มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

รูปภาพของ nvspayon

ให้นักเรียนรายงานตัว ดังต่อไปนี้
1. แจ้งรหัสประจำตัว
2. ชื่อสกุล
3. upload รูปภาพของตนเอง ขนาด ไม่เกิน 50 kb
4. ให้เสร็จสิ้น ก่อนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

nvs 13504 นางสาว อัจฉรา  สบานงา

ข้าพเจ้า นางสาว ปาริชาต  ชัยภาคย์พิบูล  เลขที่ 21 14824

ข้าพเจ้า นางสาว  ศิริวรรณ แซ่เล้า 14829

ข้าพเจ้า นางสาว  เก็จมณี  แซ่โซ้ง  13453

ข้าพเจ้า นางสาว พัชนี แซ่เฮ้อ เลขประจำตัว 13471 ค่ะ

รูปภาพของ nvs14836

กระผมชื่อ ดุสิต วัฒนาตระกูลวงศื nvs14836

รูปภาพของ soytip

14834  ข้าพเจ้า สร้อยทิพย์    แซม้า

ข้าพเจ้า นางสาว กนกวรรณ เทียนรุ่งรัศมี

เลขประจำตัว 14840

ข้าพเจ้า นางสาว วรพิน แซ่เฮ้อ เลขที่ 3

เลขประจำตัว nvs.13334

สวัสดีคะ ข้าพเจ้า  น.ส ผกามาศ  คำมูลอินทร์

รหัสประจำตัว 14835

ม.4/4

พัชนีภรณ์ รินชม เลขที่ 20 ชั้น.4/4

ข้าพเจ้า นางสาว วายุรี จันฑูลย์ เลขที่ 17 ชั้น ม.4/4    มารายงานตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ

 

 

 

 

ข้าพเจ้า นางสาว วายุรี จันฑูลย์ เลขที่ 17 ชั้น ม.4/4    มารายงานตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ

 

 

 

 

ข้าพเจ้า นางสาว วายุรี จันฑูลย์ เลขที่ 17 ชั้น ม.4/4    มารายงานตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ

 

 

 

 

ข้าพเจ้า นางสาว วายุรี จันฑูลย์ เลขที่ 17 ชั้น ม.4/4    มารายงานตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ

ข้าพเจ้า นางสาว วายุรี จันฑูลย์ เลขที่ 17 ชั้น ม.4/4    มารายงานตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ

ข้าพเจ้า นางสาว วายุรี จันฑูลย์ เลขที่ 17 ชั้น ม.4/4    มารายงานตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ

ข้าพเจ้า นางสาว วายุรี จันฑูลย์ เลขที่ 17 ชั้น ม.4/4    มารายงานตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ

 

 

ข้าพเจ้า นางสาว วายุรี จันฑูลย์ เลขที่ 17 ชั้น ม.4/4    มารายงานตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ

ข้าพเจ้า นางสาว วายุรี จันฑูลย์ เลขที่ 17 ชั้น ม.4/4    มารายงานตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ

ข้าพเจ้า นางสาว วายุรี จันฑูลย์ เลขที่ 17 ชั้น ม.4/4    มารายงานตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ

ข้าพเจ้า นางสาว วายุรี จันฑูลย์ เลขที่ 17 ชั้น ม.4/4    มารายงานตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ

ข้าพเจ้า นางสาว วายุรี จันฑูลย์ เลขที่ 17 ชั้น ม.4/4    มารายงานตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ

ข้าพเจ้า นางสาว วายุรี จันฑูลย์ เลขที่ 17 ชั้น ม.4/4    มารายงานตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ

ข้าพเจ้า นางสาว วายุรี จันฑูลย์ เลขที่ 17 ชั้น ม.4/4    มารายงานตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ

ข้าพเจ้า นางสาว วายุรี จันฑูลย์ เลขที่ 17 ชั้น ม.4/4    มารายงานตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ

ข้าพเจ้า นางสาว วายุรี จันฑูลย์ เลขที่ 17 ชั้น ม.4/4    มารายงานตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ

ข้าพเจ้า นางสาว วายุรี จันฑูลย์ เลขที่ 17 ชั้น ม.4/4    มารายงานตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ

ข้าพเจ้านางสาว พรกนก  จันต๊ะ  เลขที่ 43  ชั้น ม.4/4

รายงานตัวแล้วค่ะ

สรายุทธ  บุญเลิศ   เลขที่ 10 ม.4/4

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์