เครือข่ายคอมพิวเตอร์ง่ายกว่าที่คิด

รูปภาพของ payza753

วิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น LAN

 ส่วนประกอบพื้นฐานของระบบ LAN 
1. Network Operating System (NOS)
     ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System) มีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของเครือข่าย เช่นเดียวกับการที่ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ซึ่งในเครือข่ายแบบ Peer - to - Pear เช่น Windows for Workggroups จะมีระบบปฏิบัติการเครือข่ายอยู่ในเครื่องทุกเครื่องของเครือข่าย ในขณะที่ในเครือข่ายแบบ Serverbased เช่น netware หรือ Window NT นั้น ระบบปฏิบัติการเครือข่ายจะอยู่ที่เครื่อง Server ในขณะที่ workstation จะใช้ซอร์ฟแวร์ขนาดเล็กอีกตัวในการติดต่อรับ - ส่งข้อมูลกับ Server
2.
เครื่องบริการและสถานีงาน (Server and Workstation)
    
ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประกอบกันเป็นเครือข่ายนั้นเอง โดยเครื่องบริการจะเป็นเครื่องหลักที่มีหน้าที่ให้บริการต่าง ๆ แก่สถานีงานหรือโหนด ซึ่งบริการหลัก ๆ ก็คือบริการแฟ้มข้อมูล บริการเครื่องพิมพ์ บริการแฟกซ์ บริการฐานข้อมูล เป็นต้น ส่วน นั้นก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้ใช้ในการติดต่อเข้าเครือข่ายนั้นเอง 
3. แผงวงจรเชื่อมต่อเครือข่าย (Netwoirk Interface Card - NIC)
   
จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นแผงวงจรสำหรับเสียบเข้าช่องต่อขยาย (expansion bus) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถต่อสายของเครือข่ายเข้ามาและทำการติดต่อส่งข้อมูลกับเครือข่ายได้ 
3.
ระบบการเดินสาย (Cabling System)
   
ระบบการเดินสายจะเป็นสื่อที่เชื่อมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายเข้าด้วยกัน ซึ่งอาจจะประกอบด้วยสายต่าง ๆ คือ UTP/STP , Coaxial , Fiber Optic หรือแม้แต่การเชื่อมกันแบบไร้สาย เช่น Infared หรือสัญญาณวิทยุก็ได้
4.
 ทรัพยากรและอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกัน (Shared Resources and Peripherals)
   
จะรวมถึงอุปกรณ์หน่วยความจำถาวร เช่น อาร์ดดิสก์ หรือเทปที่ต่ออยู่กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตลอดจนเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งผู้ใช้ในเครือข่ายที่ได้รับอนุญาตสามารถใช้งานได้ 
แหล่งข้อมูล : http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/sub%20net7.htm 
   การเดินสายสัญญาณในระบบ Lan ก็จะมีอุปกรณ์สำหรับเดินสาย Lan ดังนี้
    1. สายแลนAMP cat5 หรือ Cat5e ก็ได้
                   
    2. หัวต่อแลน RJ45 ตัวผู้ 2 ตัว
                    
    3. คีมเข้าหัวแลน RJ45
                   
    4. Router (ใช้ต่อแค่ 1 เครื่อง)
                  
    5. Switch Hub (กรณีขยายมากกว่า 1 เครื่อง)
                   
การเข้าหัวสาย Lan มี 2 กรณี คือ
1. กรณีใช้สายLAN CAT5 ไขว้โดยไม่ใช้ HUB (สองเครื่อง)
หัวแรกต้องจัมป์
1. เขียวขาว
2. เขียว
3. ส้มขาว
4. น้ำเงิน
5. น้ำเงินขาว
6. ส้ม
7. น้ำตาล ขาว
8. น้ำตาล
หัวที่สองจัมป์
1. ส้ม ขาว
2. ส้ม
3. เขียวขาว
4. น้ำเงิน
5. น้ำเงินขาว
6. เขียว
7. น้ำตาลขาว
8. น้ำตาล
ไม่เข้าใจ คลิกดูวิธีเชื่อมต่อครับ

2. กรณีขยายสัญญาณมากกว่า 1 เครื่องต้องต่อกับ Switch Hub

ตัวผู้ (
RJ45)ทำเหมือนกันทั้งสองหัว
1. ส้ม-ขาว
2. ส้ม
3. น้ำเงินขาว
4. เขียวขาว
5. เขียว
6. น้ำเงิน
7. น้ำตาลขาว
8. น้ำตาล
ไม่เข้าใจ คลิกดูวิธีเชื่อมต่อครับ

สร้างโดย: 
มงคล สามพญา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul