ราชอาณาจักรภูฏาน

  ธงชาติภูฏาน           ตราแผ่นดินของภูฏาน
ราชอาณาจักรภูฏาน
   
ข้อมูลสำคัญ
1.  เป็นประเทศ Land Lock ไม่มีชายแดนติดกับทะเล
2. มีศักยภาพที่ดีในด้านการท่องเที่ยว         
   3. สนใจให้ไทยเข้าไปประมูลงานการสร้างถนน      สาธารณูปโภค และสินค้าไทยได้รับความนิยมมากในภูฏาน
            
4. ชาวภูฏานมีทัศนคติที่ดีกับไทย นิยมเดินทางมาไทยเพื่อจับจ่าย รักษาตัวและศึกษาในไทย 
   
5. มีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจเช่นเดียวกับไทย
 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อทางการ   ราชอาณาจักรภูฏาน  (The Kingdom of Bhutan)
ที่ตั้ง     ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกเทือเขาหิมาลัย มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับธิเบต (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และอาณาเขตด้านอื่นติดกับอินเดีย ไม่มีทางออกสู่ทะเล พรมแดนด้านติดต่อกับอินเดียความยาว 605 กิโลเมตร และ พรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีนยาว 470 กิโลเมตร     
ภูมิประเทศ     ประกอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีพื้นที่ราบและทุ่งหญ้าระหว่างหุบเขาพื้นที่ต่ำสุดสูงกว่าระดับน้ำทะเล 970 ฟุต พื้นที่สูงสุดอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 17,553 ฟุต        
 
ภูมิอากาศ      สภาพภูมิอากาศแตกต่างกันไปตามแต่ละภาคและระดับความสูง ในพื้นที่  ตอนบนด้านติดกับเทือกเขาหิมาลัยอากาศจะหนาวเย็นตลอดปี ตอนกลางของประเทศอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว(ตุลาคม-มีนาคม) และค่อนข้างร้อนในฤดูร้อน(เมษายน-กันยายน) ส่วนทางตอนล่างของประเทศซึ่งเป็นที่ ราบอากาศจะร้อนชื้น   
พื้นที่             46,500  ตารางกิโลเมตร
 เมืองหลวง          กรุงทิมพู (Thimphu) และเป็นเมืองธุรกิจการค้า
เมืองสำคัญ   เมืองพาโร (
Paro) เป็นที่ตั้งสนามบินนานาชาติ
เมืองพูนาคา (
Punaka) เป็นเมืองหสวงเก่าที่มีความสำคัญทาง ประวัติศาสตร์ เป็นที่ตั้งราชวังฤดูหนาว
วันชาติ        วันที่ 17 ธันวาคม ซึ่งเป็นคล้ายวันสถาปนาสมเด็จราชาธิบดีUgyen Wangchuck ขึ้นเป็นกบัตริย์องค์แรกของภูฏาน
พื้นที่                      46,500 ตารางกิโลเมตร
ภาษาราชการ        Dzongkha เป็นภาษาราชการ ภาษาอังกฤษใช้เป็นสื่อกลางในสถาบันการศึกษาและในการติดต่อธุรกิจภาษาธิเบตและภาษาเนปาลมีใช้บางส่วนในทางภาคใต้ของประเทศ
ประชากร               2,094,176 คน (ปี 2545)
ศาสนา               พุทธมหายาน นิกาย Kagyupa (มีลามะเช่นเดียวกับธิเบต  
ประมุข พระราชาธิบดี จิกเม ซิงเย วังจุก    H.M. Druk Gyalpo Jigme Singye Wangchuk

ประธานสถาคณะรัฐมนตรี และหัวหน้ารัฐบาล      นาย เลียนโป กานดู วังจุก

สกุลเงิน งุลตรัม (Ngultrum)
อัตราแลกเปลี่ยน  48.336 NU: USD 1 

       

 

           
www.oknation.net/blog/ligthning/.../comment
www.bookingtour.com/tour_out_det...id%3D291

 

โดย นางสาว  มาริษา  สายเนตร

ขาดแหล่งอ้างอิงรูปภาพแต่ละรูป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์