มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

รูปภาพของ nvspayon

ให้นักเรียนรายงานตัว ดังต่อไปนี้
1. แจ้งรหัสประจำตัว
2. ชื่อสกุล
3. upload รูปภาพของตนเอง ขนาด ไม่เกิน 50 kb
4. ให้เสร็จสิ้น ก่อนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

ขอเจริญพรอาจารย์

อาจารย์ พยนต์  อ่อนเป็ง

ผมชื่อ สามเณร สมนึก ตันกาบ

มารายงานตัวคับ

รหัส nvp5203

ผมกำลังสมัครใหม่คับอาจารย์

 

รูปภาพของ nvs5642

เจริญพรอาจารย์พยนต์ อ่อนเป็ง ผมสามเณรปารเมศ ชุมภูชนะภัยได้ทำการเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้วคับบ รหัสของผม คือ nvs5642 คับ ไปละบายครับ เจริญพร ตอบ

เจริญพรอาจารย์ พยนต์ อ่อนเป็ง

ข้าพเจ้าสามเณรนพดล อินต๊ะวงค์ เลขที่ 10 มารายงานตัวเเล้วครับ

รูปภาพของ NVS5638

เจริญพรอาจารย์พยนต์ อ่อนเป็ง ผมสามเณรปารเมศ ชุมภูชนะภัยได้ทำการเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้วคับบบ

 

ไปละบายครับ เจริญพร

เจริญพรอาจารย์  พยนต์

ชื่อสามเณรจิรวัฒน์   อายุยืน

รหัส  nvs5643 

ม.4/7  เลขที่  13

เจริญพร อาจารณ์ พยนต์  ออนเป็ง  สามเณร อมรเทพ อุตสาหะ เลขที่ 7  มารายงานตัวแล้วครับ

ขอเจริญพรอาจารย์

กระผม สามเณร ภาณุเดช  เทียนชัย

ชั้น 4/7  เลขที่ 5

 รายงานตัวครับผม  เจริญพร.

ชื่อสามเณรอดิศร วิริยะสกุลพันธ์

มารายงานตัว

 

เจริญพรอาจารย์พยนต์

รหัสประจำตัวnvs5641

ชือสามเณรอดิศร  วิริยะสกุลันธ์  เลขที่11  ม.4/7

รูปภาพของ nvs5653

เปลี่ยนชื่อจาก camto เป็น nvs5653

เจริญพร

อาจารย์ พยนต์  อ่อนเป็ง          

  

 

สามเณร  ทวีชัย       ชัยวงวศ์   ม.4/7    เลขที่ 21

 

 

 

เลขประจำตัวนักเรียน    5653

 

 มารายงายตัวเเล้ว

 

 

รูปภาพของ nvs5639

เจริญพร

อาจารย์พยนน์ อ่อนเป็ง

สามเณรจื้อ แซ่จ้าง

เป็นวิชาที่น่าเรียนรู้

รูปภาพของ nvs5632

เจริญพร อ.พยนต์  อ่อนเป็ง  

ผมสามเณร พิสิฐพล  จำปา มารายงานตัวแล้วครับ

เจริญพร อ.พยนต์     อ่อนเป็ง

ผม  ส.ณ. วรวุฒิ   สวนธิ  เลขที่ 4

รายงานตัวครับ

เจริญพรอาจารย์พยนต์   อ่อนเป็ง

ผม

สามเณรอัษฎายุธ  เรือนศรี

เลขที่ 22 ชั้น ม.4/7

มารายงานตัวแล้วครับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ

 

รูปภาพของ nvs5644

สวัสดีอาจารย์ผู้สอน

ผม  สามเณร  ประชัน    ธนะวงค์  เลขที่ 14   ชั้น ม.4/7

รหัสประจำตัว  nvs 5644  รายงานตัวเรียบร้อยครับ

 

รูปภาพของ nvs5637

เจริญพรครับอาจารย์พยนต์ อ่อนเป็ง

อาตมาภาพสามเณรปัญจพล แสนสะอาด เลขที่ 8

รายงานตัวแล้วครับ

รูปภาพของ nvs5631

อาตมาภาพ สามเณรชญานนท์  สายแก้ว เลขที่ 2

มารายงานตัวแล้วครับ  เจริญพร

รูปภาพของ nvs5635

สวัดดีครับอาจารย์ผู้สอน

ผม nvs5635    สามเณร ธวัชชัย    อนุสี

เลขที่ ๖     ชั้ม ม.๔/๗

 

 สวัสดีครับอาจารย์

ผม

สามเณร วุฒิชัย นาคอ้าย เลขที่15 ห้อง ม.4/7

มารายงานต้วเเว้วนะคับบบบบบบบบบบบ

 

สามเณร วุฒิชัย นาคอ้าย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 65 คน กำลังออนไลน์