ห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

รูปภาพของ nvspayon

ให้นักเรียนรายงานตัว ดังต่อไปนี้
1. แจ้งรหัสประจำตัว
2. ชื่อสกุล
3. upload รูปภาพของตนเอง ขนาด ไม่เกิน 50 kb
4. ให้เสร็จสิ้น ก่อนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

รูปภาพของ nvs13264janez

Tongue outข้าพเจ้า นางสาว เจนจิรา บุญเพท ม.4/1 เลขที่ 3 รหัสประจำตัว 13264 มารายงานตัวแล้วค่ะWink

 

 

 

รูปภาพของ nvs14757

กระผมนาย ยอดยิ่ง แซ่ย่าง ม.4/1 เลขที่41 รหัสประจำตัว 14757 มารายงานตัวแล้วครับ     รูปภาพของ nvs14757

รูปภาพของ nvs14757

กระผมนาย ยอดยิ่ง แซ่ย่าง ม.4/1 เลขที่41 รหัสประจำตัว 14757 มารายงานตัวแล้วครับ     รูปภาพของ nvs14757

กระผมนาย เน้ง แซ่วื้อ เลขที่ 32 ม.4/1 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับ

ข้าพเจ้า นางสาวดาริน  แก้วตา เลขประจำตัว 13381 ชั้นม4/1 มารายงานตัวแล้วคะ

 

รูปภาพของ nvs13318dream

Money mouthข้าพเจ้า นาย สิทธิชัย พญาคำ ม.4/1ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับ Money mouth

รูปภาพของ nvs14758

ข้าพเจ้า นาย อานนท์ อรุณเดช ม.4/1 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับ Laughing

รูปภาพของ nvs 13289

ข้าพเจ้า นาย พัฒนพงษ์ ถาวิระ ม.4/1 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วคครับผม

รูปภาพของ nvs13268

ข้าพเจ้านาย ทรงวิทย์ สิทธิวุฒิ ม.4/1 เลขที่4 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับ

ข้าพเจ้า  นายสุรเชษฐ์   ใสหมื่น   เลขที่ 12  ชั้น ม.4/1   nvs13291lek   มารายงานตัวแล้วคับ

รูปภาพของ nvs 13289

ข้าพเจ้าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับ

รูปภาพของ nvs 13344

ข้าพเจ้า  นางสาวขวัญทอง  นครไทย

 

13344  มารายงานตัวแล้วค่ะWink

รูปภาพของ nvs13389

ข้าพเจ้านางสาว สุดธิดา  สิทธิพัฒ  เลขที่ 30 ม.4/1 รหัสประจำตัว 13389 มารายงานตัวแล้วค่าSmileLaughingWinkYell

รูปภาพของ NVS13519

กระผม นายวีรกุล  บุญทา  เลขที่ 34   ม.4/1 รหัสประจำตัว 13519    มารายงานตัวแล้วคร๊าป  ...('-')...

รูปภาพของ nvs14764ra

   ข้าพเจ้านางสาวรัชนี  กุลสิรภัทร  ม.4/1 เลขที่ 45 รหัสประจำตัว 14764  รายงานตัวแล้วค่ะ

รูปภาพของ nvs13391

ข้าพเจ้า  นางสาวหทัยกานต์  แซ่ลี    เลขที่  31  ชั้น ม.4 ห้อง 1  รหัสประจำตัว 13391  มารายงานตัวแล้วค่ะ

รูปภาพของ nvs13263kwang

ข้าพเจ้านางสาวชิดชนิการ์  ทองมอญ เลขที่ 2 ม.4/1 รหัสประจำตัว 13263 มารายงานตัวแล้วค่าSmileLaughingWinkYell

ข้าพเจ้านายธีรพล ทะขัด ชั้น ม.4/1 เลขที่ 13 มารายงานตัวแล้วครับ

ข้าพเจ้านายยุรนันท์ คำลม ชั้นม.4/1 เลขที่ 8  มารายงานตัวแล้วครับ

รูปภาพของ nvs14764ra

ข้าพเจ้านางสาวรัชน กุลสิรภัทร  ม.4/1 เลขที่ 45  รหัสประจำตัวnvs14764  รายงานต้วแล้วค่ะ                        รูปภาพของ nvs14764ra

รูปภาพของ nvs14762

ข้าพเจ้านางสาวกมลเนตรธารพนาลี ชั้นม.4/1 เลขที่44 nvs14762 มารายงานตัวแล้วค่ะ รูปภาพของ nvs14762

รูปภาพของ nvs13264janez

นางสาวเจนจิรา บุญเพท เลขที่ 3 ม.4ห้อง1 รหัสประจำตัว 13264 มารายตัวแล้วค่ะ

รูปภาพของ nvs14755

 ขัพเจ้า นาย ปุณณวิช จิตต์ราวงศ์  เลขที่39 ม.4/1 รหัส ประจำตัวนักเรียน14755  มา รายงานตัวเเล้วคัพ

นางสาว  สุพัตรา  สายปัน  ชั้นม.4/1  เลขที่46  รหัสประจำตัวนักเรียน 14961  มารายงานตัวแล้วคะ

ข้าพเจ้า นางสาว นันทิตา แซ่ว่าง  เลขที่26 ชั้นม.4/1 เลขประจำตัว13354 มารายงานตัวแล้วค่ะ

รูปภาพของ nvs14752

ชื่อ นางสาวธิดารัตน์  แสนหาญ  เลขที่36 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1 รหัสประจำตัวนักเรียน14752  มารายงานตัวแล้วค่ะ

รูปภาพของ nvs13382

ข้าพเจ้านางสาวรัตนทิพย์ ทรงวรพันธ์ เลขที่29 ชั้นม.4/1 มารายงานตัวแล้วค่ะ

รูปภาพของ nvs13269

ข้าพเจ้า นางสาวศิริลักษณ์ สีดี เลขที่ 5 ชั้น ม.4/1 รหัสประจำตัว 13269 มารายงานตัวแล้วค่ะ

รูปภาพของ nvs13312

ข้าพเจ้า นางสาวธัญชนก  แทนเจริญ ชั้นม.4/1  เลขที่ 15  มารายงานตัวแล้วคะ

รูปภาพของ nv13332

ข้าพเจ้า นางสาวสร้อยสุนีย์ ธิปันแก้ว ชั้นม.4/1 เลขที่ 20 มารายงานตัวแล้วค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์