บันทึกการอ่าน

รูปภาพของ pnp31961

โลกร้อน 5 องศา                                      

                                                                
ชื่อหนังสือ :  โลกร้อน   5   องศา 
 ผู้แต่ง :   ธารา บัวคำศรี
ชื่อสำนักพิมพ์  :   ดินสามน้ำหนึ่ง 
 ปีที่พิมพ์  :  ครั้งแรก พฤศจิกายน 2550 
จำนวนหน้า  :  278 หน้า