ข้อมูลการใช้งานบ้านไทยกู๊ดวิว

 

นับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2543 เป็นต้นมา ทางเว็บไซต์ได้มีการบันทึกการใช้งาน ไว้สองรูปแบบ คือ

1. ใส่ตัวนับให้ทุกเนื้อหา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ โดยตัวนับใช้ของเครื่องแม่ข่ายเราเอง จึงไม่สูญหาย ดังตัวอย่าง

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2547
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com

ท่านสามารถอ่านข้อมูลได้ที่ เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของครูและเยาวชนไทย

2. ติดโค๊ดของ Truehits โดยเสียค่าใช้จ่ายให้กับทาง Truehits ปีละ 1,800 บาท ทำให้เก็บได้ละเอีดดมาก ท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่ http://truehits.net/stat.php?login=thaigoodview

นอกจากนี้ยังมีสถิตที่น่าสนใจดังนี้