บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ ssspoonsak

  • ครูเครือข่าย สสวท. กิจกรรม "บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่"
  • คุณครูที่ต้องการใช้บล็อก (Blog) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วไม่รู้จะทำอย่างไร อ่านที่นี่ครับ
  • นักเรียน-ครู ที่ต้องการแก้ไข username ให้ถูกต้องตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กรุณาแจ้งที่นี่

คุณครูที่ต้องการให้ลิ้งไปที่หน้าแรกของท่าน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 กรุณาแจ้งมาด้วยครับ หรือจะโพสต์ที่แสดงความคิดเห็นข้างล่างก็ได้ครับ แล้วผมจะทำให้ตามต้องการครับ

ssspoonsak  pnppreecha

mswsompoch  nvspayon

stpsomjai  pbskrumai

krunoy  skksrisakul  

pchbolrat  t3ltaworn

bprorachorn  tmcnittaya

blmkrupaweena  dspnatthanan

krukung   silavacharee 

nwkuraiwan

 

ครูสุจินต์ เนาวเศรษฐ์
โรงเรียนอนุบาลปง
จังหวัดพะเยา
ครูวิรัช คุ้มโภคา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
จังหวัดขอนแก่น

ครูศิริเพ็ญ เนาวเศรษฐ์
โรงเรียนอนุบาลปง
จังหวัดพะเยา
ครูเกศริน ขจรคำ
โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน (บ้านป่าเห็วอภิวงศ์ประชานุกูล)
จ.ลำพูน
ครูอุดม สัมฤทธิ์
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
จังหวัดลำพูน
ครูมงคล มูลชีพ
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
จังหวัดลำพูน
ครูจุลี สร้อยญานะ
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
จังหวัดลำพูน


bbsbampen

ครูบำเพ็ญ ดนตรี
โรงเรียนบางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา
ครูนิตยา เรือนมะกอก
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ผ.อ.สมบัติ สาคำ
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
จ.ลำพูน
ครูศิริพรรณ วงศ์ชมภู
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120
ครูนงลักษณ์ ปันดอนตอง
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูกรรณิกา รุจิรานุรักษ์
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูกันยารัตน์ งามหมู่
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูศิริลักษณ์ ประพันธ์ปรีชา
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูชำนาญ นำปูนสัก
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูสาธิต อภัยวาทิน
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูอุบล ปวนสุรินทร์
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูชัยวัฒน์ สัตยาธนวัฒน์
โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
ครูมณฑวรรษ ถาวรพา
โรงเรียนวังน้ำเย็น
อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
ครูอธิษฐาน เชื้อโพน
โรงเรียนสระแก้ว
อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
ครูทวีพร แจ้งสีสุก
โรงเรียนองครักษ์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ครูชลธิดา เวียงจันทร์
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก
ครูเฉลิม มูลขุนทด
โรงเรียนอรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ครูปภาดา ชัยวัฒนโชติ
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ครูจิตราภรณ์ บัวจำรัส
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
ครูประสงค์ สกุลบัวบาง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
กรุงเทพมหานคร
ครูอภิรมย์ สิงนาค
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
อ.เมือง จังหวัดสมุทรปราการ
คร