สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3

รูปภาพของ ssspoonsak
21. โรงเรียน ไพโรจน์วิชชาลัย
ที่อยู่ 143 ม.9 ถ.ร้อยเอ็ด - ดินดำ (หรือ ถ.คชพลายุกต์) ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ชื่อทีม NPD
ชื่อเรื่อง คำในภาษาไทย
สมาชิก นายวัยวุฒิ  วรชินา สถานะ ครู
เด็กหญิงณัฐิกา   จงขุนทอง สถานะ นักเรียน
เด็กชายภาสกร   จันทรมหา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงสิริเดวี   ดูลาเรยาโดว สถานะ นักเรียน
22. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ เลขที่1 ถ.เจริญกรุง57  แขวงยานนาวา เขตสาทร 10120
ชื่อทีม AJ-YUWADEE
ชื่อเรื่อง สุภาษิต-คำพังเพย
สมาชิก รัตนา   บุญสมภพ สถานะ นักเรียน
จุฑารัตน์   สิงห์ศิลปชัย สถานะ นักเรียน
อ.ยุวดี   เปาอินทร์ สถานะ ครู
นางสาวกมลอร  เดชประดิษฐ์ สถานะ ครู
23. โรงเรียน มัธยมพระราชทานนายาว ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 342 หมู่ 18 บ้านทุ่งเหียง ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง การสร้างคำใหม่
สมาชิก นายภานุพล ตลับเพชร สถานะ ครู
นางสาวฉันทนา ศิริชัยเดช สถานะ นักเรียน
นางสาวจิญานี มูลสาร สถานะ นักเรียน
นางสาวซูรีต้าร์ เขียวแพร สถานะ นักเรียน
24. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ 5 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ชื่อทีม FNV
ชื่อเรื่อง หลักภาษา
สมาชิก อาจารย์รัตนา สถิตานนท์ สถานะ ครู
อารยา จันทร์วิภาภรณ์ สถานะ นักเรียน
ณัชชา กฤติกาวงศ์เกษม สถานะ นักเรียน
วิภารัตน์ จิตสุวรรณศิลป์ สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์