เครือข่ายคอมพิวเตอร์ง่ายกว่าที่คิด

รูปภาพของ payza753

                 การสื่อสารข้อมูล

 

ก่อนที่จะเรียนรู้หน่วยอื่น จำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ ระบบ วิธีในการติดต่อ
สื่อสารกันก่อนครับ
   การสื่อสารข้อมูล ก็คือ การโอนถ่าย (Transmission) ข้อมูลหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างต้นทางกับปลายทาง โดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีตัวกลาง เช่น ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการส่งและการไหลของข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง

องค์ประกอบพื้นฐานของระบบสื่อสารข้อมูล
การสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น จะทำได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล(Sender)
   ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ต้นทางจะต้องจัดเตรียมนำเข้าสู่อุปกรณ์สำหรับส่งข้อมูล
2. ผู้รับหรืออุปกรณ์รับข้อมูล (Receiver)
   ข้อมูลที่ถูกส่งจากอุปกรณ์ส่งข้อมูลต้นทาง เมื่อไปถึงปลายทางก็จะมีอุปกรณ์สำหรับ 

   รับข้อมูลเหล่านั้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
3. โปรโตคอล  (Protocal)
   โปรโตคอล เป็นสิ่งที่สำคัญ นั่นก็คือ กฏระเบียบ หรือวิธีการใช้เป็นข้อกำหนดสำหรับการสื่อสาร 
   เพื่อให้ผู้รับและผู้ส่งเข้าใจกันได้ ซึ่งมีหลายชนิดให้เลือกใช้ เช่น TCP/IP, X.25, SDLC เป็นต้น ในการ
   เชื่อมต่อ Lan ในองค์กรเล็กๆ สถานศึกษา ก็น่าจะใช้โปรโตคอลแบบ TCP/IP เหมือนโรงเรียนกระผมครับ

4. ซอฟต์แวร์ (Software)

    การส่งข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีโปรแกรมสำหรับกำเนินการ และควบคุมการส่งข้อมูลเพื่อให้ได้ ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ ได้แก่ Novell’s netware] UNIX Windows NT ฯลฯ โรงเรียนของผู้อ่านใช้โปรแกรมอะไรครับ?
5. ข่าวสาร (Message)
    ข่าวสารคือ รายละเอียดซึ่งอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะส่งผ่านระบบการสื่อสาร ซึ่งมีหลายรูปแบบเช่น ข้อมูล (Data) ,ข้อความ (Text), รูปภาพ (Image),เสียง (Voice) เป็นต้น
6. ตัวกลาง(Medium)
    เป็นตัวกลางหรือสื่อกลางที่ทำหน้าที่นำข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ จากผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งต้นทางไปยังผู้รับ หรืออุปกรณ์รับปลายทาง ซึ่งมีหลายรูปแบบได้แก่ สายไป ขดลวด สายเคเบิล สายไฟเบอร์ออฟติก ตัวกลางอาจจะอยู่ในรูปของคลื่นที่ส่งผ่านทางอากาศ เช่น คลื่นไมโครเวฟ คลื่นดาวเทียม หรือคลื่นวิทยุ เป็นต้น
    ที่กล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายครับ ท่านผู้อ่านลองตรวจสอบว่าในหน่วยงานหรือองค์กรของท่าน มีครบทุกข้อหรือไม่ ถ้ามีครบทุกข้อก็จะทำให้การสื่อสารประสบผลสำเร็จครับ

แหล่งข้อมูล : http://www.bcoms.net/temp/lesson6.asp


แหล่งรูปภาพ :
http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/35/Datacommunications/htmls/index4.htm

สร้างโดย: 
มงคล สามพญา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์