พุทธศาสนสุภาษิต

๖.  ขันติวรรค  คือ  หมวดอดทน .

สมณพราหมณ์มีความอดทนเป็นกำลัง
๑๐๙. ขนฺติ ปรมํ ตโป ตีติกฺขา.                                             ขันติคือความอดทน เป็นตปะอย่างยิ่ง.
๑๑๐. ขนฺติ สาหสวารณา.                                                   ความอดทน ห้ามไว้ได้ซึ่งความผลุนผลัน.
๑๑๑. ขนฺติ หิตสุขาวหา.                                                    ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข.
๑๑๒. ขนฺติ ธีรสฺสลงฺกาโร.                                                  ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์.

๑๑๓. ขนฺติ ตโป ตปสฺสิโน.                                                 ความอดทน เป็นตปะของผู้พากเพียร.
๑๑๔. ขนฺติ พลํ ว ยตีนํ.                                                     ความอดทน เป็นกำลังของนักพรต.
๑๑๕. ขนฺติพลา สมณพฺราหฺมณา.                                          สมณพราหมณ์ มีความอดทนเป็นกำลัง.
๑๑๖. มนาโป โหติ ขนฺติโก.                                                ผู้มีความอดทน ย่อมเป็นที่ชอบใจ (ของคนอื่น).

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
สร้างโดย: 
พระมหาถวิล จารุเตโร , นางสาวนุชจยา หงษ์อุดม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์