กราบขอบพระคุณองค์กรที่ช่วยประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3

รูปภาพของ ssspoonsak

 โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 3

ผู้สนับสนุน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรียน ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.thaigoodview.com ทุกท่าน

            หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงกับ โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2552 ในปีนี้ก็ได้รับการสนับสนุนให้มี โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 

            ทั้งนี้ ในการประกวดครั้งที่ 3 ได้รับความกรุณาจากองค์กรต่างๆ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เพื่อจะได้เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป ดังนั้น ต้องขอขอบพระคุณองค์กรดังกล่าวเป็นอย่างสูง ดังรายชื่อต่อไปนี้ (หากมีผู้พบเห็นที่ใด กรุณาช่วยแจ้งเรา ที่แสดงความคิดเห็น เพื่อจะได้ขอบพระคุณ)

            ส่วนท่านที่ต้องการจะนำแบนเนอร์ไปประชาสัมพันธ์ อ่านรายละเอียดที่ http://www.thaigoodview.com/node/70000

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด