง ถ่ายเอง หรือจัดทำขึ้นเอง แนะนำให้ระบุความเป็นเจ้าของลงในหน้านั้นๆ ให้ชัดเจน
  • ขนาดภาพ ควรย่อขนาดไฟล์ของภาพให้เหมาะสมเพื่อให้โหลดได้เร็ว แต่ถ้าภาพมีรายละเอียดมาก ควรมีภาพขนาดใหญ่ที่ให้ผู้ใช้สามารถคลิกดูได้ (แนะนนำ ขนาดภาพ ไม่เกิน 600x600 พิกเซล น้อยกว่า 1,000 kb.)
  • รูปภาพต้องเก็บไว้ใน www.thaigoodview.com ถ้าไม่เก็บไว้ที่ไทยกู๊ดวิวอาจทำให้ภาพหายไปในบางครั้ง เช่น เมื่อแหล่งภาพที่นำมาเครื่องแม่ข่ายล้มเหลว ซึ่งทางกรรมการจะไม่พิจารณาความผิดพลาดดังกล่าว หรือนำรูปภาพเก็บไว้ที่ไทยกู๊ดวิวแต่ลบไฟล์ภาพทิ้ง ทำให้ภาพไม่ปรากฏ
  • การจัดรูปแบบผิดพลาด การใช้ขนาดตัวอักษรไม่เหมาะสม และรูปแบบตัวอักษรที่ไม่เป็นมาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถอ่านได้
  • แหล่งอ้างอิง จำเป็นต้องมี และต้องระบุอย่างชัดเจน ทั้งส่วนของเนื้อหา ภาพประกอบ และสื่อเสริมอื่นๆ เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง บางเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ทำการคัดลอกไฟล์หรือข้อความ แม้ระบุแหล่งอ้างอิง ควรเคารพสิทธิ์เจ้าของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น http://www.himmapan.com/ นอกจากนั้นการอ้างถึงแหล่งอ้างอิงที่เป็นเว็บไซต์เมื่อผู้ใช้คลิกแล้วต้องสามารถเข้าถึงไฟล์หรือข้อมูลนั้นๆ ได้ทันที โปรดระมัดระวังการอ้างอิงถึงข้อมูลที่ต้องมีการล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพราะผู้ใช้หรือกรรมการจะไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้
  • การเชื่อมโยง(Link) เนื่องจากมีจำนวนหน้ามากกว่า 20 หน้า ควรวางแผนให้ดีที่จะทำให้ผู้ใช้งานไม่งง ใช้งานได้ง่าย ควรตรวจสอบความถูกต้อง link ให้ดี ไม่ว่าจะเป็น link ระหว่างไฟล์ หรือ link ที่เรียกไฟล์ เรียกรูปภาพ สื่อเสริมอื่นๆมาแสดง ให้แน่ใจว่าเรียกได้อย่างถูกต้อง เพราะปัญหาส่วนใหญ่จะรูปหาย เมนู link วิ่งไปไม่ได้ สำหรับการ link แล้วเปิดหน้าต่างใหม่ตลอดเวลาอาจทำให้เกิดความรำคาญได้ ควรเลือกใช้ให้เหมาะสม และที่สำคัญ ทุกหน้าจะต้องสามารถกลับมายังหน้าหลัก(Homepage) ได้ตลอดเวลา
  • ไม่ควรสร้างสื่อที่ผู้ใช้ต้องติดตั้ง plug-in เสริม เพราะผู้ใช้ส่วนมากเป็นเด็กและครูที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไม่มากนัก (คณะกรรมการตัดสินจะไม่ลง plug-in เพิ่มเติมขณะตรวจผลงาน)
  • การสะกดคำ ควรตรวจสอบ เพราะสื่อสำหรับเด็กที่มีการสะกดคำที่ผิดๆ จะทำให้เด็กเข้าใจผิด และจำรูปแบบการใช้คำไปใช้ต่อ
  • การสอน การสาธิตใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ ต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของซอฟต์แวร์นั้นๆ ก่อน สามารถสอนได้ในกรณีที่ซอฟต์แวร์นั้นๆ เป็น OpenSource Freeware หรือ Trial Version (ห้ามสอน หรือมีลิงค์ไปยังวิธีการละเมิดลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์นั้นๆ จะถูกตัดสิทธิ์การับรางวัลทันที)
 • กำหนดส่งงาน 06 กันยายน 2553 เวลา 05.30 น. เลื่อนส่งเป็นวันที่ 20 กันยายน 2553 
  • ตรวจความก้าวหน้าของงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ก.ค. 2553 การรวบรวมข้อมูล (5 คะแนน)
  • ตรวจความก้าวหน้าของงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 09 ส.ค. 2553 การแจ้งส่ง URL หน้าแรก (5 คะแนน)
  • ตรวจความก้าวหน้าของงาน ครั้งที่ 3 วันที่ 16 ส.ค. 2553 (5 คะแนน)
 • การแจ้งส่งงาน แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511
รูปภาพของ sss27816
ส่งงานใหม่ค่ะอาจารย์  อยากได้แม่ไก้แล้ว TT
 
 
รูปภาพของ sss27796

น้ำพริกเปิดบริการแล้วค่ะครู

หนูจะทำภาคภาษาอังกฤษด้วยอ่ะอาจารย์(แต่ยังไม่ได้เริ่มเยย)

*มาส่งภาคไทยตามสัญญาค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/71019

 

รูปภาพของ sss27602

http://www.thaigoodview.com/node/79849

มาส่งงานใหม่อีกครั้งค่ะ

เพิ่มเมนูหลักแล้วนะคะ...ตามสัญญา..

 

รูปภาพของ sss27649

 

เพิ่มหน้าแหล่งอ้างอิงตามที่่บอกแล้วค่ะ !

http://www.thaigoodview.com/node/71311

รูปภาพของ sss27608

อาจารย์หนูแก้ไขเพิ่มหน้าผู้จัดทำแล้วนะค่ะ ช่วยตรวจให้หนูอีกที แล้วก็... อย่าลืมแก้คะแนนให้หนูด้วยนะค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/71314

 

ขอบคุณค่ะLaughing

รูปภาพของ sss27602

http://www.thaigoodview.com/node/79849

ส่งงานค่ะอาจารย์...

เฮ้อ..โล่งคะ

ขอแม่ไก่มาเลี้ยงด้วยนะคะ...

ขอบคุณค่ะ

^^

(..โล่ง+.+..)

รูปภาพของ sss28817

http://www.thaigoodview.com/node/74350

 

เสดแล้วค่ะ

รูปภาพของ sss27781

http://www.thaigoodview.com/node/71316 

ส่งงานค่ะอาจารย์  ขอโทษที่หนูส่งช้า

รูปภาพของ sss27796
ส่งงานเจ้าค่ะ
รูปภาพของ sss27609

http://www.thaigoodview.com/node/77721

 

ส่งงานค่ะอาจารย์

รูปภาพของ sss27660

http://www.thaigoodview.com/node/71792

 

ส่งงาน คะอาจารย์

ได้โปรด ตรวจ ด้วยยยย  นะคะ

รูปภาพของ sss27756

http://www.thaigoodview.com/node/72273

ส่งงานค๊ะ ขอบคุณนะค้ะ!!!Laughing

รูปภาพของ sss27602

คุณครูคะ

 

เนื้อที่ของหนูไม่มีที่ว่างพอสำหรับใส่ภาพเเล้วน่ะค่ะ

 

รบกวนคุณครูช่วยเพิ่มเนื้อที่ให้หน่อยนะคะ

 

ขอบคุณมากๆค่ะ

รูปภาพของ sss27615

ส่งงานค่ะ

 

http://www.thaigoodview.com/node/79889

รูปภาพของ sss28340

ส่งงานคะอาจารย์

http://www.thaigoodview.com/node/71761

รูปภาพของ sss28819

เสาร์ที่ 10 ก.ย. (ใหม่)

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/76546

 ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/71317

รูปภาพของ sss27662

ส่งงานค่ะอาจารย์ ^^
http://www.thaigoodview.com/node/72744

รูปภาพของ sss27643

อาจารย์คร้า ส่งงานคร้า

http://www.thaigoodview.com/node/71318

ขอบคุงคร้า

รูปภาพของ sss27632

มาส่งงานคะ ... อาจารย์ ^__________________________^

อยากได้แม่ไก่ไวๆๆๆอาจารย์  ^_____________________________^
รูปภาพของ sss27795

แฮ่ๆๆ เสร็จแล้วค่า ... อาจารย์ ครบทุกหน้าเลยนะ

http://www.thaigoodview.com/node/71310

กรุณาหิ้วแม่ไก่มาให้หนูด้วยน้า เพราะลูกไก่จะตายแล้ว....

(หนูฆ่ามันเอง)

รูปภาพของ sss27796

http://www.thaigoodview.com/node/71019

ส่งด้วยคน

รูปภาพของ sss27802

สวัสดีค่ะ

 

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/77448

 

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ sss27644

ส่งงานค๊าอาจารย์ ^^"

http://www.thaigoodview.com/node/72755

รูปภาพของ sss27797

http://www.thaigoodview.com/node/71873

 

^_____________^

รูปภาพของ sss27816
 
 
 
 
 
อาจารย์ค่ะ...
 
 
งานเสร็จจนได้ ^0^ งานนี้เลือดตาแทบกระเด็น !!
 
 
 
 
 
 
 
 
 จะได้แม่ไก่้แล้ว Hen Hen Hen
 
จะพยายามปรับขึ้นนะค่ะอาจารย์ จุ๊ฟ =]]
 
 
 
 
ส่งงานค่ะ   !!!!!!!!!!
 
รูปภาพของ sss27690

 

ส่งงานค่ะอาจารย์

http://www.thaigoodview.com/node/71315

รูปภาพของ sss27609

http://www.thaigoodview.com/node/77721

ส่งค่ะแต่ยังไม่เสร็จดีกำลังแก้ไขอยู่ค่ะ

รูปภาพของ sss27608

อาจารย์ค่ะ หนูมีไรอยากจะบอก

คือว่า...

หนู...

 ...

...

...

หนู...

...

...

...

มาส่งงานค่ะอาจารย์

 http://www.thaigoodview.com/node/71314

 

รูปภาพของ sss27766

ส่งงานค่ะ

Kiss

http://www.thaigoodview.com/node/71517

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์