ข้อมูลการใช้งานบ้านไทยกู๊ดวิว

 

นับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2543 เป็นต้นมา ทางเว็บไซต์ได้มีการบันทึกการใช้งาน ไว้สองรูปแบบ คือ

1. ใส่ตัวนับให้ทุกเนื้อหา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ โดยตัวนับใช้ของเครื่องแม่ข่ายเราเอง จึงไม่สูญหาย ดังตัวอย่าง

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2547
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com

ท่านสามารถอ่านข้อมูลได้ที่ เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของครูและเยาวชนไทย

2. ติดโค๊ดของ Truehits โดยเสียค่าใช้จ่ายให้กับทาง Truehits ปีละ 1,800 บาท ทำให้เก็บได้ละเอีดดมาก ท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่ http://truehits.net/stat.php?login=thaigoodview

นอกจากนี้ยังมีสถิตที่น่าสนใจดังนี้

 • เมื่อวานนี้เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่เท่าไรของเว็บทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits

 • เมื่อวานนี้เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่เท่าไรของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits

 • ปี 2003 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 9 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
 • ปี 2004 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 7 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
 • ปี 2005 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 3 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
 • ปี 2006 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 3 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
 • ปี 2007 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 4 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
 • ปี 2008 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 98 ของเว็บทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
  ปี 2008 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 4 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits

 • ปี 2009 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 77 ของเว็บทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
  ปี 2009 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 4 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits

 • ปี 2010 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 82 ของเว็บทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
  ปี 2010 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 4 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits

 • ปี 2011 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 59 ของเว็บทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
  ปี 2011 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 2 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits

 • ปี 2012 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 63 ของเว็บทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
 • ปี 2012 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 3 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในปร