ประเทศไอร์แลนด์

                                                           ประเทศไอร์แลนด์

1. ชื่อทางการ
ไอร์แลนด์ ( Ireland ) เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป ทิศตะวัน ออกของประเทศ ติดกับทะเลไอริชซึ่งขั้น กลางระหว่าง ไอร์แลนด์ กับสหราช อาณาจักร สำหรับพื้นที่ด้านบนสุด ของเกาะขนาดหนึ่งในห้าเป็นอาณาเขตของ ไอร์แลนด์ เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร
2. เมืองหลวง
กรุงดับลิน ( Dublin ) และประกอบด้วยเมืองสำคัญอื่นๆ อาทิ Cork , Limerick, Galway, Shannon, Waterford
3. พื้นที่
พื้นที่ของประเทศมีขนาด 70 ,282 ตารางกิโลเมตร
4. ประชากร
ประกอบด้วยประชากร 4.2 ล้านคน คนไอริชส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชนพื้นเมือง พูดภาษาเกลิค ( Gaelic ) และการผสมผสานของกลุ่มชนเชื้อสายอังกฤษ สก๊อต ฝรั่งเศส แองโกล-นอร์แมน ไวกิ้ง และเวลส์ โดยมีวัฒนธรรมเควทิก ( Celtic ) และภาษาเกลิคเป็นเอกลักษณ์สำคัญ ของประเทศ
หมายเหตุ ปัจจุบันชุมชนไทยในไอร์แลนด์มีจำนวนประมาณ 1000 – 1200 คน ส่วนใหญ่แต่งงาน กับชาวไอริช และเข้าไปประกอบอาชีพด้านบริการ อาทิ พนักงานโรงแรม พ่อครัวและพนักงาน ร้านอาหารไทย และลูกจ้างในฟาร์มเกษตรของชาวไอริช สำหรับภัตตาคารและร้านอาหารไทยทั้ง ประเทศมีประมาณ 40-50 ร้าน
5. ลักษณะภูมิอากาศ
แบ่งเป็น 4 ฤดู ได้แก่ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ช่วง เดือนที่หนาวที่สุดอยู่ระหว่างเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ อุณหภูมิประมาณ 4-7 องศาเซลเซียส ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม มีอากาศที่อบอุ่นที่สุดของปี อุณหภูมิประมาณ 14 –16 องศาเซลเซียส ขณะที่เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน เป็นเดือนที่มีแสงแดดจัดที่สุดของปี โดยมีฝนตกเป็นช่วงๆ ตลอด ทั้งปี
6. ภาษา
ตามรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์กำหนดให้ภาษาไอริช หรือเกลิค เป็นภาษาประจำชาติและ เป็นภาษาราชการอันดับแรก และภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการอันดับสอง แต่ในทางปฏิบัติ ประชาชนทั่วไปพูดและใช้ภาษาอังกฤษ
มีชาวไอริชจำนวนน้อยมากที่ยังคงพูดหรือใช้ภาษาเกลิค

7. ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 88 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค โดยมีอัตราของ คริสต์ศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอมากที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรปและอเมริกา
8. การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
9. ประมุข
นาง Mary McAleese ประธานาธิบดีไอร์แลนด์ ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่สองตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2547
10. รัฐสภา
ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร ( House of Representatives ) และวุฒิสภา ( Senate ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกมีจำนวน 166 คน โดยอาศัยระบบการเลือกตั้งตามสัดส่วน คะแนนเสียง
( proportional representation )
11. รัฐบาล
มาจากการเลือกตั้งทุก 5 ปี - พรรคการเมืองสำคัญ ได้แก่ พรรค Fianna Fail, Fine Gael, Labour Party, Progressive Democrats, Green Party, Sinn Fein และ Socialist Party โดยพรรครัฐบาลประกอบด้วย
พรรค Fianna Fail และพรรค Progressive Democrats - นายกรัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่ง 5 ปี และสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่จำกัดสมัยหากได้รับเลือก ให้มาดำรงตำแหน่งต่อไป นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ นาย Bertie Ahern ดำรงตำแหน่ง สมัยแรกตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 25 40- 2545 และสมัยที่สองระหว่าง
6 มิถุนายน 2545 -2550

                    
  hilight.kapook.com/view/17893

    

                 
www.world-travel-photos.com/rout...rch.html
  
dek-d.com/board/view.php%3Fid%3D1427756


                                   โดย น.ส.นภาวรรณ  อยู่รักษา

 

-ขาดแหล่งอ้างอิงรูปภาพแต่ละรูป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์