หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุด เจียงฮายบ้านเฮา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด เจียงฮายบ้านเฮา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ ท้องถิ่นของเรากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้บูรณาการในสาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม สาระประวัติศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงราย ใช้ศึกษาด้วยตนเองเพื่อประกอบการเรียนรู้เรื่องจังหวัดเชียงราย รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไปใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงรายอีกด้วย  เนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด เจียงฮายบ้านเฮา ประกอบด้วย เรื่องราวของจังหวัดเชียงรายในเรื่อง สภาพทางภูมิศาสตร์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมเชียงรายและวัฒนธรรมล้านนาในด้านการแต่งกาย ภาษาถิ่น หัตถกรรม การละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์ เครื่องดนตรี ประเพณี พิธีกรรม อาหาร และภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและบุคคลสำคัญของเชียงรายอีกด้วย
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดเจียงฮายบ้านเฮา จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนตลอดจนผู้ที่สนใจเรื่องจังหวัดเชียงรายบ้างตามสมควร

สามารถเข้าไปโหลดเนื้อหาต่าง ๆ ได้ที่
http://www.tbsk1.com/anake/

เอนก ตุลาชม

สร้างโดย: 
เอนก ตุลาชม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์