ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ความหมายประวัติความเป็นมาความสำคัญแขนงของกฎหมายความแตกต่าง กฎหมายมหาชน & เอกชน
กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายมหาชนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 1-6รัฐธรรมนูญฉบับที่ 7-12รัฐธรรมนูญฉบับที่ 13-18ผู้จัดทำ
 
ความสำคัญ

     ความหมายของกฎหมายนั้น ผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับการที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันในสังคม   การอยู่รวมกลุ่มกันของมนุษย์ในสังคมทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์ที่วางระเบียบ   และกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์เองตามสภาพบังคับของสังคมนั้นๆ ทั้งนี้ เมื่อสังคมต้องการระเบียบ  กฎเกณฑ์  หรือ  กฎหมาย  ฉันใด ประเทศก็ย่อมต้องการ รัฐธรรมนูญ  ฉันนั้นดังสุภาษิตกฎหมายที่ว่า มีสังคมอยู่ที่ไหนมีกฎหมายอยู่ที่นั่น (ubi sociatas ibi jus) นั่นเอง

     เราทราบกันดีแล้วว่า   รัฐนั้นต้องประกอบด้วยดินแดน ประชากร รัฐบาล และอำนาจอธิปไตย  โดยนัยนี้  รัฐธรรมนูญ  คือ กฎหมายซึ่งว่าด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับรัฐนั่นเอง  เช่นว่า ดินแดน  จะกว้างไกลแค่ไหน เป็นรัฐเดี่ยวหรือรัฐรวม ประชากร มีสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่เพียงใด รัฐบาล   เป็นใคร มาจากไหน   ตั้งขึ้นอย่างไร   เอาออกได้หรือไม่ ใครเป็นเจ้าของ อำนาจอธิปไตย   ใครเป็นผู้ใช้  แล้วจะใช้อย่างไร  และมีการจัดระบบระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไร เป็นต้น เหล่านี้ คือ สาระสำคัญในรัฐธรรมนูญ

หน้าแรก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์